FinansWatch

Regnskab: Tilfredsstillende overskud i Lollands Bank

Med et overskud på 26,3 mio. kroner før skat, kan Lollands Bank præsentere et årsregnskab, som ledelsen betegner som tilfredsstillende.

Der er fremgang at spore på flere parametre i Lollands Banks årsregnskab. Både indtægter, nedskrivninger og årsresultatet er forbedrede.

Nettorente- og gebyrindtægterne er steget, så de i 2010 udgjorde 101,6 mio. kroner, mens de i 2009 nåede op på 99,8 mio. kroner. Forbedringen er drevet af mindre renteudgifter og marginalt forbedrede gebyrindtægter. Omvendt er renteindtægterne gået tilbage med cirka 8 mio. kroner.

Færre nedskrivninger

Med hensyn til nedskrivninger, er banken fortsat på ret køl.

"Banken har hele året haft en målsætning der indebar, at regnskabet ville blive bedre end i 2009. Denne målsætning er indfriet, men konjunkturerne har dog fortsat betydet et stort behov for nedskrivninger og hensættelser på vores kunder. De foretagne nedskrivninger er dog ikke større end det af banken budgetterede, og væsentligt mindre end i 2009." skriver Lollands Bank således i forbindelse med årsregnskabsmeddelelsen.

Nedskrivningernes fald betyder at de i alt udgjorde 23,9 mio. kroner i 2010, hvilket altså er lavere end de 33,4 mio. kroner i 2009.

Alt i alt lander Lollands Bank hermed på et resultat før skat på 26,3 mio. kroner. En klar forbedring af resultatet i 2009 som udgjorde 14,5 mio. kroner.

Det gode resultat har medført at Lollands Banks bestyrelse foreslår en udbyttebetaling på 4 kroner pr. aktie, svarende til i alt 3,7 mio. kroner.

Fremgangen fortsætter i 2011

Banken forventer ligeledes at fortsætte de gode takter i indeværende år.

"Banken budgetterer for 2011 med fortsat faldende nedskrivninger, hvorfor banken - før kursreguleringer - forventer et bedre resultat end 2010-resultatet," fremgår det af årsregnskabsmeddelelsen.

Tabellen viser udviklingen i Lollands Bank henover de seneste fem år. Alle tal er i mio. kroner.

2010

2009

2008

2007

2006

Nettorente- og gebyrindtægter

101,6

99,8

95,3

91,8

83,7

Nedskrivninger

23,9

33,4

18,9

-2,4

-9,9

Resultat efter skat

19,5

12,3

3,2

29,5

42,0

Mere fra FinansWatch

Læs også

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs