Trods lærdom fra finanskrisen: Sydbank hårdt eksponeret mod store enkeltkunder

Sydbank klandrer andre banker for at løbe store risici. Men selv er banken klart mest eksponeret mod store engagementer blandt de nærmeste konkurrenter. Flere større kunder er endda rendt ind i økonomisk modvind. "Bekymrende," siger den erfarne finansanalytiker Per Grønborg, der henleder opmærksomheden mod finanskrisen.

Karen Frøsig, adm. direktør for Sydbank Foto: Dalhoff Casper/Ritzau Scanpix

Selvom topchef Karen Frøsig kommunikerer til omverdenen, at Sydbank holder igen, mens konkurrenter løber "uforholdsmæssigt store risici" på udlånsmarkedet, udsætter Aabenraa-banken sig selv for risici frem mod den næste krise.

Sydbank er således klart den bank blandt sine nærmeste danske konkurrenter, der er mest eksponeret mod store enkeltengagementer. Det viser en opgørelse, som FinansWatch har foretaget.

Netop den type eksponering mod enkelte storkunder bidrog til, at banker som Roskilde Bank og Amagerbanken gik ned under den seneste finanskrise.

"Store eksponeringer er normalt et risikotegn. Man kan selvfølgelig godt tage store eksponeringer ind, hvor der er tale om gode forretninger, men finanskrisen lærte os, at en betydelig opbygning af store eksponeringer er en markant risikofaktor. Derfor er det også bekymrende, at det fylder så meget hos Sydbank," siger den erfarne finansanalytiker Per Grønborg i SEB.

Trækker i den forkerte retning

Når Sydbank har skullet forklare, hvorfor bankens udlån er faldet gennem en længere periode, har det blandt andet lydt, at man ikke ønsker at løbe de samme risici som nogle af konkurrenterne. At man også vil klare sig godt gennem en mulig kommende lavkonjunktur.

Men ser man på de store eksponeringer, er banken alt andet lige mere udsat end konkurrenterne. Summen af store eksponeringer er et pejlemærke fra Finanstilsynet, der ligesom pejlemærket for udlånsvækst skal sikre, at bankerne ikke løber for store risici.

Konkret er tilsynets grænseværdi for store eksponeringer 175 pct. Man måler det ved at se en banks 20 største eksponeringer i forhold til bankens egentlige kernekapital.

Hos Sydbank udgjorde summen af store eksponeringer hele 153 pct. ved udgangen af tredje kvartal. Det er væsentligt mere end de nærmeste konkurrenter baseret på disse bankers seneste regnskaber. Hos Jyske Bank er tallet 87 pct., Spar Nord 82 pct., Ringkjøbing Landbobank 118 pct. og Arbejdernes Landsbank 56 pct. I sit årsregnskab for 2018 opgør Danske Bank nøgletallet til 103 pct. hos banken. Op til finanskrisen - i 2007 - var summen af store engagementer i Roskilde Bank og Amagerbanken til sammenligning 187 pct. og 349 pct.

Hvis man drager en parallel til finanskrisen, kom både Roskilde Bank, Amagerbanken og Forstædernes Bank i problemer, fordi de havde en kraftig vækst i store engagementer, særligt mod ejendomssektoren

Per Grønborg, aktieanalytiker hos SEB

Sydbank, der er kendt for at være en erhvervstung bank, oplever i øjeblikket økonomisk modvind blandt flere af bankens større erhvervskunder. I seneste måned kunne FinansWatchs søstermedie med fokus på landbrugssektoren, Agriwatch, således fortælle, at Sydbank har måttet tage kontrollen over en af Europas største juletræsproducenter Green Team Holding, der er kapitalfondsejet.

Ifølge FinansWatchs oplysninger kategoriseres det engagement som en stor eksponering.

doc77vcywmags35mvxl77y.jpg
Green Team Holding er en af de store engagementer i Sydbank, som er presset.

"Hvis man drager en parallel til finanskrisen, kom både Roskilde Bank, Amagerbanken og Forstædernes Bank i problemer, fordi de havde en kraftig vækst i store engagementer, særligt mod ejendomssektoren," siger Per Grønborg hos SEB.

"Hos Sydbank er min fornemmelse ikke, at de store engagementer er rettet mod en bestemt kundegruppe. Men jeg ser da hellere, at en bank har et lavt niveau af store engagementer end omvendt. Det er klart noget, der trækker den forkerte vej."

Stor kunde med underskud

Ifølge FinansWatchs oplysninger er den førnævnte juletræsproducent ikke det eneste engagement, der er udfordret hos Sydbank. En anden stor kunde hos Sydbank er den kapitalfondsejede møbelkæmpe Holmris B8.

Holmris B8 er et resultat af en fusion mellem Holmris og B8, der sidste år gik sammen i en stor fusion, hvor kapitalfonden BWB Partners gik ind og blev hovedejer.

B8 præsterede underskud i sine seneste regnskabsår som selvstændig virksomhed. Efter mange år med vækst på bundlinjen leverede Holmris A/S i seneste regnskabsår et underskud på 7,5 mio. kr. Holmris B8 har endnu ikke aflagt regnskab for det forskudte regnskabsår 2018/2019, men ifølge FinansWatchs oplysninger er der et endnu større underskud på vej, end det Holmris præsterede i sit sidste regnskab som selvstændig virksomhed.

"Vi vedstår, at der har været en væsentligt større omkostning end ventet ved at bringe de to selskaber sammen. Derudover skal man huske, at B8 gav underskud, da selskaberne fusionerede. Men det går absolut i den rigtige retning. Det er vi også i en god dialog med blandt andet Sydbank om," siger Jesper Wadum Nielsen, der er partner hos BWB Partners.

Af Holmris A/S seneste regnskab fra 2017/2018 fremgår det, at selskabet på det tidspunkt havde en gæld til Sydbank på i omegnen af 60 mio. kr. Men det er uvist, hvad Holmris B8, der ventes at aflægge regnskab i næste uge, nu skylder Sydbank.

"Generelt kan man sige, at de kunder, som en bank taber penge på her og nu, typisk er kunder, som man har taget ind i lånebøgerne for år tilbage," siger Per Grønborg hos SEB og fortsætter:

"Så da Sydbank for et par år tilbage gik ud og sagde, at man ville holde mere igen med at løbe risici, så er det måske en refleksion af, at man har fået kunder i bøgerne, som ikke er i den bedste klasse. Dårlige sager kan have været med til at drive dem over til en mere forsigtig side," siger analytikeren.

Lave bogførte nedskrivninger

Et tredje eksempel er den jyske metalbearbejdningsvirksomhed Multicut, som ifølge en af FinansWatchs kilder er kunde hos Sydbank. Virksomheden, der ikke er vendt tilbage på FinansWatchs henvendelse, leverede ifølge mediet Jern & Maskinindustrien i 2018 sit første underskud siden 1998. Underskuddet var minus 30 mio. kr. efter skat, og selv betegner selskabet regnskabet som utilfredsstillende.

Som bank lever vi jo af at låne penge ud – og det indebærer risiko. Det gør det i sagens tur også her, men det er nøje kalkuleret risiko med udgangspunkt i vores kreditpolitik

Bjarne Larsen, direktionsmedlem hos Sydbank

På grund af underskuddet faldt egenkapitalen med 30 pct. til 71 mio. kr. Af regnskabet fremgår det, at selskabet har gæld til banker på 139 mio. kr. Per Grønborg forklarer, at det er svært at vurdere, om Sydbank har foretaget nedskrivninger på de konkrete engagementer.

"I den perfekte verden bør banker have hensat på udfordrede kunder, før du og jeg kan opsnuse det. Men verden er ikke så perfekt i generel forstand. Når man kigger på de store banker, dukker der indimellem nogle tab op på virksomheder, som man egentlig godt vidste var i problemer," siger han.

Ser man på de faktiske nedskrivninger på udlån, som Sydbank har bogført i de senere regnskaber, ligger banken dog generelt på et relativt lavt niveau, forklarer Per Grønborg.

Sydbank: Vi nedskriver i god tid

Til FinansWatch oplyser Sydbank, at man ikke kan udtale sig om konkrete kundeforhold, men at man nedskriver i god tid, når kunder kommer i problemer.

"Helt generelt nedskriver vi i god tid i henhold til Finanstilsynets regler på kunder, der er i vanskeligheder. Når man har så stor en udlånsbog, som vi har i Sydbank, vil der altid være virksomheder, som vi nedskriver på. Men lige nu er der ikke ret mange. Vi har da også netop har meldt ud i forbindelse med regnskabet for tredje kvartal, at vi forventer lave nedskrivninger," udtaler Bjarne Larsen, bankdirektør hos Sydbank.

I er den blandt jeres konkurrenter med klart størst eksponering mod store engagementer. Noget der lagde flere banker ned under krisen. Hvordan harmonerer det med jeres kommunikation om at være risikoavers?

"Som bank lever vi jo af at låne penge ud – og det indebærer risiko. Det gør det i sagens natur også her, men det er nøje kalkuleret risiko med udgangspunkt i vores kreditpolitik," udtaler han.

Per Grønborg kalder andelen af store engagementer for bekymrende – hvad er jeres kommentar til det?

"Det har vi ikke nogen kommentar til."

20151028-150713-pf-1920x1079we.jpg
Sydbanks Karen Frøsig sammen med bankdirektør Bjarne Larsen.

Både juletræsproducenten Green Team Holding samt kontorforsyningsvirksomheden Holmris B8, der har det svært, er kapitalfondsejede. Hvad er jeres syn på medfinansiering i kapitalfondsopkøb?

"Vi forholder os til hver enkelt kundecase, og for så vidt der er tale om sund og fornuftig forretning, er vi også positive overfor medfinansiering i kapitalfondsopkøb. Vores strategi har ikke ændret sig på det område de senere år," udtaler Bjarne Larsen.

Finanstilsynet foretog sidste år en temaundersøgelse med fokus på bankers finansiering af kapitalfondes opkøb af virksomheder. Her fandt tilsynet, at Sydbanks dokumentation af sin klassifikation af kunder baseret på kundernes risici "var mindre velunderbygget end nogle af de andre bankers."

Ifølge tilsynet var bankens klassifikation forsvarlig, men Sydbank undervurderede risikoen i enkelte sager. Finanstilsynet vurderede videre, at bankens kreditpolitik "generelt var dækkende, og at bankens risikoanalyse og risikovillighed var på niveau med de andre bankers." Undersøgelsen tog udgangspunkt i bevillinger foretaget i 2017.

Karen Frøsig: Konkurrenter tager "uforholdsmæssigt store risici"

Centraliseringen kom snigende i Sydbank