FinansWatch

Regnskab: Himmerland i rødt

Sparekassen Himmerland står til et tab på 74,3 mio. kr. før skat efter årets første ni måneder.

Nedskrivningerne presser sig fortsat på i Sparekassen Himmerland, der stadig spejder efter krisens ende.

"Den fortsatte uro på de finansielle markeder præger sparekassens kursreguleringer. I 3. kvartal 2011 er sparekassens kursreguleringer således negative med 12 mio. kr. og dermed i alt negative med 27 mio. kr. i årets første 9 måneder. Til sammenligning var kursreguleringerne i 2010 positive med 89 mio. kr., så dette præger naturligvis i høj grad resultatet," skriver adm. direktør Svend Jørgensen i periodemeddelelsen for årets første ni måneder og fortsætter:

"Lavkonjunkturen betyder samtidig, at sparekassen har konstateret tab og nedskrivninger på udlån og garantier på et højere niveau end normalt. Resultatet er et spejlbillede af, at krisen i samfundet ikke er ovre endnu, og det mærker en del af kunderne. Sparekassen har haft tab og nedskrivninger på udlån og garantier på 150 mio. kr. i årets første 9 måneder."

Dermed fortsætter nedskrivninger på nogenlunde samme niveau som sidste år. Den akkumulerede nedskrivningsprocent falder dog lidt tilbage:

Nedpræciserer

"Nedskrivninger på udlån samt hensættelser til tab på garantier er udgiftsført med 150 mio. kr. mod 154 mio. kr. for samme periode sidste år. De samlede nedskrivninger på udlån udgør 442 mio. kr. pr. 30. september 2011, mens hensættelser til tab på garantier udgør 7,5 mio. kr. Den akkumulerede nedskrivningsprocent udgør 5,2 pr. 30. september 2011 mod 5,3 året før," kan man læse af periodemeddelelsen.

Omstændighederne får sparekassen til at nedpræcisere forventningerne til hele året:

"Ledelsen forventer, at sparekassens primære indtjening for 2011 vil ligge i niveauet 140-160 mio. kr. På grund af den fortsatte lavkonjunktur forventes det ikke, at de økonomiske vilkår for kunderne forbedres på kort sigt. Derfor forventer Sparekassen, at tab og nedskrivninger i en periode endnu vil være på et niveau, der ligger over det normale."

Sparekassen forventede tidligere et resultat på mellem 140 og 190 mio. kr.

Tilsynsbesøg

Nettorenteindtægterne lander på 240 mio. kr., 11 mio. kr. mindre end de første tre kvartaler af 2010. Faldet skyldes ifølge sparekassens, at man:

"(...) som forberedelse til udløb af Bankpakke I af forsigtighedshensyn valgte at optage statsgaranterede obligationslån. Sparekassen har nu indfriet over halvdelen af disse obligationslån, hvilket vil forbedre indtjeningen fremadrettet."

Og så oplyser sparekassen, i lyset af den solide presseinteresse for hvor i landet, Finanstilsynet har været på besøg, at man har haft vagthunden inden for dørene for nylig.

"Det skal (...) bemærkes, at Finanstilsynet har været på ordinær undersøgelse i Sparekassen Himmerland i ugerne 39, 41 og 42. Seneste ordinære undersøgelse var i efteråret 2007. På baggrund af de foreløbige tilbagemeldinger fra Finanstilsynets inspektører ser vi frem til den endelige rapportering med sindsro. Finanstilsynets besøg har således ikke givet anledning til korrektioner af sparekassens foretagne nedskrivninger pr. 30. september 2011."

Mere fra FinansWatch

Sorte selskaber bag pensionsbranchens grønne milliarder

Flere pensionsselskaber har talt olieselskaber som BP, Shell og Halliburton med i de 248 mia. kr., branchen har meldt ind som "grønne investeringer" til regeringens klimapartnerskab for finanssektoren. "Vanvittigt," lyder det fra kritiker.

Læs også

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs