FinansWatch

Regnskab: Diba Bank mindsker underskud

Bankens årsregnskab viser et resultat efter skat på -41 millioner kroner. Selvom det er en forbedring i forhold til de -97 millioner kroner i 2009, så er det ikke tilfredsstillende set med bankens øjne.

Mens nettogebyrindtægterne er uændrede i forhold til 2009, så er nettorenteindtægterne faldet fra 242 millioner i 2009 til 207 millioner kroner i 2010.

På trods af de faldende renteindtægter er basisindtjeningen landet på 65 millioner kroner, hvilket er væsentligt højere end banken havde forventet da man tog hul på 2010.

DiBa Bank har fået lidt bedre styr på nedskrivningerne på udlån. De udgjorde 127 millioner kroner i 2010, hvilket næsten er en halvering i forhold til de 246 millioner kroner som udgjorde nedskrivningerne i 2009.

Det er da også primært forbedringerne på nedskrivningsområdet som ligger til grund for bankens forbedrede årsresultat. Før skat ender DiBa Bank således med et underskud for 2010 på 57 millioner kroner, sammenholdt med et resultatet før skat fra året før der landede på -127 millioner kroner. Både på indlån og udlån oplevede DiBa Bank tilbagegang i 2010.

Den resultatmæssige forbedring på bankdrift er ikke blevet fulgt op af fremskridt på forsikringsområdet. Erstatningsudgifterne steg nemlig med mere end 10 millioner kroner, hvilket medførte en resultatmæssig tilbagegang indenfor netop dette forretningsområde.

DiBa Bank vil fortsat arbejde målrettet på at forbedre basisindtjeningen og forventer et resultat før kursreguleringer, nedskrivninger på udlån og skat på 50-60 millioner kroner i 2011. Samtidigt vurderer banken at nedskrivningerne på udlån vil falde yderligere og dermed forventes årsresultatet for 2011 at blive positivt.

Tabellen nedenfor viser udviklingen i DiBa Bank hen over de seneste fem år. Alle tal er i millioner kroner.

2010

2009

2008

2007

2006

Renteindtægter

207

242

214

200

188

Gebyrindtægter

101

101

95

109

112

Nedskrivninger

127

246

43

-23

-35

Resultat før skat

-57

-127

-133

54

121

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs