FinansWatch

Analytiker ser Jyske Bank som 'hvid ridder' i Nørresundby

Jyske Bank kan muligvis få rollen som den hvide ridder. Analytiker vurderer, at Jyske Bank kan købe Spar Nords aktier for op til 555 kr. pr. aktie. Spar Nord er ikke afvisende over for et bud.

Det er ingen hemmelighed, at Nørresundby Bank gerne vil undgå at blive opslugt af Spar Nord, der har tilbudt 425 kr. pr. aktie i kontanter og Spar Nord-aktier for at købe de lige godt 45 pct. af banken, som Spar Nord ikke allerede ejer.

Men Jyske Bank kan muligvis blive ridderen i en skinnende rustning, eller dem, der stikker en kæp i hjulet, afhængigt af hvilken side man står på i bankkampen.

Ifølge en større analyse udarbejdet af bankanalytiker Mads Thinggaard fra Handelsbanken Capital Markets, så kan der være masser af forretningsmæssig fornuft i, at Jyske Bank tilbyder sin hjælp til kollegerne i Nørresundby, ved at tilbyde at købe Spar Nords aktiepost på 54,8 pct. i Nørresundby Bank, og dermed muliggøre fusionsplanerne med Nordjyske Bank.

Spar Nord ikke afvisende over for bud

Spar Nord har tilbudt 425 kr. for en Nørresundby-aktie, bestående af 309 kr. kontant og to nye Spar Nord-aktier. Men ifølge Handelsbanken vil Jyske Bank kunne tilbyde Spar Nord op til 555 kr. for de samme aktier.

Og Spar Nord er som udgangspunkt ikke afvisende over for at sælge sine Nørresundby-aktier, hvis prisen er god nok.

"Lige nu kan vi konstatere, at vi er de eneste, der har lagt et konkret bud på aktierne i Nørresundby Bank. Men hvis der kommer andre bud, så vil vi naturligvis se seriøst på det,” siger Spar Nords IR- og kommunikationsdirektør, Ole Madsen, til FinansWatch.

Krumtappen i Handelsbankens analyse er en grundtese om, at Jyske Banks førstemand, Anders Dam, vil udvikle sit nyindkøbte realkreditinstitut, BRF Kredit, til en decideret konkurrent til Nykredits Totalkredit. Det vil sige tilbyde selvstændige banker en solid andel af indtjeningen, hvis de vil placere kundernes realkreditlån hos BRF Kredit.

Realkreditudlån kan være nøglen

Hvis BRF Kredit eksempelvis kan "nappe" 20 mia. kr. i realkreditudlån i 2017, så vil det ifølge Handelsbanken give en ekstra indtægt på 168 mio. kr. årligt, hvoraf BRF Kredit vil kunne beholde ca. 84 mio. kr., svarende til 2,4 pct. af Jyske Banks forventede overskud før skat i 2015.

Ved udgangen af tredje kvartal i år havde Nørresundby Banks kunder Totalkredit-lån for 9,3 mia. kr. Tallet for Nordjyske Bank kendes ikke, men da de to banker er stort set lige store, er det nok ikke helt skævt, at de to banker tilsammen har Totalkredit-lån for 20 mia. kr.

Et hurtigt regnestykke viser, at den foreslåede fusionsbank mellem Nørresundby og Nordjyske, Nordbank, for 2014 vil kunne tjene omkring 264 mio. kr. efter skat. Hertil kommer anslåede synergier på 40 mio. kr. før skat, eller 31 mio. kr. efter skat.

Jyske vil eje en fjerdedel af fusionsbank

Da de to banker er stort set lige store, vil Spar Nords ejerandel formentlig blive udvandet til ca. halvdelen ved en fusion. Så hvis Jyske Bank køber Spar Nords aktier, så vil Silkeborg-banken eje ca. en fjerdedel af Nordbank.

Derfor vil Jyske Bank kunne bogføre en fjerdedel af de knap 300 mio. kr. som den fusionerede bank kan antages at tjene. Hertil kan lægges indtægterne fra BRF Kredit, hvis kunderne rent faktisk kan overbevises om, at de skal flytte deres realkreditlån fra Totalkredit. Samlet giver det en indtægt efter skat på 140 mio. kr. ifølge Handelsbankens beregninger.

Hvis man så antager et krav om et investeringsafkast på 10 pct., så svarer indtjeningen til, at Jyske Bank kan give 1,4 mia. kr. for Spar Nords aktier i Nørresundby Bank, eller 555 kr. pr. aktie.

Handelsbankens analytiker gør dog samtidig opmærksom på, at selv hvis Jyske Bank byder 490 kr. pr. aktie, eller midterpunktet mellem Spar Nords bud og hvad Jyske Bank ville kunne regne hjem, så vil Spar Nord kunne notere en kursgevinst på 379 mio. kr. i forhold til aktiernes bogførte værdi.

Nykredit vil måske blande sig

Omvendt påpeger Handelsbanken også, at Spar Nord, der er meget tæt allieret med Nykredit, måske vil forsvare Totalkredit-samarbejdet, og derfor, alene eller direkte sammen med Nykredit, vil optrappe krigen om Nørresundby Bank.

Handelsbanken vurderer, at Jyske Bank vil være tilfreds med rollen som en passiv partner i Nordbank. Under forudsætning af, at den fusionerede bank vil flytte flest mulige realkreditkunder over til BRF Kredit.

Endvidere vurder Handelsbanken, at det ikke vil være noget problem for Jyske Bank at investere i Nordjylland, da Silkeborg-banken i dag er overkapitaliseret. Ganske vist vil forskellen mellem aktiernes indre værdi og en budpris fragå i Jyske Banks solvensmæssige egenkapital, men der vil fortsat være masser af plads i forhold til bankens individuelle solvensbehov.

 

Mere fra FinansWatch

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs