FinansWatch

Regnskab: Massive nedskrivninger i FIH

FIH erhvervsbank tager nedskrivninger på 1,2 mia. kr. i fjerde kvartal, meddeler selskabet i årsregnskabet for 2010.

Nedskrivningerne i FIH Erhvervsbank er dobbelt så store i fjerde kvartal 2010 som i de forudgående tre kvartaler tilsammen. Og langt større end forventede niveau. Det fremgår af det årsregnskab, der blev offentliggjort sent torsdag. I alt er der nedskrevet 1,2 mia. i fjerde kvartal.

”Det øgede nedskrivningsbehov er ikke udtryk for væsentlige forringelser i FIHs kreditengagementer, men skyldes, at der er anlagt en mere konservativ værdiansættelse af sikkerhederne for engagementerne samt en forøgelse af bankens gruppevise nedskrivninger,” skriver selskabet i regnskabsmeddelelsen. FIH forventer da også markant lavere nedskrivninger i 2011, og dermed er der lagt op til positive overraskelser i Bjarne Graven Larsens første år som direktør for FIH Erhvervsbank, hvor han for nylig blev ligestillet direktør sammen med Henrik Sjøgreen.

Fem engagementer står for 604,5 mio. kr. og dermed langt størstedelen af de individuelle nedskrivninger på i alt 811,9 mio. kr. Herudover er de gruppevise nedskrvninger øget med 403,2 mio. kr.

Ny strategi

Her fremgår det også, at selskabet kommer ud med et resultat før skat for fjerde kvartal på -230,6 mio. kr. Selvom resultatet efter skat er påvirket af en negativ skat på 253,3 mio. kr., ændrer det ikke på, at resultatet ikke er tilfredsstillende, skriver ledelsen.

For hele 2010 lyder resultat før skat på 316,3 mio. kr. , hvilket er en forbedring på 464,1 mio. kr. i forhold til året før. Resultat for 2010 betegnes som tilfredsstillende. For 2011 venter ledelsen et resultat før nedskrivninger og skat på 700 mio. kr.

FIH blev 6. januar overtaget af et konsortium bestående af ATP, PFA, Folksam og C.P. Dyvig & Co. Og med de nye ejere følger også en ny strategi.

"Den nye ejerskabssituation afleder en ny forretningsstrategi. Udgangspunktet er en fortsættelse af den eksisterende forretning, men med en reduktion i FIHs samlede risikoprofil, og en yderligere styrkelse af FIHs position på udvalgte områder. Den ændrede strategi betyder bl.a. en reduktion af eksponeringen i Property Finance og en afvikling af Private Equity området," skriver selskabet.

Læs interview med Bjarne Graven Larsen om den nye strategi her:

Graven og Sjøgreen klar med ny strategi

Graven: ATP-udspil kan gavne rating

Tabellen viser udviklingen henover de fire kvartaler i 2010. Alle tal er i mio. kroner.

Q4

Q3

Q2

Q1

Rente- og gebyrindtægter

230

384

416

363

Nedskrivninger

1.205

368

189

161

Resultat før skat

-231

130

122

294

Mere fra FinansWatch

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs