Tilsyn afslørede udlånsproblemer i Østjylland

Sparekassen Østjylland havde alvorligt rod i sagerne, da Finanstilsynet kom på det besøg, der også førte til en politianmeldelse af bankens tidligere direktør.

Sparekassen Østjylland fik i 2010 – året efter fyringen af den direktør, der nu er politianmeldt for at give vennelån – en række hug af Finanstilsynet for ikke at have styr på kreditgivningen.

Men nu er alt i skønneste orden, lyder det fra bankdirektør Henning Niekrenz, der siden har haft tilsynet på endagsbesøg.

Niekrenz var indtil Henrik Westergaards fyring i 2009 kreditchef i banken.

Ny bankdirektør var kreditchef mens vennelån stod på

Ved samme besøg, hvor tilsynet faldt over de lån, der ledte dem på sporet af, hvad tilsynet mener, er et mønster af favorable blancolån mellem bankens tidligere direktør, Henrik Westergaard, og Robert Kristiansen, tidligere direktør i Den Jyske Sparekasse, påtalte tilsynet også, at Sparekassen Østjylland havde på en række punkter havde problemer på kreditfronten.

Vidste ikke nok om svage lån

”Finanstilsynet konstaterede, at sparekassens viden om de store og svage engagementer generelt ikke var tilstrækkelig. Ved undersøgelsen konstaterede Finanstilsynet endvidere, at sparekassen mangler periodiske rapporteringer til bestyrelsen om udviklingen i sparekassens udlån,” skriver tilsynet blandt andet og fortsætter:

”Sparekassen blev derfor påbudt, at bestyrelsen skal modtage en løbende rapportering om udviklingen i kreditboniteten, herunder den porteføljemæssige udvikling. Rapporteringen skal følge op på, om kreditpolitikken efterleves.”

Tilsynet vurderede også, at sparekassens kreditrisici var større end i sammenlignelige institutter på grund af et stort antal engagementer med svaghedstegn, at banken generelt var for langsom til at nedskrive på de enkelte engagementer.

Samarbejdet med bestyrelsen – der ifølge tilsynet ikke blev informeret om de lån, der ligger til grund for politianmeldelsen – haltede også alvorligt.

Referater med mangler

”Finanstilsynet gav (…) sparekassen påbud om, at bestyrelsen skal tage stilling til sparekassens kreditpolitiske profil og målsætninger, ligesom bestyrelsen skal tage stilling til sparekassens maksimale eksponering inden for udvalgte geografiske områder og indenfor erhvervskategorier. Endelig skal bestyrelsen fastsætte maksimale størrelser og antal for de store engagementer,” skriver tilsynet og fortsætter:

”Finanstilsynet meddelte også sparekassen, at den ikke i fornødent omfang fører referat af de drøftelser, der finder sted på bestyrelsesmøderne, og at det herunder ikke altid tydeligt fremgår, hvilke lån bestyrelsen bevilger.”

Men nu er alt bragt i orden, lyder det fra banken.

”Siden besøget i 2010 har Finanstilsynet været på et endagesbesøg, og alt var i orden. Og i forhold til den kritik, der var i 2010, har vi bragt alt i skønneste orden,” siger Henning Niekrenz til FinansWatch.

Lover plus

Tilsynet konkluderede også, at indtjeningen var svag – og at banken alvorligt havde fejlvurderet sit individuelle solvensbehov.

”Sparekassens indtjening har i de seneste år vist sig ikke at være på niveau med indtjeningen i sammenlignelige institutter, blandt andet som følge af høje omkostninger. Forholdet gør det vanskeligere at dække eventuelle fremtidige tab,” skrev tilsynet og fortsatte:

”Finanstilsynet fandt, at sparekassens solvensbehov skulle øges fra de 9,75 pct., som banken havde indberettet ultimo marts 2010. Sparekassen har efterfølgende meddelt Finanstilsynet, at det individuelle solvensbehov er øget til 12 pct.. Det forøgede solvensbehov adresserer efter Finanstilsynets vurdering de yderligere risici, som blev identificeret ved den foretagne inspektion. Sparekassens faktiske solvensprocent pr. 30. juni 2010 var 15,2 på institutniveau.”

Sparekassen Østjylland regner med at ende i plus i 2011, oplyser Henning Niekrenz.

 

Tilmeld dig FinansWatch' gratis nyhedsbrev eller tegn et gratis 30 dages prøveabonnement på FinansWatch her.

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu


Læs også