FinansWatch

Danske Bank og RD sigtes for kursmanipulation

En sag fra 2009 giver nu sigtelser til Danske Bank, Realkredit Danmark og seks medarbejdere for kursmanipulation under særligt skærpende omstændigheder.

Foto: LARSEN STINE

Danske Bank har modtaget en sigtelse for kursmanipulation fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

"Banken har konstateret, at i alt fire medarbejdere fra Danske Bank og Realkredit Danmark i 2009 har overtrådt interne regler og potentielt har foretaget kursmanipulation. Der er ikke noget i bankens interne undersøgelse, der tyder på, at andre end de fire medarbejdere har været involveret i handlerne. Men af hensyn til den videre efterforskning er de fire medarbejdere og deres to ledere blevet suspenderet," skriver banken til fondsbørsen.

Sigtelsen går på Danske Bank, Realkredit Danmark og seks medarbejdere.

Banken har selv opdaget forholdende, skriver den. Det er sket under en intern undersøgelse, og der er tale om handler i erhervsrealkreditobligationer mellem Danske Bank og Realkredit Danmark.

”Vi tager sagen alvorligt og samarbejder fuldt ud med myndighederne,” siger adm. direktør i Danske Bank Thomas F. Borgen i meddelelsen.

”ved som juridisk person at have ansvaret for at der mellem Realkredit Danmark A/S og Danske Bank A/S den 13. februar 2009 blev indgået aftale om handel med CIBOR Extra-CIBOR38-realkreditobligationer for nominelt 50.000 kr. til kurs 96,5 med henblik på at hæve dagens gennemsnitskurs, da denne skulle bruges som reference for en kundehandel med Realkredit Danmark A/S på knap 12 mio. kr., hvilket var egnet til at påvirke kur-sen i en retning, der afveg fra obligationernes værdi i markedet, idet transaktionerne/handlerne var egnede til at give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller kursen på værdipapiret, og/eller transaktionerne/handlerne sikrede, at kursen lå på et unormalt eller kunstigt niveau," lyder ordlyden af sigtelsen.

Banken er sigtet for to separate forhold. Det andet handler dog også om obligationshandel.

”ved som juridisk person at have ansvaret for at der mellem Realkredit Danmark A/S og Danske Bank A/S den 6. marts 2009

  • blev købt CIBOR Extra-CIBOR38-realkreditobligationer for nominelt 18.680.445 kr. fra Spar Nord til kurs  96,20 for at holde kursen oppe på obligationen,
  • have indgået aftale med Danske Bank A/S om at ændre valørdato for allerede aftalte kundehandler vedrørende nævnte realkreditobligation for nominelt ca. 17,5 mio. kr. til kurs 95,9, således at handlen ikke ville indgå i den officielle kursdannelse,
  • at have indgået aftale med Danske Bank A/S om, at Danske Bank ville undlade at stille priser i realkreditobligation, indtil Realkredit Danmark A/S havde gennemført den nedenfor omtalte handel, alt med henblik på, at Realkredit Danmark A/S kunne indgå aftale om kundehandler med realkreditobligationen for nominelt ca. 650 mio. kr. til kurs 96,25, hvilket var egnet til at påvirke kursen i en retning, der afveg fra obligationernes værdi i markedet, idet transaktionerne/handlerne var egnede til at give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller kursen på værdipapiret, og/eller transaktionerne/handlerne sikrede, at kursen lå på et unormalt eller kunstigt niveau,” lyder den anden sigtelse.

Der er en forældelsesfrist på fem år på kursmanipulation. Da den ene handel fandt sted 13. februar 2009, falder sigtelsen altså kun en uge inden udløbet på forældelsesfristen.

"Normalt ser man sager om kursmanipulation med aktier, men hvis noget har en kurs, så kan der teoretisk laves kursmanipulation," siger professor, dr. jur. Jesper Lau Hansen fra Københavns Universitet, der påpeger, at han ikke har kendskab til den konkrete sag.

Flere kilder, som FinansWatch har talt med, påpeger, at sager om kursmanipulation ofte kan være svære at bevise i en retssal. Det er ikke ualmindeligt, at man særligt ved kundehandler med illikvide obligationer "slår" en handel, hvis den seneste kurs er forældet i forhold til markedskursen. Det sker for at kunne overholde reglerne om best execution. I den konkrete sag mener Danske Banks interne compliance-funktion, Finanstilsynet og Bagmandspolitiet dog tilsyneladende, at der er basis for en sigtelse.

Som juridiske personer kan Danske Bank og Realkredit Danmark kun idømmes en bøde, hvis der kommer dom i sagen. Til gengæld er der praksis for, at domfældelse for kursmanipulation for personer fører til ubetinget fængselsstraf.

 

 

 

 

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs