FinansWatch

Statsrevisorerne: Finanstilsynet skulle have råbt vagt i gevær

Statsrevisorerne retter hård kritik af det forløb, der endte med at Amagerbanken fik adgang til 13,5 mia. kr. med statsgaranti i månederne op til bankens fald.

Foto: Nikolaj Svennevig

Det var ikke godt nok at Amagerbanken fik adgang til statsgaranterede milliarder uden Finanstilsynet gjorde tilstrækkeligt opmærksom på bankens dårlige helbred og tvivlsomme metoder.

Sådan lyder Statsrevisorernes bemærkning til Rigsrevisorernes gennemgang af hvordan krakbanken endte med 13,5 mia. statsgaranterede kroner kort inden krakket. Revisorerne finder det i samme ombæring uhensigtsmæssigt, at Finansiel Stabilitet, Finanstilsynet og det daværende Økonomi- og erhvervsministerium ikke kunne blive enige om en bedømmelse af bankens udfordringer.

På den baggrund kræver revisorerne nu en redegørelse fra erhvervs- og vækstminister Ole Sohn (SF)

"Statsrevisorerne konstaterer, at Amagerbanken ikke var en veldrevet bank, og at banken benyttede sig af en række risikable forretningsmetoder, fx forhøjelse af lån til betaling af renter, indfrielser af andre pengeinstitutters panter og lån for at undgå kunders konkurs samt finansiering af kunders privatforbrug. Amagerbankens løbende afværgeforanstaltninger betød, at man i betydeligt omfang skubbede problemerne foran sig i stedet for at løse dem – og at man ikke levede op til bankens egen kreditpolitik," skriver revisorerne og fortsætter:

"På den baggrund er det velbegrundet at spørge, om der var grund til at tildele Amagerbanken en individuel statsgaranti med henblik på videre drift."

"Bemærkelsesværdigt"

Samtidig kritiserer revisorerne den interne slåskamp, der opstod blandt myndighederne.

"Statsrevisorerne finder det i den forbindelse bemærkelsesværdigt, at Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet har været uenige om Amagerbankens økonomiske tilstand. Finanstilsynet vurderede således i maj 2010, at behovet for nedskrivninger og solvensreservationer var mellem 0,5 mia. kr. og 1,1 mia. kr. mindre, end Finansiel Stabilitet havde vurderet i april 2010. Det var på dette tidspunkt Finansiel Stabilitets vurdering, at det ikke var forsvarligt at tildele Amagerbanken en statsgaranti, mens Finanstilsynet vurderede, at Amagerbanken opfyldte lovens solvenskrav," skriver revisorerne og fortsætter:

"Erhvervs- og Vækstministeriet (Det daværende Økonomi- og erhverministerium, red.) fastslog med udgangspunkt i lov om finansiel stabilitet, at Amagerbanken var berettiget til at ansøge om individuel statsgaranti. Finansiel Stabilitet indledte på den baggrund forhandlingerne med Amagerbanken og stillede de mest vidtgående vilkår, som var stillet til et ansøgende pengeinstitut."

"Uhensigtsmæssigt"

Den interne strid er én ting. Men direkte kritiske bliver revisorerne når det kommer til stilheden fra Finanstilsynets side.

"Statsrevisorerne finder det uhensigtsmæssigt, at der forud for tildeling af individuel statsgaranti til Amagerbanken ikke forelå en vurdering af Amagerbankens økonomiske tilstand, som både Finansiel Stabilitet, Finanstilsynet og ministeriet kunne være enige om – uanset deres forskellige roller i sagen. Statsrevisorerne kritiserer, at Finanstilsynet ikke i tilstrækkelig grad gjorde opmærksom på Amagerbankens økonomiske tilstand og risikable forretningsmetoder forud for tildelingen af statsgarantien," skriver revisorerne, og kræver en redegørelse fra Ole Sohn inden for tre måneder:

"
Statsrevisorerne finder, at erhvervs- og vækstministeren i sin redegørelse til denne beretning bør gennemgå de erfaringer, som ministeriet, Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet har høstet af denne sag, og redegøre for de initiativer, som disse erfaringer har affødt. Ministeren bedes endvidere redegøre for, hvordan disse erfaringer kan nyttiggøres i den fremadrettede indsats for at ruste pengeinstitutterne til at møde markedets realiteter og sikre tilliden til den finansielle sektor."

 

Tilmeld dig FinansWatch' gratis nyhedsbrev eller tegn et gratis 30 dages prøveabonnement på FinansWatch her.

Mere fra FinansWatch

Fagboss indkalder til krisemøde for at ”afklare forhold” om privatliv

Hovedbestyrelsen i 3F er lørdag blevet indkaldt til et krisemøde af formand Per Christensen, efter at B.T. fredag aften kunne fortælle, at fagbossen har levet et dobbeltliv. Per Christensen, der har tunge bestyrelsesposter i finanssektoren, skal blandt andet forklare, om han har brugt ressourcer fra forbundet på at dække over sit dobbeltliv.

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs