FinansWatch

FIH og staten lynbarberer drilsk ejendomsportefølje

Der er blevet afviklet ejendomslån i et rasende tempo under Finansiel Stabilitet. Det betyder, at FIH-ejernes eventuelle delsalg af banken ikke bliver påvirket af Finansiel Stabilitets transaktionen, ligesom tabsgaranti ikke bliver fuldt udnyttet.

Foto: Jens Panduro

Ejerne af FIH kan med stor glæde konstatere, at der er blevet afviklet ejendomslån i et så hastigt tempo, at aktionærerne kan få kontanter ud af selskabet indenfor en overskuelig periode. Dog skal der først fuldt afregnes med staten, ligesom det ikke er endelig på plads, hvornår ejendomsporteføljen er fuldt ud afviklet.

Det har ellers været en potentiel drilsk detalje, i et i forvejen kompliceret salg, at ejerkredsen selv efter et salg kunne risikere at skulle væbne sig med ganske stor tålmodighed, da de ikke kan trække så meget som en bøjet femøre ud til dem selv, før der er endelig afregnet med staten.

Sagen er nemlig, at staten i det tidligere forår 2012 vedtog Bankpakke V, som betød, at FIH – mod at stille en tabsgaranti – kunne skubbe for mere end 15 mia. kr. problematiske udlån til ejendomssektoren over i et nyoprettet selskab under Finansiel Stabilitet. Det betød, at FIH med ét fik gjort noget seriøst ved det store indlånsunderskud, og samtidig fik staten elimineret en hidsig afvikling af de ejendomsrelaterede lån, som man vurderede kunne føre negative konsekvenser med sig for en række både låntagere- og givere til og i ejendomssektoren.

Lynafvikling

Men bestyrelsesformand i FIH, Christian Dyvig, fortæller til FinansWatch, at nedbringelsen af ejendomsporteføljen er forløbet godt og i et højt tempo, således at der i dag "blot” er for 6 mia. kr. lån tilbage.

I praksis er det FIH selv, der står for afviklingen af lånene, men rent juridisk ligger ejerskabet hos Finansiel Stabilitet, der mod at overtage porteføljen fik en tabsgaranti af FIH’s ejere på 1,65 mia. kr. – og derudover garanterede FIH Holding, at de også ville æde regningen, hvis der kom tab udover det beløb.

Men Christian Dyvig, der også er storaktionær i FIH, siger til FinansWatch, at man ikke engang forventer, at tabsgarantien på de 1,65 mia. kr. bliver fuldt udnyttet, da der foreløbig blot er ”nedskrevet” for 0,8 mia. kr. på den stillede garanti.

Udover bestyrelsesformanden Christian Dyvig består FIH’s øvrige aktionærer af selskabets øverste ledelse, ATP, PFA og svenske Folksam.

”Aftalen med staten er, at staten skal have alle sine penge tilbage, før aktionærerne kan få en krone. Alt andet ville være helt urimeligt,” siger Christian Dyvig.

Slut med nedskrivninger

Han forklarer, at FIH garanterer for alle de lån, der er ude, og får staten ikke sine penge hjem (staten betalte 2 mia. kr. for ejendomsporteføljen) så skal FIH’s ejere tage tabet.

Som sagt har der været god fart i arbejdet med at slanke porteføljen, som nu er nede på 6 mia. kr. – og i den proces er der nedskrevet 0,8 mia. kr. på den tabsgaranti, som FIH stillede i forbindelse med transaktionen. I praksis er det et lån fra FIH, til staten, og her er der altså foreløbig nedskrevet på halvdelen af det lån.

”Men det er vores klare forventning, at vi får de 0,8 mia. kr. tilbage. Vi tror ikke, at der er behov for flere nedskrivninger i forbindelse med den sidste afvikling af porteføljen. Vi har i de første to år været konservative i vores tilgang, og det kan være, at vi kan tilbageføre noget af det foreløbig nedskrevne beløb,” siger Christian Dyvig til FinansWatch.

Overvejer I at købe den resterende del af ejendomsporteføljen tilbage fra Finansiel Stabilitet, så I på den måde selv kan styre den sidste afvikling og dermed også beskytte jeres provenu fra salget?

”Vi har et meget fint samarbejde med staten omkring det her, og som det ser ud lige nu, så er der ikke et behov for det. Men som du kan se på tallene, så er vi kommet ned på 6 mia. kr. på 2 år og jeg har en forventning om, at det tal løbende bliver mindre. Og på et tidspunkt - når beløbet er meget lille - så er det måske ikke værd at have staten inde. Og så kan det godt være, at ejerne vil overveje at tage det hjem igen,” siger Christian Dyvig til FinansWatch.

Hvad skal FIH koste?

I dag er FIH mere end godt polstret med en solvensmæssig overdækning, der nærmer sig de 12 procentpoint. FIH har meldt ud, at man på den korte bane holder fast i kapitalen, da man skal kunne honorere den ovenfor beskrevne tabsgaranti, man har givet staten.

Det spændende er i sagens natur, hvad prisen bliver på de forskellige dele af banken, hvor det offentliggjorte beløb var 5 mia. kr., da de nye ejere blev præsenteret tilbage i september 2010. Dengang blev der betalt 1,9 mia. kr. i kontanter, men aftalen indeholdt også en earn-out aftale, som havde en samlet værdi på 3,1 mia. kr.

Der er flere elementer i den aftale, som dels handler om, at prisen kan efterreguleres for bankens tab. Endvidere kommer værdien af aktierne i Pandora, der har kørt en del op og ned siden børsintroduktionen, men værdien af den aktiepost skal også reguleres ind i den endelige købspris, der bliver fastsat ultimo 2015.

Sidste gang holdingselskabet bag FIH opgjorde, hvor meget af de 3,1 mia. kr., man forventede at skulle betale til de tidligere ejere i den islandske stat var beløbet dog et rent, rundt nul.

Den opgørelse stammer dog fra 2012-regnskabet, men FinansWatch erfarer, at også 2013-regnskabet vil vise, at man fortsat ikke vurderer, at man skal sende penge til den islandske stat.

FIH-formand: Konkurrenter var blot på ”fisketur”

Nykredits tavshed kan godt skjule dialog med FIH

EU blåstempler FIH's ejendomssalg til staten

Avis: FIH overvejer at beholde svage lån

Svenske storbanker tavse om FIH

Avis: FIH-ejere står kun til lille gevinst ved salg

Analytiker ser med skepsis på lønsomheden i FIH’s kunder

Passer FIH ind på Spar Nords særlige krop?

Udenlandsk byder på FIH Erhvervsbank

FIH bekræfter: Salg på vej 

Mere fra FinansWatch

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs