FinansWatch

Tilsyn: Sløjfede garantier kan være brud på god skik

Finanstilsynet går nu ind i sagen om pensionsselskaberne PFA og Danica, der har sløjfet afkastgarantier for kunder, der vælger at gå på pension før tiden. PFA vælger at kompensere kunderne og vil ændre praksis.

Finanstilsynet går nu ind i en sag om, at PFA Pension og Danica Pension har valgt at lade afkastgarantier bortfalde for kunder, der går tidligere på pension end oprindeligt forventet.

"På baggrund af omtalen af sagen vil vi bede begge selskaber om at udarbejde en redegørelse om deres praksis på området. Der er nogle spørgsmål, som vi ønsker yderligere belyst for at kunne tage stilling til, om selskaberne handler i overensstemmelse med reglerne om god skik, blandt andet om selskabernes rådgivning til den enkelte kunde om de økonomiske konsekvenser i forbindelse med tidligere pensionstidspunkt," siger vicedirektør Julie Galbo fra Finanstilsynet.

Dagbladet Børsen skrev mandag, at PFA og Danica har valgt at sløjfe afkastgarantier for kunder, der vælger at gå på pension før tiden.

PFA tilbagebetaler og ændrer praksis

PFA oplyser, at man har truffet beslutning om at tilbagebetale 1.309 kunder de penge, som kunderne er gået glip af i forbindelse med, at de har valgt at gå på pension før oprindeligt planlagt.

”Det er selvfølgelig træls at havne på forsiden af Børsen med sådan en sag. Men jeg må omvendt bare sige, at vi med artiklen blev opmærksomme på, at vi har et problem i forhold til andre pensionsselskaber. Det retter vi nu op på fremadrettet, og gør skaden god igen i forhold til de kunder, som allerede er kommet i klemme,” siger koncerndirektør Lars Ellehave-Andersen fra PFA.

PFA har i flere år sløjfet garantien for alle pensionsprodukter, mens Danica har gjort det over for kunder med kapitalpension. Andre pensionsselskaber, herunder AP Pension, Nordea Liv & Pension og SEB Pension oplyser, at de lader kunderne beholde deres garantier, også hvis de går på pension før det oprindeligt var forudset i den indgåede pensionsaftale.

Troede andre gjorde det samme

PFA har i modsætning til andre pensionsselskaber droppet de høje ydelsesgarantier, når kunder har valgt at træde ud af deres pensionsordninger før tid. I stedet er kunderne blevet afregnet med den såkaldte depotrente, som siden 2009 har været op til to pct. lavere, end det kunderne ville have fået, hvis de var blevet til det aftalte pensionstidspunkt.

”Vi har indtil nu haft opfattelsen af, at vores praksis flugtede med de øvrige pensionsselskabers måde at gøre tingene på. Vi er nu blevet klar over, at det ikke er tilfældet, og derfor ændrer vi praksis fremadrettet, og samtidig kompenserer vi de kunder, som har fået mindre udbetalt, end de ville have gjort i et andet pensionsselskab,” siger Lars Ellehave-Andersen.

De penge, som kunderne er gået glip af, er gået til de øvrige kunders bonusreserve. PFA vil i knap 500 tilfælde udbetale 100 kr., mens 825 kunder i snit får tilbagebetalt 4.952 kr., men der er kunder, som vil modtage over 100.000 kr. I alt vil PFA tilbagebetale godt 4 mio. kr.

Tidligere problemer

Ud over at Finanstilsynet altså nu går ind i sagen om PFA og Danicas sløjfede garantier, så har PFA allerede et andet udestående med tilsynet. Det skyldes, at Finanstilsynet ikke mener, det har været i orden, at PFA mellem 2006 og 2013 ydede rabatter til storkunder ved at bruge selskabets såkaldte Kundekapital.

PFA har erklæret sig uenig i afgørelsen fra juni 2013, og har indbragt sagen for Erhvervsankenævnet, hvor der endnu ikke er faldet afgørelse. Alligevel har PFA i årsregnskabet for 2013 valgt at efterleve Finanstilsynets påbud og overføre 857 mio. kr. fra selskabets egenkapital til kundekapitalen.

"Finanstilsynet har med afgørelse af 18. juni 2013 påbudt PFA Pension A/S at tilbageføre et beløb fra egenkapitalen til Kollektiv KundeKapital. Beløbet skal svare til såkaldte rabatter for perioden 2006- 2013 og er opgjort til i alt 857 mio. kr. for perioden," skriver PFA i sit årsregnskab, og understreger, at dette ikke betyder, at man er enig i afgørelsen.

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs