FinansWatch

Spar Nord-boss i ordkrig med lokalbankformand: Bestyrelsen har diskvalificeret sig selv

Bankdirektør Lasse Nyby hos Spar Nord, der ejer knap 32 pct. af Danske Andelskassers Bank, langede ud efter lokalbankens bestyrelse ved bankens generalforsamling onsdag aften. Men lokalbankens formand, Anders Hestbech, lod ikke kritikken stå alene i en debat om et omdiskuteret forslag fra bestyrelsen, som blev stemt ned.

Lasse Nyby, adm. direktør for Spar Nord | Foto: Gregers Tycho/ERH

Da bankdirektør i Spar Nord, Lasse Nyby, fik ordet ved onsdagens generalforsamling i Danske Andelskassers Bank, blev der rettet kritik fra lokalbankens største ejer, som sidder på knap 32 pct.

Efterfølgende endte han og DAB's formand, Anders Hestbech, i en hård meningsudveksling, som bar præg af, at forholdet mellem bestyrelsen og Spar Nord er på lavpunktet.

Lasse (Nyby, red.), du er altid velkommen til at få en kop kaffe. Jeg tænker, at det ikke fører til noget frugtbart at føre denne meningsudveksling videre

Anders Hestbech, formand for Danske Andelskassers Bank

Nyby tog indledningsvist ordet, da han fik mulighed for at begrunde, hvorfor Spar Nord ikke kunne tilslutte sig at give en bemyndigelse til DAB's bestyrelse om en ramme til rettede aktieemissioner, der svarer til 20 pct. af aktiekapitalen.

"Når vi ikke ønsker at give bestyrelsen en ny bemyndigelse til at tegne aktier uden fortegningsret til de nuværende aktionærer, er det, fordi vi ikke mener, at den hidtidige bemyndigelse, der udløb den 27. april, er blevet brugt i alle aktionærers interesser, men primært er blevet brugt til at fremme enkelte aktionærers – og bestyrelsens egne – interesser," lød det fra Lasse Nyby, der senere fik svar på tiltate fra formand, Anders Hestbech.

Den meningsudveksling følger senere i artiklen.

"Helt uforståeligt"

Lasse Nyby rettede bl.a. kritik af, at DAB's bestyrelse for nylig foretog en aktieudvidelse uden om Spar Nord, og som udvandede bankens ejerandel med 2 procentpoint.

Særligt var Nyby skuffet over, at DAB samtidig har valgt at udbetale udbytte, ligesom han rettede opmærksomhed mod, at Købstædernes Forsikring, hvor DAB's formand, Anders Hestbech, er direktør til daglig, valgte at tegne cirka 70 pct. af emissionen. Det har bragt forsikringsselskabets ejerandel af DAB op på over 10 pct.

"(Vi) finder det helt uforståeligt, at man for at kunne fastholde en udbyttebetaling for 2019, var nødsaget til at hente et stort set tilsvarende beløb i en kapitaludvidelse, som i øvrigt blev markedsført som rettet mod institutionelle investorer, men hvor 70 pct. blev tegnet af Købstædernes Forsikring – det selskab, som formanden er direktør i," lød det fra Nyby, der fortsatte:

"Det skete dels til en aktiekurs, som var lavere end markedskursen. Selv når der tages hensyn til, at de nye aktier ikke opnår udbytte og dels med omkostninger til følge til en finansiel rådgiver. Det synes vi er økonomisk forkert, og denne favoriseren af visse aktionærer på de øvrige aktionærers bekostning kan vi naturligvis ikke acceptere," sagde han.

DAB foretog også sidste år en aktieudvidelse uden om Spar Nord i forbindelse med, at Spar Nord havde lagt et bud på hele lokalbanken.

"Som det var tilfældet også i 2019, da DAB gennemførte en tilsvarende kapitaludvidelse uden om de fleste øvrige aktionærer, skete det igen til en begrænset kreds af investorer på nogle vilkår om lock-up og placeringsret, der på væsentlige områder deponerer deres aktionærrettigheder hos selskabets bestyrelse, hvilket er højest usædvanligt for et børsnoteret selskab," sagde Nyby.

Ingen opbakning

Dermed nåede Spar Nord-topbossen frem til sin konklusion om, at man ikke ville støtte en ny bemyndigelse til rettede emissioner.

"Det er derfor Spar Nords holdning, at bestyrelsen med sine handlinger har diskvalificeret sig fra at have en sådan bemyndigelse – uden fortegningsret – uanset hvor stor denne måtte være," lød det.

Her henviste han indirekte til DAB-bestyrelsens valg om at nedsætte den foreslåede ramme fra 54 pct. til 20 pct. af aktiekapitalen, efter at Spar Nord inden da havde luftet kritik af det oprindelige forslag over for FinansWatch.

Hvis Anders Hestbech vil diskutere Spar Nords bemyndigelser, så synes jeg, at du skal købe nogle aktier, så du kan komme til generalforsamlingen

Lasse Nyby, topchef for Spar Nord

Men det er ikke ensbetydende med, at DAB ikke kan foretage aktieudvidelser. Hvis bestyrelsen har det i sinde, må den indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, opfordrede Lasse Nyby.

"Hvis DAB kommer i en situation, hvor en kapitaludvidelse uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer kommer på tale, er bestyrelsen velkommen til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med kortest mulig varsel – så vil Spar Nord tage stilling til det konkrete forslag, som bestyrelsen måtte fremkomme med," sagde han.

"Som vi tidligere har opfordret DAB's ledelse til – senest på et møde i december måned 2019 - så deltager vi gerne i en dialog forud for fremsættelsen af forslag, der kræver kvalificeret flertal på en generalforsamling."

Ordkrig mellem formand og storaktionær

Da Nyby var færdig med sit indlæg, tog Anders Hestbech ordet. Han afviste, at den seneste rettede emission skete til under markedskurs. Han sagde desuden, at man havde henvendt sig til Spar Nord før emissionen for at høre, om storaktionæren var parat til at købe aktier.

"Vi henvendte os til jer for at høre, om I ville bakke op om en bemyndigelse, som var minimal. I har selv samme bemyndigelse, men I afviste. Derfor gennemførte vi emissionen," lød det fra Hestbech.

Han kommenterede også på Nybys oprids af, at Anders Hestbech til daglig er direktør for Købstædernes Forsikring, der købte tungt op i den aktieemission, som var med til at udvande Spar Nords ejerandel.

"Jeg deltager ikke i investeringsbeslutninger (hos Købstædernes Forsikring, red.), der vedrører DAB," lød det fra Hestbech.

Nyby havde dog mere at sige. Han sagde efterfølgende, at han finder det uforståeligt, at DAB foretog en aktieudvidelse, når bankens bestyrelse selv fremhæver lokalbanken som blandt de otte bedst polstrede banker herhjemme.

Anders Hestbech svarede, at man netop foretog udvidelsen for fortsat at være blandt de bedst kapitaliserede banker i Danmark. Han tilføjede, at Spar Nords afvisning af bestyrelsens ønske om en ramme for fremtidige kapitaludvidelser ville gøre det dyrere at hente kapital fremadrettet.

"Det er konsekvensen, hvis vi ikke har denne her bemyndigelse," lød det fra Anders Hestbech, hvorefter Lasse Nyby svarede, at det er han "helt uenig i."

"Bestyrelsen har en bemyndigelse til at hente kapital bare med fortegningsret til eksisterende aktionærer," sagde Nyby.

"Den vil jeg opfordre til, at man benytter sig af."

Formand: Bliver dyrere at hente kapital

Anders Hestbech svarede, at det i så fald bliver dyrere at hente kapital, bl.a. fordi man skal udarbejde prospekt. Han henviste i den forbindelse til, at Spar Nord selv har en lignende bemyndigelse i sine egne vedtægter.

"Hvis Anders Hestbech vil diskutere Spar Nords bemyndigelser, så synes jeg, at du skal købe nogle aktier, så du kan komme til generalforsamlingen, " lød det fra Nyby.

På det tidspunktet var meningsudvekslingen imidlertid nået et punkt, hvor DAB-formanden fandt det belejligt at lukke ned.

"Lasse (Nyby, red.), du er altid velkommen til at få en kop kaffe. Jeg tænker, at det ikke fører til noget frugtbart at føre denne meningsudveksling videre."

Efterfølgende blev forslaget til bemyndigelsen nedstemt. 56,47 pct. af de afgivne stemmer stemte for, 38,23 pct. stemte imod, og 5,31 pct. stemte blankt.

FinansWatch har i en række artikler dækket det dramatiske forløb op til generalforsamlingen. Et udpluk af de artikler kan læses her:

Uden Spar Nords velsignelse får DAB meget svært ved at gennemføre ønsket fusion

Bankformand raser mod storaktionær: "Spar Nord tager ikke sin egen medicin"

Medie: Spar Nord vil stemme nej til kapitaludvidelse i lokalbank

Lokalbank vender på en tallerken om bemyndigelse til aktieemission og sender presbold til Spar Nord

Lokalbank ønsker at bygge ny voldgrav der kan tæmme opkøbssulten Spar Nord

Forsikringsselskab kaster over 50 millioner efter forøgelse af ejerandel i regionalbank

Spar Nord sender stikpille til konkurrent: "Det kan godt være, de ikke bor på Djursland, men det virker molboagtigt" 

Investeringsøkonom kalder ny aktieudvidelse i DAB for "en bailout" til lokale aktionærer

Bankformand taler ud om ombrust manøvre: "Det er en grumset debat" 

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Trial banner

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs