FinansWatch

Regnskab: Sparbank fyrer efter dårligt halvår

Sparbank kommer ud af første halvår med et underskud på over 80 mio. kr. før skat. Banken nedlægger cirka 35 stillinger, fordi den forventede vækst af forretningsomfanget er udeblevet, skriver banken. Opdateret.

Første halvår af 2011 har været særdeles hårdt for Sparbank, der her til morgen kan præsentere et underskud før skat på 81,9 mio. kr. På samme tid sidste år var resultatet før skat et plus på 203 mio. kr.

Det er blandt andet enkeltstående nedskrivninger på udlån samt posten kursreguleringer, der rammer bankens resultat, skriver banken.

Posten kursreguleringer er vendt fra et plus på 26,7 mio. kr. til et minus på 26,3 mio. kr. Også for netto rente og gebyrindtægterne går det den forkerte vej. Efter første halvår af 2010 kunne banken notere en gevinst på posten på 303,3 mio. kr., men det tal er efter første halvår i år reduceret til 239,1 mio kr.

Tabt retssag

Nedskrivningerne er faldet til 114,1 mio. kr. fra 210,4 mio. kr. efter første halvår sidste år. Nedskrivningerne kan bl.a. tilskrives en tabt retssag, skriver banken.

"SPARBANK har foretaget nedskrivninger på udlån på 114,1 mio. kr. I beløbet indgår en tabt retssag i Vestre Landsret - Roskilde Bank sagen – med 41,3 mio. kr. samt en nedskrivning på et enkelt engagement på 29,0 mio. kr. I 1. halvår 2010 udgjorde nedskrivninger på udlån 210,4 mio. kr.," skriver banken.

Resultatet får banken til at nedlægge cirka 35 stillinger for at tilpasse omkostningerne, skriver banken i regnskabet.

Nedlægger stillinger

”Banken kan konstatere, at en forventet vækst i forretningsomfanget er udeblevet. Derfor har banken besluttet at reducere lønomkostningerne med ca. 10 %, ved at nedlægge ca. 35 stillinger, heraf en del ved naturlig afgang. Den årlige besparelse udgør ca. 20 mio. kr.,” skriver banken.

Udgifterne til personale og administration er ellers faldet med 42,3 mio. kr. svarende til 19,6 pct. og udgør 174,0 mio. kr. i 2011.

Til trods for underskuddet er ledelsen tilfreds med regnskabet.

Fastholder forventninger

”Trods underskud i halvåret - der primært skyldes en gammel retssag, der søges efterprøvet ved Højesteret, og negative kursreguleringer grundet udviklingen på de finansielle markeder – er vi under de nuværende markedsforhold tilfredse med udviklingen i SPARBANK. Banken er solid med en god solvens, en god likviditet, og udviser fremgang i basisdriften,” siger Sparbanks adm. direktør Karl Tholstrup i en meddelelse.

Banken fastholder forventningerne til helåret. For hele 2011 venter banken en positiv basisindtjening før nedskrivninger i niveauet 150 – 175 mio. kr.

Mere fra FinansWatch

"Blot fordi man er chef er det ikke sikkert at man får gode ideer"

Den amerikanske investeringsplatform Public.com, der er stiftet af danske Jannick Malling, er ved at opbygge en stor udviklingsafdeling i Danmark. Nu er selskabet rykket til nye lokaler centralt i København. Det skal gøre det nemmere at rekruttere medarbejdere og skabe de perfekte rammer for arbejdskulturen, så gode ideer kan boble op nedefra.

FA opfordrer til brug af sektoraftaler

Finanssektorens Arbejdsgiverforening opfordrer til brug af de særlige coronaaftaler, så en hverdag med hjemmearbejde og hjemsendte børn kan hænge sammen.

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs