FinansWatch

Overskuddet falder men Møns Bank opjusterer forventningerne

Møns Bank kommer ud af første halvår af 2018 med en lidt svagere bundlinje end året før. Alligevel ender banken med en opjustering af forventningerne til hele året (Opdateret).

Møns Bank har aflagt regnskab for første halvår af 2018 og kan notere sig et overskud efter skat på 16,5 mio. kr., hvilket er ca. halvanden mio. kr. mindre end samme periode året før.

Alligevel skriver banken i regnskabet, at man nu opjusterer forventningerne til hele 2018, når det gælder resultatet før skat, som for halvåret lyder på 19,6 mio. kr. mod 22 mio. kr. året før.

"Banken opjusterer forventninger til resultatet før skat med 5 mio. kr. fra intervallet 20 – 30 mio. kr. til intervallet 25 – 35 mio. kr.," lyder det i regnskabet, hvor det nævnes, at en medvirkende årsag til opjusteringen er opskrivningen af aktierne i BI-Holding på 3,0 mio. kr., som er blevet bogført i første kvartal.

Til gengæld fastholder Møns Bank forventningerne til basisdriften – hvilket vil sige resultatet før nedskrivninger på udlån mv., kursregulering og skat – på 30-35 mio. kr. Basisdriften lyder for halvåret på 17,1 mio. kr. mod 20,1 mio. kr. i 2017.

Højere omkostninger

Kigger man videre i halvårstallene, kan man se, at renteindtægterne går lidt tilbage og gebyrindtægterne lidt frem, så posten netto rente- og gebyrindtægter samlet set vokser med 1 pct. til 71,9 mio. kr. Udlånet stiger 9 pct. til 1494 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år.

Kursreguleringerne falder med 1 mio. kr. til 3,8 mio. kr., ligesom Møns Bank i halvåret brugte 7 pct. mere på omkostninger til personale og administration, hvilket udgør 53,5 mio. kr.

"Stigningen kan for knapt halvdelens vedkommende henføres til stigende IT-omkostninger. Den øvrige del af stigningen kan henføres til personaleudgifter, hvor dels overenskomstmæssig stigning, stigning i lønsumsafgiften samt øgede lønudgifter i forbindelse med tilpasning af bankens organisation - væsentligst som følge af generationsskifte på centrale poster," skriver banken.

Når det gælder nedskrivninger, kan Møns Bank glæde sig over, at banken kun udgiftsfører 1,3 mio. kr. mod 2,9 mio. kr. i samme peiode året før.

Samlet er man i Møns Bank tilfreds med regnskabet:

"1. halvår 2018 har været præget af et meget højt aktivitetsniveau med stigende forretningsomfang herunder også i formidlede realkreditlån. Indtjeningen er fortsat påvirket af det ekstremt lave renteniveau, hvilket betyder, at bankens indtjening dels af overskudslikviditeten og dels af udlånene er presset. Set i dette perspektiv og i forhold til, at det realiserede resultat for 1. halvår 2018 er budgetsvarende, er bankens ledelse tilfreds med det samlede resultat før skat på 19,6 mio. kr. og med resultatet af bankens basisdrift på 17,1 mio. kr."

Møns Bank tager hul på ny strategi efter godkendt kvartal

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs