FinansWatch

Revisor-rapport med til at sænke sparekassefusion

Revisionshuset PwC lavede en analyse af lånebøgerne i både Vorbasse-Hejnsvig og Sparekassen Bredebro. Analysen fik usikkerheden til at stige i Bredebro-lejren. Forhandlinger sluttede allerede før krakket i Tønder Bank.

Erik Rasmussen og John Kristensen

Allerede før Tønder Bank krakkede fredag den 2. november var der uro et andet sted i den finansielle sektor i Sønderjylland.

Fuldstændig uafhængigt af begivenhederne i Tønder, hvor Finanstilsynets besøg førte dramatiske begivenheder med sig, var forhandlinger gennem flere måneder endegyldigt faldet til jorden.

Det erfarer FinansWatch.

Der var bare ikke nogen, der meldte det ud til offentligheden, da Vorbasse-Hejnsvig godt ville have lidt tid til at sunde sig – og måske endda fortsat havde en tro på, at den anden part kunne lokkes tilbage til forhandlingsbordet.

Siden den 3. august i år havde de to sønderjyske sparekasser, Sparekassen Bredebro og Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse, arbejdet på at få en fusion i land, som blev meldt ud til offentligheden der i starten af august.

Tilmeld dig FinansWatch' gratis nyhedsbrev eller tegn et gratis 30 dages prøveabonnement på FinansWatch her.

Stemmes af

En del af arbejdet med at få alle detaljerne på plads var en uafhængig gennemgang af de to institutters lånebøger, så modparten kunne føle sig sikker på, at der ikke lå ubehagelige nedskrivninger og ventede. Der var også et skattemæssigt aktiv, man skulle have fastsat værdien af, samt en lang række af andre ting, som skal stemmes af og diskuteres til bunds, inden man smelter to pengeinstitutter sammen til ét.

For to dage siden, om formiddagen mandag den 12. november, sender direktør og formand for Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse en kortfattet pressemeddelelse afsted, at fusionsprocessen med kollegerne fra Sparekassen Bredebro er afsluttet.

”…i processen har (det) vist sig, at de to sparekassers forretningsmodeller var for forskellige, hvorfor sammenlægningsprocessen er standset,” stod der at læse.

Og efterfølgende ønskede ingen parter i de to institutter, hverken på direktør eller bestyrelsesniveau at uddybe, hvad præcist det var, som man ikke kunne blive enige om.

Uafhængig analyse

FinansWatch erfarer nu, at en af de ting, der spillede en afgørende rolle i at fusionen faldt til jorden, var den uafhængige analyse udfærdiget af revisions- og konsulentvirksomheden PwC. Analysen koncentrerede sig primært om de to sparekassers lånebøger, hvor begge parter ønskede et uvildigt blik på de afgivne kreditter og værdifastsættelsen af disse.

Da Sparekassen Bredebro har PwC, tidligere PricewaterHouseCoopers, som revisor, så besluttede man at finde en anden person fra det landsdækkende revisionshus til at lave undersøgelsen, end den revisor man normalt trak på fra PwC’s kontor i Esbjerg.

I analysen fra PwC var der ikke en endegyldig konklusion, men rapportens indhold fik alligevel begge parter til at spærre øjnene op. I begge institutter vurderede PwC, at der kunne være behov for yderligere nedskrivinger. Særlig store var behovet hos Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse, som PwC vurderede ikke i tilstrækkelig grad havde fulgt Finanstilsynets nye retningslinjer, når kreditbogens værdier skulle opgøres.

Ikke enig

Hos Vorbasse-Hejnsvigs ledelse var man ikke enig i analysens vurderinger, som man godt ville diskutere igennem, bl.a. fordi man mente, at der var en lang række lokale forhold, og kendskab til kunderne, som kunne forklare og forsvare, hvorfor sparekassens lånebog var ganske robust.

Hvis der havde været tale om et tilsynsbesøg, så havde næste skridt i processen været, at man gik de konkrete kredit-engagementer igennem og diskuterede dem igennem, hvor sparekassens ledelse og kreditfolk kunne forklare, hvorfor de havde vurderet, som de havde. Så langt nåede man aldrig her.

Hos Sparekassen Bredebro havde analysen fra PwC gjort et overordnet negativt indtryk, og man var blevet bekymret for, om en fusion nu også var den bedste løsning. Det var ganske vist kun de største engagementer, som PwC havde gennemgået, men Bredebro-folkene havde ikke et behov for en dybere granskning af samtalepartnerens lånebog ud fra ræsonnementet, at hvis der er nedskrivningsbehov på en række af de største engagementer, så er det sandsynligt, at billedet vil være det samme længere nede i lånebogen.

Ikke fordele nok

Og kombineret med, at der også var en række andre forhold, hvor fordelene ved en fusion måske ikke var så store som først antaget, så traf Sparekassen Bredebro den beslutning, at man ikke ønskede at gå videre med fusionsforhandlingerne.

Den samlede vurdering var, at fordelene ved en fusion ikke stod mål med de risici der også var forbundet med en sådan. Bl.a. ville kapitalgrundlaget for fusionen være en kende spinkelt, og Sparekassen Bredebro ønskede ikke at sætte de konfortable kapitalforhold i eget institut over styr i en fusionsmanøvre, hvor man ikke var tilstrækkelig tryg ved fusionspartnerens kapitalmæssige styrke.

FinansWatch har forgæves forsøgt at få en kommentar til denne artikel fra både direktør og bestyrelsesformand i Sparekassen Bredebro, mens direktør i Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse, Erik Rasmussen siger, at han ikke ønsker at kommentere artiklens indhold.

 

Fusionskollaps låser sparekassekunder

"Vi har brug for arbejdsro" 

Vorbasse-formand: Farligt med for små pengeinstitutter 

Kvalitetsforskel i landbrugstunge sparekasser 

Bredebro-direktør: Ingen store nedskrivninger på vej hos os

Spar Syd-fusion kollapset 

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs