FinansWatch

Analytikere forventer lavere handelsindtægter i Danske Bank

I morgen kommer Danske Bank med sit regnskab for første kvartal, som ifølge analytikerne vil vises faldende handelsindtægter.

Foto: Ritzau Scanpix/Lasse Kofod

Danske Banks regnskab for første kvartal, som offentliggøres torsdag morgen, ventes at vise vigende overskud drevet af et større fald i handelsindtægterne.

På den positive side ses regnskabet byde på vækst i nettorenteindtægterne, fortsat lave nedskrivninger og et fald i omkostningerne.

"Vi venter, at Danske Banks indtjening i første kvartal vil være faldet med 9 pct. på årsbasis, primært drevet af lavere handelsindtægter," skriver aktieanalytiker Jakob Brink fra Nordea i en kommentar.

Ifølge et estimat indsamlet af Ritzau Estimates ligger konsensus for Danske Banks overskud i første kvartal på 4838 mio. kr. mod 5530 mio. kr. i samme periode sidste år.

Det skyldes et ventet fald i bankens samlede indtægter til 11.913 mio. kr. fra 12.649 mio. kr. primært som følge af handelsindtægterne.

"Handelsindtægterne forventer vi falder betydeligt fra sidste år, hvor store geopolitiske hændelser understøttede usædvanlig høj handelsaktivitet," skriver aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen fra Sydbank i et notat.

Konsensusforventningerne til handelsindtægterne ligger ifølge Ritzau Estimates på 1768 mio. kr., hvilket er noget lavere end de realiserede 2500 mio. kr. i samme periode sidste år.

Omvendt ventes nettorenteindtægterne at være steget til 5925 mio. kr. fra 5866 mio. kr.

"Vi venter, at nettorenteindtægterne vil være vokset med 3,5 pct. på årsbasis, understøttet af ventet høj men aftagende vækst i den svenske detaildel," skriver Jakob Brink fra Nordea.

Hos Sydbank venter Mikkel Emil Jensen at se en faldende udlånsvækst i Personal Banking, mens han ser positiv vækst i Business Banking drevet af sund makroøkonomisk vækst.

Danske Banks omkostninger ventes at vise et fald til i omegnen af 5630 mio. kr. fra 5724 mio. kr. Det skyldes blandt andet forventninger om lavere performance relaterede udgifter end i første kvartal sidste år, som var præget af høj aktivitet på handelsområdet.

"Vi modellerer samtidig, at det underliggende omkostningsniveau vil være positivt påvirket af nye effektiviseringer drevet af fokus på digitalisering og automatisering, færre filialer og løbende reduktion i antallet af medarbejdere."

"Nye investeringer relateret til it og compliance hæver dog omkostningsniveauet en smule," skriver Mikkel Emil Jensen.

Der vil ved regnskabsaflæggelsen også være fokus på udviklingen i nedskrivningerne, som ventes på et forsat lavt niveau på 19 mio. kr., efter at posten i samme periode året før bød på en nettoindtægt på 235 mio. kr.

Det lave renteniveau og en solid kreditkvalitet vil holde nedskrivningerne på et meget lavt niveau, vurderer Sydbank-analytikeren.

Analytikerne vil også holde skarpt øje med eventuelle ændringer i Danske Banks forventninger for 2018. I regnskabet for 2017 meldte Danske Bank en forventning ud om et nettoresultat på 18-20 mia. kr., og det venter analytikerne ikke umiddelbart, at der bliver pillet ved i regnskabet for første kvartal.

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere