FinansWatch

PFA overvejer PFA Sundheds fremtid

PFA overvejer at droppe PFA Sundhed som selvstændigt selskab, men topchef Henrik Heideby understreger, at aktiviteterne på sundhedsområdet er helt afgørende for at holde de voldsomt stigende udgifter til tab af erhvervsevne i skak.

I marts 2009 startede PFA to nye selvstændige selskaber i form af PFA Sundhed og PFA Pension, der skulle sætte ekstra fokus på de to forretningsområder. Det viste sig at være mere kompliceret end planlagt, da PFA ikke kunne overføre kundeoplysninger fra PFA Pension, og derfor vil topchef Henrik Heideby ikke afvise, at man igen koncentrerer alle sundhedsaktiviteterne i PFA Pension.

Det fortæller han i et interview med FinansWatch, hvor han samtidig slår fast, at det ikke ændrer på, at sundhedsområdet står helt centralt i hans 2015-plan.

Her er Heidebys 2015-plan

PFA går efter 20-40 mandater

Tværfaglige aktiviteter

”Det er ikke kun et spørgsmål om sundhedsforsikring, som er kommet for at blive. Vi opfatter ikke sundhedsområdet som ét produkt alene, men som en lang række aktiviteter, der skal være med til at forbedre vores sundhedsliv,” siger Henrik Heideby og beskriver indsatsen på det forebyggende område som en ”win win” for både os, pensionsopsparere, virksomheder og samfundet.

”En stor indsats her er meget vigtigt, fordi sygdomsbilledet skrider over tid,” siger Henrik Heideby.

Han peger på, at hvor det tidligere var klassiske sygdomme som hjertekarsygdomme, cancer mm., der medførte at folk mistede deres erhvervsevne, så er der kommet nye sygdomme til i dag. Det gælder ikke mindst bevægeapparatet, dvs. ondt i ryggen osv., og psykiske lidelser som stress mm.

Voldsom vækst

”Disse områders relative andel er en meget kraftig del af skadesmængden og jo tidligere, vi sætter ind med seriøse tiltag målrettet den enkelte, jo bedre er procenten, hvor vi undgår permanente skader og folk i stedet kommer tilbage i arbejde,” siger han.

Han har svært ved at sætte tal på, hvor meget sundhedsområdet kommer til at fylde i 2015, men siger:

”Vores skadesudgifter i koncernen til tab af erhvervsevne ligger i dag på knap 1 mia. kr. Det tror jeg ville blive fordoblet i løbet af fem år, hvis vi ikke satte kraftigt ind. Vores øgede vores fokus på sundhed og forebyggelse vil holde udgifterne status quo – eller få dem til at falde.”

Lever længe

Sundhedsforsikringer har gennem nogle år givet store minusser i PFA, men Henrik Heideby har tidligere udtalt, at man håbede på et nul i 2010. Og det mål når man, slår han fast over for FinansWatch. Et stort plus bliver det dog aldrig til på sundhedsområdet.

”Forretningsområdet skal bare være i balance. Jo bedre indsats vi foretager her, jo mere værdi skaber vi for den langsigtede pensionsopsparing. Tidligere døde de, der mistede deres erhvervsevne ofte inden pensionsalderen, men nu lever de meget længere, og det gør selvfølgelig udgiften meget større.”

Ny plan

Oprindeligt var planen, at aktiviteterne på sundheds- og seniorområdet skulle samles i de to nye selskaber. I dag ligger der imidlertid kun aktiviteter for få millioner kroner, og Henrik Heideby erkender, at man kan diskutere, om det var den rigtige beslutning, at lave selvstændige selskaber, der skulle bidrage med et selvstændigt fokus på området.

”Vi har jo ikke lagt alle vores aktiviteter på sundhedsområdet over i PFA Sundhed og det skyldes, at det viste sig, at vi ikke måtte udveksle kundeoplysninger på tværs, og samtlige knap en halv million kunder derfor skulle give en samtykkeerklæring. Det ville genere for mange kunder og være til skade for os selv,” siger Henrik Heideby.

Fra drømmen om, at der skulle sidde 120-130 mennesker i PFA Sundhed, sidder der derfor nu et ”begrænset” antal - og i stedet for en omsætning på 200 millioner, lyder omsætningen nu på 5-6 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at sundhedsforsikringerne er blevet i PFA Pension.

Formidler for PFA Pension

”Derfor har det nye selskab mere fået en rolle som formidler mellem virksomhederne og PFA Pension. Men det betyder ikke, at koncernens samlede aktiviteter på området er blevet mindre, tværtimod,” siger Henrik Heideby, der derfor heller ikke vil afvise, at man fusionerer PFA Sundhed ind i PFA Pension igen.

Også på seniorområdet har PFA store ambitioner. Her er ønsket ganske enkelt at holde fast i kunderne efter, at de er begyndt at få deres pension udbetalt.

Ærgerlig afsked

”Traditionelt har det været sådan, at folk sparede op for som 65-årig at bære pengene ned i banken, når de forlader arbejdsmarkedet. Det synes vi er ærgerligt. Vi har udviklet forsikringsprodukter og andre services - og nu kigger vi også på kapitalforvaltning for denne gruppe mennesker,” siger Henrik Heideby.

Han forventer, at 25-30 pct. af PFAs pensionsmodne kunder i 2015 også vil være kunder i PFA Senior. Det vil ifølge PFA-chefen betyde i størrelsesordenen 300-500 mio. kr. til kapitalforvaltningen i 2015.

”Vi har cirka 60.000 kunder, der har været kunder i PFA i rigtig mange år, hvoraf nogle måske endda synes, at det er ærgerligt, at de ikke kan fastholde forbindelsen til koncernen, fordi de ikke længere sparer op. Så det er ikke fordi, at vi skal ud at finde dem på gaden,” siger Henrik Heideby.

PFA går efter 20-40 mandater

PFA overvejer PFA Sundheds fremtid

Mere fra FinansWatch

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs