FinansWatch

Garanter indløser for 83 mio. kr. før Jutlander-fusion

Indløsningsperioden er slut og her har garanterne i Sparekassen Hobro indløst garantbeviser for 83 mio. kr., mens garantbevsier for næsten 180 mio. kr. konverteres til aktier i det nyfusionerede institut.

Sparekassen Hobro og Sparekassen Himmerland kan sætte endnu et flueben i deres vej mod en sammenlægning.

I dag var der deadline for garanterne i Sparekassen Hobro, i forhold til hvad de ville gøre med deres garantbeviser.

"Indløsningsperioden er afsluttet, og Sparekassen Hobro har nu opgjort den samlede garantkapital, der ved Fusionen vil blive konverteret til nye aktier i Jutlander Bank. Garantkapitalen i Sparekassen Hobro udgør således pr. 22. november 2013 DKK 180.241.000, og heraf vil DKK 179.493.900 blive konverteret til nye aktier, mens DKK 747.100 vil blive udbetalt til garanterne som overskydende beløb. Siden offentliggørelsen af fusionsplanerne den 28. oktober 2013, er der blevet indløst for DKK 83.674.000 garantkapital i Sparekassen Hobro. Heraf er DKK 16.345.000 blevet indløst af Gjerlev-Enslev Sparekasses Fond og Galten Sparekasses Fond alene med henblik på konvertering af de indløste beløb til hybrid kernekapital i Jutlander Bank. Endvidere har Finansiel Stabilitet A/S som planlagt indløst deres garantkapital på DKK 18.590.000," skriver Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro i en fondsbørsmeddelelse.

Jutlander-fusionen: Bytteforhold afspejler at man VILLE fusionere 

Solvens på 16,1 pct.

Med deadline for garanterne i Hobro betyder det, at der ved fusionen vil  ske en kapitalforhøjelse på godt 29 mio. kr. i det fortsættende pengeinstitut, "... hvorved der udstedes 2.900.247 stk. nye aktier á nominelt DKK 10, til brug for vederlæggelsen af garanterne i Sparekassen Hobro samt den nye fond i Hobro, der stiftes som led i Fusionen. Aktiekapitalen i Jutlander Bank vil således være DKK 83.966.790 fordelt på 8.396.679 stk. aktier á nominelt DKK 10," står der i meddelelsen.

Meddelelsen indeholder også et solvensregnestykke, der bliver gjort således op:

Som følge af ovennævnte kapitalforhøjelse, tilgangen af hybrid kernekapital på samlet DKK 46.345.000 fra den nye fond i Hobro, Gjerlev-Enslev Sparekasses Fond og Galten Sparekasses Fond, samt det af Sparekassen Himmerland i selskabsmeddelelse nr. 14/2013 meddelte køb af egne aktier fra Finansiel Stabilitet, ville Jutlander Bank pr. 30. september 2013 (proforma) have en solvens på ca. 16,1%."

Endelig fremgår det af meddelelsen, at fusionens gennemførelse fortsat er betinget af de forhold, der er oplistet i selskabsmeddelelse nr. 13/2013, herunder

godkendelse på ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Sparekassen Hobro samt godkendelse på ekstraordinær generalforsamling i Sparekassen Himmerland.

"Så ville fonden eje nærmest hele banken" 

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs