FinansWatch

Regnskab: Danske Bank i lille fremgang

Bundlinjen er en lille smule bedre i Danske Bank sammenlignet med sidste år. Banken tjener 783 mio. kr. efter skat i første kvartal. Nedskrivningerne stiger en smule.

Foto: MIK ESKESTAD

Danske Banks regnskab for første kvartal viser en bank i moderat fremgang sammenlignet med første kvartal sidste år. Bundlinjen går fra 707 mio. kr. Q1 2011 til 798 mio. kr. Q1 2012.

Det er en fremgang på 11 pct., og banken betegner det som forventeligt.

Nettorenteindtægterne stiger fra 5,5 mia. kr. til 6,1 mia. kr., mens gebyrindtægterne står stabilt omkring 2 mia. kr.

Handelsindtægter går frem fra 2,97 mia. kr. til 3,2 mia. kr. Det giver alt i alt let stigende indtægter, som går fra 11,69 mia. kr. til 12,35 mia. kr.

 

Faldende omkostninger forbedrer basisresultat

Omkostningerne falder mærkbart i banken, der går fra 7,35 mia. kr. til 6,85 mia. kr.

"Omkostningerne udgjorde 6,9 mia. kr. og faldt 7 pct. i forhold til 1. kvartal 2011 primært som følge af fald i omkostninger til indskydergarantiordningen. I omkostningerne for 1. kvartal 2012 var der indeholdt en nedskrivning af rettigheder til anvendelse af navnet Sampo Bank på 0,5 mia. kr.," skriver banken og fortsætter:

"Afviklingen af Fjordbank Mors skønnes at blive dyrere end forventet. Dette tab bæres af Afviklings- og restruktureringsafdelingen i den danske indskydergarantiordning. Bankens andel heraf udgør 0,1 mia. kr., som blev udgiftsført i 1. kvartal 2012," skriver banken.

Det giver samlet en væsentlig forbedring i basisdrift før nedskrivninger, som går fra 4,3 mia. kr. til 5,5 mia. kr.

 

39 pct. stigning i nedskrivninger

Nedskrivningerne stiger dog fra 2,8 mia. kr. i Q1 2011 til 3,9 mia. kr., hvilket altså giver en bundlinje, der kun går frem med 76 mio. kr. efter skat.

Nedskrivningerne stammer fra de samme segmenter, som har været bankens svage punkter i årevis.

"Nedskrivninger i 1. kvartal 2012 udgjorde 0,78 pct. af udlån og garantier mod 0,59 pct. i 1. kvartal 2011. Kvartalets nedskrivninger relaterede sig primært til erhvervsejendomssegmentet i Irland og Nordirland, privatkunder i Irland og Danmark samt shippingbranchen," skriver branchen.

 

Nye nedskrivningsregler ikke anvendt i Q1

Danske Bank har ikke foretaget ændringer på nedskrivningsproceduren, efter Finanstilsynet fremsatte nye retningslinjer, som træder i kraft i andet kvartal, men som nogle banker allerede følger.

"Det danske finanstilsyn offentliggjorde i marts 2012 præcisering af reglerne for nedskrivning på svage udlån. Præciseringerne trådte i kraft den 31. marts 2012 og skal anvendes på halvårsrapporten for 1. halvår 2012. Det forventes ikke, at præciseringerne vil påvirke niveauet for bankens nedskrivninger," skriver banken.

Omkostningerne forventes at være flade i 2012, mens spareprogrammet bliver gennemført et år hurtigere, end først antaget.

"Resultatet i de kapitalmarkedsrelaterede forretningsområder Danske Markets og Danica Pension afhænger i betydelig grad af udviklingen på de finansielle markeder. Grundet kursudviklingen i 2011 kan der næppe opnås indtægtsførsel af fuldt risikotillæg i 2012. Skyggekontoen andrager 1,5 mia. kr. og kan indtægtsføres i senere perioder, når resultatet tillader det," skriver banken.

Ind- og udlån flade

Der er ikke den helt store udvikling at spore i ind- eller udlån. Udlånet stiger med én pct. til 1.684 mia. kr., mens indlånet falder med tre pct. til 773 mia. kr.

Opdateret

 

Tilmeld dig FinansWatch' gratis nyhedsbrev eller tegn et gratis 30 dages prøveabonnement på FinansWatch her.

 

Mere fra FinansWatch

Læs også

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs