FinansWatch

Jyske Bank indgår forlig med forbrugerombudsmanden i hedge-sag

Banken tilbyder investorerne at betale 80 pct. af kurstabet. Anders Dam og Jyske Bank ønsker at lukke sagen og komme videre. (Opdateres)

Foto: EHRBAHN JACOB

Et langvarigt slagsmål involverende investorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral, Jyske Bank og forbrugerombudsmanden får nu sin ende.

I en meddelelse på Forbrugerombudsmandens hjemmeside står der, at Jyske Bank er indstillet på at betale kompensation til investorer i forbindelse med rådgivning om og salg af Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer (JIHMO)

"Forbrugerombudsmanden har sammen med Investorforeningen forhandlet med Jyske Bank om en udenretlig løsning vedrørende JIHMO. Forhandlingerne er resulteret i, at Jyske Bank nu på nærmere angivne betingelser er indstillet på at betale kompensation til investorer, der har lidt tab på deres investering i JIHMO," skirver forbrugerombudsmanden Henrik Øe.

Betaler kompensation

”Det er min opfattelse, at Jyske Bank i forbindelse med bankens rådgivning om og salg af JIHMO - i de sager jeg har set - har overtrådt de finansielle regler om god skik og har pådraget sig et erstatningsansvar. Det er også baggrunden for, at jeg i 2010 stævnede banken for ikke at opfylde Pengeinstitutankenævnets kendelser”, udtaler forbrugerombudsmand Henrik Øe.

I samme meddelelse står der, at Jyske Bank ikke anderkender, at der er grundlag for at rejse retlige krav mod banken udsprunget af JIHMO, men banken har besluttet at medvirke til en udenretlig løsning, der i praksis betyder, at den Silkeborg-baserede bank tilbyder at betale en kompensation på 80 pct. af kurstabet, svarende til 80 pct. af forskellen mellem den enkelte investors faktiske købs- og salgspris for JIHMO.

Henrik Øe kalder Jyske Banks tilbud til investorerne for fair og anbefaler investorerne at tage imod tilbuddet.

Jyske Bank-topchefen Anders Dam siger i meddelelsen, at han godt vil anerkende, at Forbrugerombudsmanden har taget initiativ til at finde en løsning, og at han anbefaler investorerne at acceptere tilbuddet om kompensation fra Jyske Bank.

Mener ikke der er begået fejl

"Det er fortsat bankens opfattelse, at der ikke generelt er begået ansvarspådragende fejl, men i lyset af procesrisikoen og udsigten til langvarige sagsforløb har vi imidlertid besluttet at medvirke til en løsning, ikke mindst af hensyn til bankens aktionærer, kunder og medarbejdere", udtaler Jyske Banks ordførende direktør Anders Dam.

Meddelelsen fra forbrugerombudsmanden indeholder dernæst en række punkter, hvor man i detaljer kan læse, hvilke investorer der har ret til erstatning, ligesom det opridses hvilke krav Jyske Bank stiller for at betale kompensationen. Det drejer sig bl.a. om, at både investorforeningens gruppesøgsmål og forbrugerombudsmanden skal opgive sit søgsmål mod Jyske Bank.

Fra investorforeningens side kalder man tilbuddet fra Jyske Bank for fair og seriøst, men skriver samtidig, at aftalen med Jyske Bank indeholder muligheden for, at de medlemmer, der eventuelt ikke ønsker at acceptere tilbuddet, på trods af generalforsamlingens vedtagelse om at opløse foreningen, dog stadigt individuelt kan forfølge deres krav over for Jyske Bank.

"Det har været Investorforeningen meget magtpåliggende, at denne mulighed foreligger, eftersom man nok realistisk set må forvente, at der ud af ca. 1100 medlemmer kan være enkelte, der måske ikke vil acceptere tilbuddet”, udtaler investorforeningens advokat Henrik Puggaard.

Læs hele meddelelsen her.

 

 

Fakta:

Kort om sagsforløbet:

-JIHMO (Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer Red.) er en investering, hvor der er investeret i rentespænd, primært mellem danske realkreditobligationer og tyske statsobligationer. Den indskudte kapital er suppleret med lånte midler (gearing) med op til 25 gange, og det betyder, at en gevinst, men også et tab, kan forøges med indtil 25 gange. JIHMO faldt voldsomt i værdi i efteråret 2008, hvor finanskrisen startede, med deraf følgende tab for investorerne.

 

-Finanstilsynet gav i 2009 på baggrund af det skriftlige materiale, der blev udarbejdet i forbindelse med introduktionen af JIHMO, en påtale til såvel Hedgeforeningen Jyske Invest som Jyske Bank for overtrædelse af de finansielle regler om god skik. Jyske Bank har efterfølgende stævnet Finanstilsynet med påstand om, at påtalen over for banken er ugyldig og skal tilbagekaldes.

 

-Pengeinstitutankenævnet har afgjort adskillige sager om JIHMO, og hovedparten er faldet ud til klagernes fordel.

 

-Forbrugerombudsmanden gik i 2009 ind i sagskomplekset om JIHMO og afholdt i oktober samme år møder med Jyske Bank sammen med Investorforeningen med henblik på at undersøge mulighederne for en forligsmæssig løsning. Det kunne imidlertid ikke lade sig gøre på daværende tidspunkt, og Forbrugerombudsmanden besluttede efterfølgende i 2010 at stævne banken med udgangspunkt i ni sager, der alle var behandlet ved Pengeinstitutankenævnet.

 

-Investorforeningen fik i juli 2010 fri proces til et gruppesøgsmål mod Hedgeforeningen Jyske Invest og Jyske Bank, hvorefter Investorforeningen udtog stævning i november 2010. Søgsmålet blev i januar 2012 tilladt anlagt som gruppesøgsmål af Vestre Landsret. Jyske Bank og Hedgeforeningen Jyske Invest har kæret landsrettens kendelse, og kæremålet verserer ved Højesteret.

 

-Østre Landsret har i oktober 2011 afsagt dom i en sag om JIHMO, hvor investoren, som er et anpartsselskab, fik medhold. Jyske Bank har anket sagen, som verserer ved Højesteret.

 

Kilde:

 

Forbrugerombudsmandens hjemmeside

 

 

Byge af retssager om private investorer på vej

Ros til Jyske Bank for at få problembørn ud af bøgerne

Nederlag får Jyske Bank til at gemme kvart milliard

Jyske Bank kan sparke hedge-sager til hjørne 

Mere fra FinansWatch

Instabank sagsøger Lunar efter droppet opkøb

Afblæsningen af Lunars opkøb af norske Instabank står nu til at udløse et søgsmål mod den danske fintechbank. ”Vi regner med, at næsten alle aktionærer vil være med,” siger adm. direktør.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs