FinansWatch

Tilsynsbesøg koster mere solvens i Rønde

Finanstilsynet har været på inspektionsbesøg i Rønde Sparekasse, og det har ført til højere solvensbehov og nedskrivningskrav.

Udlånet i Rønde Sparekasse har haft vokseværk, på grund af overtagelsen af nabosparekassen Helgenæs Sparekasse i december 2012, hvilket fik det samlede udlån til at stige med næsten 50 pct.

Det noterer Finanstilsynet sig i en inspektionsredegørelse, hvor det også bemærkes, at ca. 30 pct. Af udlånet nu er givet uden for lokalområdet på Djursland. Rønde Sparekasse har dog ingen engagementer, der udgør mere end 10 pct. Af basiskapitalen, men blandt de 53 største engagementer, svarende til 39 pct. Af det samlede udlån, var der ifølge Finanstilsynet svaghedstegn i 30 engagementer, og objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) i 10 engagementer.

”Finanstilsynet vurderer på baggrund af gennemgangen af de største engagementer, at sparekassens andel af engagementer med svaghedstegn samt engagementer med OIV er højere end i sammenlignelige institutter. Dette afspejles også i sparekassens relativt høje solvensbehov,” skriver Finanstilsynet.

Op med solvensbehovet

Inden Finanstilsynets inspektører kom på besøg, havde sparekassen opgjort sit individuelle solvensbehov til 14,9 pct., men efter tilsynsbesøget er det tal blevet forhøjet til 16,2 pct., hvilket tilsynet er tilfreds med. Generelt er Finanstilsynet tilfredse med sparekassens vurderinger af udlånenes bonitet og nedskrivningsbehovet, men ved gennemgangen af engagementerne fandt Finanstilsynet dog yderligere nedskrivningsbehov for ca. en halv mio. kr.

Samtidig fik sparekassen påbud på at nedskrive den bogførte værdi af to ejendomme, blandt andet hovedkvarteret, med i alt 1,8 mio. kr., og det betyder samlet set at sparekassens samlede faktiske solvens falder svagt til 23,3 pct. Fra 23,9 pct.

Sparekassen fik også forskellige andre påbud, samt modtog en risikooplysning om, at man ”bør udvise særlig forsigtighed i forhold til en række særligt økonomisk udfordrede kunder, som sparekassen har overtaget i forbindelse med sammenlægningen med Helgenæs Sparekasse.”

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere