FinansWatch

Her er finanssektorens 20 anbefalinger til en bæredygtig omstilling

For et år siden oprettede Finans Danmark Forum for Bæredygtig Finans for at få input til sit arbejde med bæredygtighed. Mandag vil forummet, der består af aktører fra erhvervslivet, NGO’er og en række eksperter i klima og bæredygtighed, præsentere sine 20 anbefalinger. Se dem her.

Ulrik Nødgaard, direktør for Finans Danmark Foto: Martin Lehmann

På Finans Danmarks årsmøde mandag vil Forum for Bæredygtig Finans fremlægge 20 anbefalinger til, hvordan den finansielle sektor kan bidrage til en bæredygtig omstilling af samfundet.

Ud over anbefalingerne opfordrer forummet Finans Danmark til at lave en bæredygtighedsguide for hele den finansielle sektor. Det vil betyde, at én fælles standard for, hvad der skal betragtes som bæredygtige aktiviteter. Målet er, at bæredygtige produkter skal være standardtilbuddet til kunderne snarere end nicheprodukter.

"Der er et stort arbejde forude. Vi skal gøre det muligt for vores medlemmer at kategorisere deres aktiviteter. Og vi skal gøre det klart for vores kunder og investorer, hvilke låne- og investeringsprodukter der er grønne, så de selv har mulighed for at foretage et grønnere valg," udtaler Finans Danmarks direktør, Ulrik Nødgaard.

"Vi skal lave en køreplan for, hvordan vi gennemfører anbefalingerne. Det arbejde går i gang i morgen," tilføjer han.

Forum for Bæredygtig Finans består ud over repræsentanter fra den finansielle sektor også af folk fra virksomheder og tænketanke inden for områderne byggeri, landbrug, transport og industri samt eksperter med særlig indsigt i klima, CO2-udslip samt forhold, der er vigtige for en bæredygtig omstilling. Formand for forummet er Anders Eldrup, tidligere adm. direktør for Dong Energy.

Her er de 20 anbefalinger fra Forum for Bæredygtig Finans:

1. Integrer bæredygtighed i forretningsmodellen

Banker, realkreditinstitutter, kapitalforvaltere og andre aktører i den finansielle sektor skal integrere bæredygtighed i alle grene af deres forretningsmodel, både på strategisk og operationelt niveau.

2. Flere bæredygtige produkter på hylden

Finans Danmarks medlemmer skal tilbyde langt flere låne- og investeringsprodukter til grønne og bæredygtige aktiviteter.

3. Gennemfør bæredygtighed i egen forretning

Pengeinstitutter skal minimere deres egen CO2-belastning.

4. Klar og troværdig dokumentation og kommunikation

Der skal ved hjælp af underbyggede opgørelsesmetoder være gennemsigtighed om bæredygtighed.

5. Offentliggørelse af CO2-aftryk og mål for fremtidige reduktioner

Finans Danmarks medlemmer skal opgøre det samlede CO2aftryk af de aktiviteter, de er med til at finansiere eller investere i. Senest med årsrapporten for 2021 skal de fremlægge en årlig handlingsplan for reduktion af CO2-aftrykket af deres investeringsprodukter. Året efter skal det også omfatte udlån.

6. Ambitiøs CO2-screening

Institutterne skal vurdere større engagementer ud fra, om de også er økonomisk bæredygtige i en grøn omstilling.

7. Bæredygtig klassifikation på udlån og investeringer

Finans Danmarks medlemmer skal anvende EU’s bæredygtige taksonomi (opgørelsesmetode).

8. Ny bæredygtigheds- guide til den finansielle sektor

Finans Danmark skal udarbejde en guide for, hvad der i bred forstand er bæredygtigt.

9. Årlig bæredygtighedsredegørelse

Finans Danmark skal fra 2021 årligt opgøre de samlede bæredygtige aktiviteter i medlemmernes porteføljer.

10. Fokus på uddannelse i finanssektoren

Der skal sikres uddannelse/kompetenceudvikling i sektoren i forhold til bæredygtighed.

11. Banker som sparringspartner for bæredygtige iværksættere

Bankerne skal tage aktivt del i de finansielle økosystemer for bæredygtige startups.

12. Bedre muligheder for at få lån til nye forretningsmodeller

Bankerne opfordres til at analysere de nye forretningsmodeller, der følger med bl.a. digitaliseringen og deleøkonomi.

13. Øget fokus på finansiering af bæredygtige ejendomme

Penge- og realkreditinstitutterne skal fremme udlån til bæredygtige og energieffektive ejendomme.

14. Bedre energimærker

Den nuværende energimærkningsordning skal revideres.

15. Øget fokus på finansiering af bæredygtige transportformer

Den finansielle sektor skal bidrage til at fremme omlægningen til mere bæredygtige transportformer.

16. Øget fokus på finansiering af bæredygtig landbrugsdrift

Den finansielle sektor skal fremme bæredygtig landbrugsdrift bl.a. ved at fremme udlån til bæredygtige landbrug.

17. Bæredygtige målemetoder i landbruget

Der skal arbejdes videre på nye metoder til måling af bæredygtighed i landbrugsproduktionen.

18. Privat finansiering i regeringens klimahandlingsplan

Regeringen bør indtænke privat finansiering fra hele den finansielle sektor i sin kommende klimahandlingsplan.

19. Ambitiøs indsats for bæredygtig finans i EU og FN

Regeringen opfordres til med indspil fra finanssektoren aktivt at gå sammen med andre ambitiøse EU-lande.

20. Finansielle myndigheder integrerer klimaudfordringen

Nationalbanken og Finanstilsynet opfordres til at stimulere transitionen til en bæredygtig økonomi bl.a. via deres tilsynspraksis.

Banker klar til klimakamp: Grønne kunder har udsigt til billigere lån

ATP Ejendomme gør ikke nok for bæredygtighed – endnu

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere