FinansWatch

Tilsyn i hård kritik af forsikringsselskabs revisor

Finanstilsynet mener ikke, at revisorgodkendelsen af et forsikringsselskab indberetninger til tilsynet er god nok. Det udløser hård kritik.

Forsikringsselskabet Alpha Insurance har haft så mange og store fejl i sine indberetninger til Finanstilsynet, at tilsynet nu pålægger selskabets revisor at genoverveje sin godkendelse af årsregnskabet for 2012.

Det sker i forbindelse med et tilsynsbesøg hos Alpha Insurance, som endte med at tilsynet hev fat i selskabets revisor.

"Finanstilsynet har konstateret mangefulde og fejlbehæftede indberetninger fra selskabet og har foreholdt selskabets revision dette. Det er Finanstilsynets opfattelse, at revisors protokollering for 2012 ikke er dækkende for dette og Finanstilsynet forventer en fornyet stillingtagen af revisor ved udarbejdelse af revisionsprotokollen for 2013," skriver Finanstilsynet i sin inspektionsrapport.

Styr på dataindsamling

Finansmyndigheden har også en række kritikpunkter, når det kommer til Aphas evne til at beregne og styre fremtidige erstatningsudbetalinger.

"Finanstilsynets gennemgang af selskabets hensættelser viser svingende afløbsresultater med en tendens til negative resultater. Finanstilsynet vurderer på baggrund af følsomhedsberegninger, at der er behov for en væsentlig forbedring af selskabets indsamling og bearbejdning af data til brug for fastlæggelse af erstatningshensættelser,ligesom der er behov for en væsentlig bedre styring af hensættelserne," skriver Finanstilsynet, og giver selskabet et påbud om at forbedre dataindsamlingen og styringen af hensættelserne.

Der er også flere risikooplysninger til forsikringsselskabet. Alpha Insurance er vokset kraftigt de seneste år, hvor man har tredoblet præmieindtægterne på fire år. Det udløser en formaning om at være sig den risiko bevidst.

Lavt solvensbehov

Samtidig løfter tilsynet også pegefingeren over for selskabets store tilgodehavender hos kunderne, som er langt over niveau, når man ser på sammenlignelige institutter.

Finanstilsynet er oså belkymret for Alpha Insurances solvensbehov, som er lavt i forhold til lignende selskaber.

"Opgjort ultimo 3. kvartal er selskabets solvensbehov i forhold til bruttopræmier noget under benchmark, og Finanstilsynet vil følge udviklingen af dette forhold i forbindelse med overgangentil de nye solvensregler pr 1. januar 2014," skriver tilsynet i inspektionsrapporten.

Mere fra FinansWatch

Læs også

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs