FinansWatch

Hvidbjerg Bank hæver solvensbehov - sælger nye aktier til kolleger

Solvensbehovet i Hvidbjerg Bank er hævet fra 8,7 pct. til 10,6 pct. hvilket mindsker solvensoverdækningen til bare 1 procentpoint. En ny kapitaludvidelse er dog på vej, hvor kollegerne i Sparekassen Thy og Vendsyssel har lovet at købe 300.000 stk. Opdateret med prospektoplysninger om tilsynsbesøg

Det lille børsnoterede pengeinstitut Hvidbjerg Bank har pludseligt hævet sit individuelle solvensbehov markant efter et besøg fra tilsynet.

Af bankens prospekt fremgår det, at Finanstilsynet har været på besøg i banken i marts og april, og at de ikke ville modsætte sig det, hvis Hvidbjerg besluttede at hæve sit solvensbehov fra 8,7 pct. til 10,6 pct.

Hvor banken i årsregnskabet offentliggjorde et solvensbehov på 8,7 pct. ligger det nu på 10,6 pct. oplyser banken. Det er en relativ forøgelse på knap 22 pct. Bankens egentlige solvens ligger på bare 11,6 pct., hvilket gør overdækningen ekstremt lille - nemlig 7 mio. kr. Årets resultat har de sidste to år været negativt med hhv. 9 og 10 mio. kr.

"Bestyrelsen har i dag (mandag, red) truffet beslutning om at forhøje bankens solvensbehov til 10,6 pct. pr 31 december 2011. Bankens nuværende solvensoverdækning udgør således 1,0 procentpoint i forhold til det nu af Bestyrelsen fastsatte solvensbehov pr. 31. december 2011. banken har således på nuværende tidspunkt en beskeden solvensoverdækning," skriver banken i en fondsbørsmeddelelse sent mandag eftermiddag og fortsætter:

"Gennemførelse af Udbuddet (den planlagte kapitaludvidelse, red.) vil styrke bankens solvens... Hvidbjerg Bank ønsker endvidere med Udbuddet generelt at konsolidere sig med henblik på at styrke bankens muligheder for at fremstå stærkt som lokal pengeinstitut."

Hvidbjerg Bank vil sælge aktier med 40 procents rabat

Ugaranteret emission

Kapitaludvidelsen, der skal skaffe 37,5 mio. kr. i banken nu slunkne kasse, har været kendt i flere måneder. I går offentligjorde banken så prospektet og afslørede at en del af provenuet - ca. 7,5 mio. kr. skal komme fra Sparekassen Thy og Sparekassen Vendsyssel, som har afgivet forhåndstilsagn om at tegne aktier svarende til deres ejerandel. Dermed vil de aftage 300.000 af de udbudte 1.500.000 aktier svarende til 20 pct. af emissionen.

Med emissionen vil bankens solvensoverdækning på op på ca. 40 mio. kr. eller 5,6 procentpoint, fremgår det af prospektet. Udbuddet er dog ikke garanteret.

Fusion giver Vendsyssel 10 pct. af Hvidbjerg Bank

Aktierne udbydes til kurs 25, hvilket er lige over aktiens nominelle værdi på 20 kr. Set i forhold til mandagens lukkekurs på 40 kr. er det en rabat på 37,5 pct. Udbuddet løber fra 2. maj til 16. maj.

Afhængig af Bernstein

I prospektet fremgår det ligeledes at bankens likviditet og solvens af helt afhængig af at banken får lov til at låne penge i Nationalbanken mod at stille sine gode lån som sikkerhed.

Banken har indrettet sine finanser på lån fra Nationalbanken, og har derfor en klar forventning om at opnå lån fra Nationalbanken. Det er en risiko for bankens likviditet og solvens, såfremt det ikke lykkes at opnå lån hos Nationalbanken eller andre.

Forsiden lige nu

Danske Bank hyrer og Nordea fyrer

Der er stor forskel på udviklingen i antallet af medarbejdere i Danske Bank og Nordea. Mens der er blevet næsten 1.000 flere ansatte i Danske Bank over det seneste år, så er der 2.600 færre, der kan kalde sig Nordea-medarbejdere. (Opdateret)

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere