FinansWatch

Menneskelig fejl kan have ført til forkert opkrævning i dødsbo i Danske Banks inkassosag

En misforståelse blandt medarbejdere kan have betydet, at Danske Bank har sendt ukorrekte krav, når dødsboer skulle opgøres. Overordnet set har Danske Bank dog stadig måtte gå fra skifteretten med hatten i hånden.

Foto: Jens Dresling

Der er lidt flere sager med dødsbo og potentielt forkerte beregninger i Danske Banks gældssag end tidligere forventet fra banken selv, og så skyldes fejlen i denne type sager en menneskelig fejl.

Det oplyser banken i et brev til Finanstilsynet, som også er lagt på bankens hjemmeside.

Sagen udspringer sig af den såkaldte gældssag, hvor TV 2 kunne fortælle, at Danske Bank havde opkrævet for mange penge fra økonomisk ildestedte kunder. Her har det også vist sig, at der har været problemer med dødsbo. Først regnede Danske Bank med 700 potentielle sager her, men det er nu hævet til 840 sager, fordi en fejl har pågået i lidt længere tid end først antaget.

Når en person med gæld - personlig fordring, PF - til Danske Bank eller Realkredit Danmark dør, anmelder Danske Bank et krav til skifteretten. Det har i snit lydt på 309.200 kr. fordelt i spændet 3400 kr. til 11,1 mio. kr. Det er i et fåtal af sagerne, Danske Bank har fået tilbagebetalt kravet - dividende af boet - fordi der i mange dødsbo kun er midler til at betale bobestyreren. Gennemsnitligt har man dog fået 10.200 kr., eller lige over 3 pct. af kravet.

Største modtagne beløb er 832.000 kr., mens det mindste - foruden de mange sager på 0 kr. - lyder på 79 kr. I alt har banken modtaget 8,5 mio. kr., og for de 72 sager, der endnu er åbne, er kravet trukket tilbage.

Men i disse dividendeudbetalinger kan der altså være fremsendt et forkert beløb. Og det kan være sket, fordi de mennesker, der behandler sagerne, simpelthen kan have lavet en menneskelig fejl, på trods af at banken på dette tidspunkt havde øget procedurerne omkring sagerne for at undgå overopkrævning. En midlertidig opgørelse er blevet forstået som en endelig opgørelse.

"I relation til de dødsbosager, der er registreret i PF-systemet, anvendte et driftsteam som følge af en misforståelse en forkert brevskabelon, når man skulle skrive til retten og bobestyreren. I denne delvist automatiserede proces blev der ved en fejl anvendt en skabelon til fremsendelse af egentlige krav, og således blev der fremsendt et krav i stedet for en proformaopgørelse," skriver Danske Bank i redegørelsen.

Denne forkerte brevskabelon har betydet, at retten og bobestyrerne har opfattet de midlertidige krav som værende endelige. Og fordi banken har fremsendt et endeligt krav, kan den ikke fremsende et nyt.

Danske Bank oplyser, at i de i alt 144 sager, hvor der er modtaget dividende, vil blive medtaget i den dialog, man har med Domstolsstyrelsen om de andre forkert beregnede sager.

Banken beklager fejlene og oplyser, at man ønsker at kompensere kunderne så hurtigt som muligt.

Fra Peter Rostrup-Nielsen, der er sat i spidsen for at rydde op i sagerne, lyder det i en kommentar.

"I langt størstedelen af sagerne har banken ikke modtaget nogen udbetaling i form af dividende, og vores fejl har derfor ikke haft økonomiske konsekvenser for hverken boet, kreditorer eller andre i de sager. Det ændrer ikke ved, at fejlen aldrig burde være sket, og vi beklager meget de konsekvenser, vores fejl har haft. Vi har sikret os, at fejlen ikke vil gentage sig og er i dialog med de relevante myndigheder."

Danske Banks gældssag trækker stadig tænder ud hos konkurrenterne 

Danske Bank skruer ned for antallet af berørte kunder i sag om rykkergebyrer 

Mere fra FinansWatch

Nykredit betaler erstatning til swapkunder

Der blæser nye vinde hos Nykredit, når det kommer til en lang række kunder med en renteswap. Finanskoncernen udbetaler erstatning til kunderne for de tab, som Nykredit selv har påført dem.

Læs også

Trial banner

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs