FinansWatch

Regnskab: Jyske Bank fik overskud på 1 mia.

Det netop offentliggjorte regnskab fra Jyske Bank viser et overskud på 1 milliard og det er ifølge ordførende direktør Anders Dam tilfredsstillende omstændighederne taget i betragtning.

Foto: Kristian Sæderup

Med et resultat før skat på 1 mia. kr. lige ud i 2010, landede Jyske Bank på niveau med analytikernes forventninger og bedre end 2009, hvor der stod 597 mio. på bundlinjen før skat.

Basisresultatet før nedskrivninger lød på 2,6 mia. kr., hvilket er i underkanten af konsensus blandt analytikerne og lavere end sidste år, hvor det udgjorde 3,1 mia. kr. Højere omkostninger og kursregulering trækker ned i regnskabet, der til gengæld fremviser svagt stigende nettorente- og gebyrindtægter.

Jyske Bank havde nettorente - og gebyrindtægter under basisindtjeningen på 5,7 mia. kr. i 2010 mod 5,5 mia. kr. året forinden. Nedskrivninger på udlån mv. landede på 1,6 mia. kr. mod 2,4 mia. i 2009, mens de faktiske tab på udlån steg fra 933 til 955 mio. kr. i 2010.

"Mens 2009 var præget af finanskrisen, et lavt aktivitetsniveau og vanskelige betingelser for såvel vores kunder som koncernen, har 2010 været præget af en vis optimisme og en positiv udvikling. En optimisme og udvikling som er blevet bestyrket i årets løb. Set i lyset af de samfundsøkonomiske forhold er vi tilfredse med resultatet," siger ordførende direktør Anders Dam ifølge fondsbørsmeddelelsen.

I 4. kvartal 2010 opnåede Jyske Bank en basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. på 579 mio. kr. og et resultat før skat på 402 mio. kr. Nedskrivningerne i fjerde kvartal lød på 279 mio. kr., og det er et fald for fjerde kvartal i træk.

"Det hæfter jeg mig specielt ved, fordi der er mange, der troede, at der var en fjerdekvartals-effekt omkring Jyske Bank," siger Anders Dam til Jyske Bank TV.

Stigende aktivitetsniveau

"Gennem hele 2010 har banken oplevet et stigende aktivitetsniveau og tilgang af såvel privatkunder som erhvervskunder," siger han.

Jyske Bank offentliggør ikke konkrete forventninger til 2011. Men Anders Dam udtaler:

"For 2011 forventer vi, at vores kunder fortsat vil konsolidere sig og være tilbageholdende med forbrug og investeringer. Tilgangen af nye kunder forventes at fortsætte, og forretningsomfanget ventes at stige moderat i forhold til 2010."

Til Jyske Banks interne TV siger Anders Dam endvidere, at forventningerne til 2011 bliver offentliggjort med første kvartals nøgletal.

"Vi har i lighed med sidste år valgt at se tiden lidt an. Der sker så mange ting på den finansielle front i øjeblikket," lyder det fra Anders Dam.

Lettere at være bank

Han slår samtidig fast, at det bliver lettere at være bank i 2011.

"Jeg ser lidt det samme scenario som i 2010. Ikke stor vækst, men moderat vækst i danske økonomi. Det gør det alt andet lige lidt lettere at være bank i 2011 for forhold til de foregående år."

Jyske Banks omkostninger i bankforretningen stiger med 6 pct. i 2010, og Anders Dam erkender, at det trækker ned i det samlede indtryk af regnskabet.

"Vores omkostninger er præget af særlige forhold. Vi har øget ressource-tildelingen til erhvervssegmentet, fordi vi tror at der kommer lidt mere gang i aktiviteten i 2011. Så de penge skulle gerne komme tilbage igen," siger Anders Dam til Jyske Banks TV.

Tabellen viser udviklingen i Jyske Bank henover de seneste fem år. Alle tal er i mio. kroner.

2010

2009

2008

2007

2006

Rente- og gebyrindtægter

6.066

5.807

5.174

5.031

4.692

Nedskrivninger

1.798

2.658

1.082

74

-348

Resultat før skat

1.003

597

1.307

2.284

2.813

Mere fra FinansWatch

Dansk Handelsbanken-direktør stopper

Lars Moesgaard, adm. direktør i Handelsbanken Danmark, kommer ikke til at fortsætte i Jyske Bank, der 1. december officielt overtager den svenske banks danske forretning.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs