FinansWatch

Indtægterne vokser hos Møns Bank – men nedskrivninger tynger overskud

Øgede nedskrivninger rammer bundlinjen hos Møns Bank, der ellers øger indtægterne i første halvår.

Foto: Møns Bank/PR

Et højt aktivitetsniveau var med til at løfte de samlede indtægter hos Møns Bank i de første seks måneder af 2019, men stigende for nedskrivninger tyngede samtidig overskuddet hos banken.

I første halvår landede nettorente- og gebyrindtægterne på 75,8 mio. kr., og det er en fremgang fra 71,6 mio. kr. i samme periode sidste år.

På trods af at udgifterne til personale og administration voksede med knap 2 mio. kr. perioden, var der fortsat fremgang i basisdriften, der voksede til 18,5 mio. kr. fra 16,9 mio. kr. i første halvår af 2018.

"Basisdriften for første halvår 2019 afspejler et meget højt aktivitetsniveau med fortsat stigende forretningsomfang med såvel eksisterende som nye kunder. Banken har således med afsæt i de aktivitetsbestemte indtægter øget det samlede resultat af basisdriften med 1,6 mio. kr. trods et stigende omkostningsniveau og det lave renteniveau," skriver banken i regnskabet.

"Dette finder ledelsen tilfredsstillende, ikke mindst set i lyset af at renteindtægterne fra bankens udlån fortsat er faldende grundet et stort pres på rentemarginalen," lyder det.

Overskuddet før skat faldt i første halvår til 18,3 mio. kr. fra 19,3 mio. kr. i de første seks måneder af 2018, og det skyldes især, at nedskrivningerne i kvartalet voksede med 3,3 mio. kr. til 4,6 mio. kr.

"Nedskrivningerne har ikke baggrund i et generelt stigende behov for nedskrivninger, og det skal siges, at nedskrivningerne i 2018 lå på et usædvanligt lavt niveau, hvilket skal medvurderes," skriver Møns Bank i regnskabet.

Møns Bank finjusterer desuden forventningerne til 2019 og hæver bunden af sit interval med 2 mio. kr.

Banken venter nu et resultat før nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og skat på 30-35 mio. Også resultatet før skat hæves til samme niveau.

Tidligere ventede selskabet et resultat før nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og skat på 28-35 mio. kr. og et resultat før skat i samme størrelsesorden.

Møns Bank skifter ud på ledelsespost efter stor kundetilstrømning i ny filial

Møns Bank forbedrer toplinjen mens bundlinjen falder

 

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere