FinansWatch

Regnskab: Sparekassen Hvetbos resultat dykker 80 pct.

Bankens indlån er steget med mere end 20 pct. i 2010, mens udlånene dykker med 6 pct.

Årets overskud i Sparekassen Hvetbo blev reduceret til 3,8 mio. kr. før skat fra 21,7 mio. kr. i 2009. Det fremgår af regnskabet for 2010, der landede efter børslukketid tirsdag.

"Resultatet er påvirket af 12,8 mio. kr. i samlede udgifter til Finansiel Stabilitet, 42,2 mio. kr. i nedskrivninger på engagementer, 10,0 mio. kr. i nedskrivning på kapitalandele i associerede selskaber og 25,8 mio. kr. i positive kursreguleringer," anfører sparekassen i regnskabet.

Acceptabelt resultat

Sparekassen vurderer resultatet som acceptabelt, "specielt i lyset af de vanskelige markedsvilkår for pengeinstitutdrift gennem 2010".

Sparekassens nettorente- og gebyrindtægter er på samme niveau som forrige år, mens omkostningerne stiger moderat med 0,7 mio. fra 64,3 mio. kr. til 65,0 mio. kr.

Forretningsomfanget er faldet i "en planlagt balancetilpasning" med et fald i udlån på 6 pct. til i alt 1304 mio. kr. Indlån andrager til 1.304 mio. kr. og er steget fra 1087 mio. kr.

Fortsat svære vilkår

Sparekassen venter fortsat svære vilkår for pengeinstitutdrift i 2011.

Niveauet for nedskrivninger ventes dog at falde til et niveau på ca. 1,5 pct,. af udlån og garantier svarende til ca. 25 mio. kr. såfremt den positive udsigt for dansk økonomi

fortsætter.

"På grund af de usikre konjunkturudsigter indeholder denne post en høj grad af usikkerhed," anføres det dog.

Sparekassen venter et overskud før kursreguleringer og associerede selskaber i niveauet 0 - 5 mio. kr. i 2011.

Nedenstående tabel viser udviklingen i Sparekassen Hvetbo henover de seneste fem år. Alle tal er i mio. kroner.

2010

2009

2008

2007

2006

Rente- og gebyrindtægter

93

94

90

78

74

Nedskrivninger

42

24

17

-7

-1

Resultat før skat

3,8

21,7

-87,2

32,7

43,7

Mere fra FinansWatch

Læs også

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs