FinansWatch

Bankchefer dømmes til at betale 28 millioner

Staten lider stort nederlag i erstatningssag mod ledelsen i Eik Bank (Opdateret).

Foto: Ritzau Scanpix/Lars Krabbe.

Fire chefer fra den krakkede Eik Bank dømmes fredag til at betale 28,6 millioner i Østre Landsret. De havde alle påstået frifindelse.

Resultatet er meget langt fra det krav, som statens selskab havde rejst. Finansiel Stabilitet havde krævet 250 millioner kroner for erstatning af de tab, som opstod i Eik Bank.

I alt var tre fra bestyrelsen, tre direktører samt revisionen var stævnet i sagen. Et medlem af direktionen og et medlem af bestyrelsen blev i det hele frifundet.

Sagen handler om bankens deroute via lån til ejendomsbranchen i perioden 2005-2010. Banken krakkede i 2010 og blev her overtaget af den finansielle oprydder.

Finansiel Stabilitet havde som begrundelse for sit krav overordnet anført, at flere ledelsesmedlemmer var ansvarlige for bankens tab på erhvervsudlån. Det skyldes, at de skulle have handlet uforsvarligt i forbindelse med bankens generelle indretning og drift. Desuden påstod Finansiel Stabilitet, at den eksterne revision havde tilsidesat sine pligter.

Finansiel Stabilitet havde begrundet erstatningskravet i seks konkrete engagementer, hvor banken havde lidt tab.

"Landsretten fandt, at banken havde en høj risikoprofil, og at der var risici ved bankens drift og indretning, herunder navnlig ved at banken havde en sårbar kreditfunktion og i et vist omfang manglende funktionsadskillelse mellem bankens kundevendte aktiviteter og kontrolfunktioner. Efter bevisførelsen fandt landsretten imidlertid, at de nævnte forhold ikke havde en sådan karakter, at bankens ledelse af den grund var erstatningsansvarlig for ethvert tab, der var lidt på bankens erhvervsengagementer. Bankens ledelse blev derfor ikke pålagt erstatningsansvar som følge af bankens generelle drift og indretning," skriver Østre Landsret i en meddelelse på sin hjemmeside.

Videre lyder det, at landsretten ved de seks konkrete engagementer vurderede, at to af direktørerne og to af medlemmerne af bestyrelsen "havde handlet ansvarspådragende ved bevillingen af et særligt risikofyldt engagement efter finanskrisens indtræden, mens de to øvrige ledelsesmedlemmer ikke havde deltaget i bevillingen."

Derfor blev de ansvarlige ledelsesmedlemmer altså pålagt at betale erstatning på 28,6 mio. kr.

Til gengæld fandt Østre Landsret ikke grundlag for at tage Finansiel Stabilitets øvrige krav til følge, lyder det i meddelelsen, hvilket altså blandt andet betyder, at revisionsselskabet frifindes.

Landsretten nævner dog, at to af direktørerne havde handlet ansvarspådragende ved mangelfuld kontrol og administration af en stor bevilling i et andet engagement. Men erstatningsansvaret var forældet, inden sagen blev anlagt, bemærker retten.

"Ved to andre engagementer fandt landsretten, at der på direktørniveau var handlet ansvarspådragende ved mangelfuld kontrol og administration af bevillinger i engagementerne. På grund af efterfølgende omstændigheder fandt landsretten imidlertid, at disse uforsvarlige forhold ikke var årsag til bankens tab på engagementerne," skriver retten.

Afgørelsen er den fjerde i den række, som det statslige selskab har rejst mod chefer i pengeinstitutter, som gik ned under finanskrisen.

Staten har droppet krav om 1,3 milliarder i sager mod bankchefer

Mere fra FinansWatch

ATP og Mærsk-ejer satser stort på aarhusiansk jordvarmeanlæg

Landets største pensionspengekasse, ATP, gør nu klar til at investere i at hente vedvarende energi op af jordens indre. Sammen med energiselskabet NRGI og A.P. Møller Holding bliver ATP medejer af selskabet Innargi, der skal etablere et geotermisk anlæg under jorden i Aarhus.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs