FinansWatch

Tilsynsbesøg skærer 2,5 procentpoint af Danske Banks solvens

Danske Bank har fået fire påbud af Finanstilsynet, som øger Danske Banks kapitalkrav med 8 mia. kr. Danske Bank er uenig i afgørelsen og overvejer at anke. (Opdateret)

I en meddelelse til fondsbørsen skriver Danske Bank, at en afgørelse fra Finanstilsynet betyder, at bankens solvensprocent dykker med 2,5 procentpoint til 19,1 pct.

Danske Bank har fået fire påbud, der altså har store konsekvenser for bankens kapitalstruktur. I meddelelsen skriver banken, at nettoeffekten af påbuddene over tid vil betyde en stigning i de risikovægtede aktiver på ca. 100 mia. kr. målt i forhold til Q1 2013, hvor disse var opgjort til 797 mia. kr.

"Hertil kommer en ændring i søjle II-tillæggene, der netto forventes at betyde et fald på ca. 2 mia. kr. Som konsekvens af påbuddene skønnes kapitalkravet (søjle I-kravet) at stige 8 mia. kr. fra 64 mia. kr. til 72 mia. kr. opgjort pr. 31. marts," skriver Danske Bank i meddelelsen.

Ramlau: Det er dyrt at være bank i Danmark 

Fastholder 2015-ambition

"Det skønnes, at solvensprocenten vil udgøre ca. 19,1 pct. pr. 31. marts 2013 (faktisk rapporteret solvensprocent pr. 31. marts var 21,6), og at det individuelle solvensbehov under hensyntagen til Basel I-overgangsreglerne vil udgøre 10,1 pct. (mod faktisk rapporteret 11,4 pct. pr. 31. marts). Påbuddene ændrer ikke bankens forventninger for 2013, og det er fortsat ambitionen at nå de finansielle målsætninger for 2015, der blev præsenteret i efteråret 2012," skriver Danske Bank.

”I Danske Bank har vi de seneste år arbejdet kontinuerligt med at udvikle vores risikomodeller, så de giver det mest præcise billede af bankens risici. Vi har løbende været i tæt dialog med Tilsynet om modellerne, og det undrer os derfor, at Tilsynet nu, på grundlag af overordnede sammenligninger med andre pengeinstitutters risikovægte, mener, at bankens modeller skal justeres. Vi er ikke enige med Tilsynet i, at justeringerne vil give et mere retvisende billede af bankens risici. Derfor har vi også foreslået Tilsynet at lade en uvildig tredjepart validere bankens risikomodeller," siger finansdirektør i Danske Bank, Henrik Ramlau-Hansen ifølge meddelelsen.

Understøtte vækst

”Danske Bank er optaget af at sikre et præcist billede af bankens risici. Vi ønsker generelt at anlægge en forsigtig vurdering, men skal samtidig kunne understøtte erhvervslivets vækst ved at stille lån til rådighed på konkurrencedygtige vilkår,” siger CFO Henrik Ramlau-Hansen.

Danske Bank har fået i alt fire påbud fra Finanstilsynet, der kort kan ridses således op:

-Med virkning fra den 31. december 2013 at ændre nogle konkrete forhold i IRB- modellen og dermed øge risikovægtene for erhvervseksponeringer (to påbud). Banken kan i den forbindelse foretage en reduktion i søjle II-tillæggene.

- Med virkning fra den 30. juni 2013 at afsætte yderligere kapital i det individuelle solvensbehov til dækning af risici forbundet med eksponeringer mod andre institutter.

- Med virkning fra den 30. juni 2013 at fjerne et fradrag i det individuelle solvensbehov.

Danske Bank skriver, at den mener, at den IRB-model, en model til opgørelse af kapitalbehov, som anvendes fuldt ud lever op til kravene i Kapitaldækningsbekendtgørelsen, og Finanstilsynet har da også tidligere godkendt bankens IRB-model og alle væsentlige ændringer i metoden.

"Det er desuden bankens opfattelse, at Finanstilsynet ikke har hjemmel til skønsmæssigt at fastsætte en ændring af de risikovægtede poster på baggrund af overordnede sammenligninger med andre pengeinstitutters risikovægte. IRB-metoden forudsætter netop, at der foretages en individuel vurdering ud fra konkrete risici. Derudover mener banken, at Tilsynet sammenligner forhold i banker, der ikke er sammenlignelige, blandt andet på grund af forskelle i de metoder bankerne anvender til at fastsætte risici og på grund af forskelle i sammensætningen af bankernes porteføljer," skriver Danske Bank i meddelelsen.

Milliardær-families exit gør ondt på Sydbank 

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Trial banner

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs