FinansWatch

Optur på obligationskurser bidrager til tredobling af halvårsresultat i Lægernes Bank

Med et resultat efter skat på 33 mio. kr. på årets første halve år har Lægernes Bank mere end tredoblet sit resultat i forhold til samme periode sidste år.

Chresten Dengsøe, adm. direktør Lægernes Pension & Bank Foto: Lægernes Pension & Bank

En heldig hånd, når det drejer sig om udviklingen af obligationskurser. Det er et af lyspunkterne i halvårsregnskabet for Lægernes Bank, der målt på arbejdende kapital er den 23. største af de 65 danske pengeinstitutter.

Samlet set lander overskuddet på 33 mio. kr. efter skat for halvåret. Det er mere end en tredobling af samme periodes resultat sidste år, der endte på 10 mio. kr. efter skat.

Kursreguleringer medførte en indtægt på 15,5 mio. kr. mod et tab på 19,6 mio. kr. sidste år.

Også på posten for netto rente- og gebyrindtægter er der pæne takter. En stigning på 5 pct. til 109,9 mio. kr. kan banken bryste sig af. Særligt den eller så hårdt prøvede post – netto renteindtægter – steg med 6 mio. kr. til 36,1 mio. kr.

Gebyr- og provisionsindtægter løb op i 74,4 mio. kr. hvilket er nogenlunde samme niveau som sidste år.

Fald i udlån

Bankens udlån er faldet med 3 pct. til knap 2,6 mia. kr.

"Faldet stammer primært fra lavere praksisfinansiering og en vis erstatning af bankens boliglån med Totalkreditlån," skriver banken i sit regnskab.

Indlånsposten er til gengæld steget med 585 mio. Inklusiv puljeordninger løber denne post op i 6,8 mia. kr.

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. blev en indtægt på 1,9 mio. kr. mod en indtægt på 5,0 mio. kr. i samme periode sidste år.

På omkostningssiden voksede bankens udgifter til personale og administration til 84,1 mio. kr. mod 76,9 mio. kr. i første halvår 2018. Udgifterne til personale vokser med 4 mio. kr. mens administrationsomkostningerne løber op i 3,2 mio. kr.

Lægernes Bank er en del af koncernen Lægernes Pension og er en bank for læger, lægestuderene og deres husstande. Koncernen består af pensionskasse, investeringsforening og bank. 46 pct. af medlemmerne i Lægernes Pension er også kunder i Lægernes Bank.

Netto oplevede Lægernes bank en kundetilgang på 355 nye kunder i første halvår af 2019. Samlet set havde banken pr. 30. juni 2019 37.883 kunder.

Samlet vurderer banken at levere et årsresultat efter skat på mellem 35 og 40 mio. kr. Forventningen er dog, at kursreguleringsposten vil påvirke negativt i andet halvår.

Lægernes Bank oplyser til FinansWatch, at man ikke vil kommentere yderligere på nøgletallene fra første halvår.

Pensionskasse-partner køber spanske vindprojekter

Lægernes Pensionsbank får opsang fra Finanstilsynet

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere