FinansWatch

Danica taber retssag - kan få følger for over 3000 kunder

Sø- og Handelsretten har bestemt, at Danica skal betale kompensation til en kunde efter at have oplyst et forkert beregningsgrundlag for kunden. Selskabet har handlet i strid med redelig forretningsskik, lyder det i dommen, som kan få følger for over 3000 andre Danica-kunder. Danica overvejer at anke.

Foto: Danica

Danica Pension skal betale kompensation på formentlig omkring 200.000 kr. til en kunde efter at have beregnet hendes erhvervsevneudbetaling på en anden måde, end pensionsselskabet havde oplyst til kunden.

Det er følgen af en dom, som Sø- og Handelsretten afsagde onsdag. Desuden skal Danica betale sagens omkostninger på 100.000 kr.

Læs hele dommen her.

Sagens kerne er, at Danica indgik en pensionsaftale med kundens arbejdsplads i 2001. Kunden valgte at indmelde sig i Danicas pensionsordning og modtog efterfølgende en dækningsoversigt, hvoraf det fremgik, at præmien blev fastsat efter Finanstilsynets fastsatte maksimale grundlagsrente for livsforsikringer, der på daværende tidspunkt lød på 1,5 pct.

Det, vi synes er vigtigt at få statueret med den her sag, er, at det, man lover i dækningsoversigten, er bindende. Så kan man ikke henvise til ,at man i virkeligheden havde en anden aftale med arbejdsgiveren

Mai Robrahn Hansen, chefkonsulent hos Forbrugerombudsmanden
Grundlagsrenten er den rente, som selskabet bruger til at beregne ydelsen, som hører til pensionsordningens opsparede værdi og aftalte indbetalinger.

I virkeligheden blev præmien dog fastsat efter en grundlagsrente på 2,5 pct., som også var den, der var aftalt mellem Danica og kundens arbejdsgiver. Derfor har kunden, efter at have måttet gå på førtidspension, fået mindre udbetalt, end oplyst i dækningsoversigten.

Ifølge dommen skal Danica stille kunden på samme vilkår, som ville have været gældende, hvis Finanstilsynets fastsatte maksimale grundlagsrente var anvendt.

Det er endda på trods af, at Danica efterfølgende over flere omgange sendte dækningsoversigter til kunden, hvor der ikke længere blev henvist til Finanstilsynets fastsatte grundlagsrente. Men Danica gjorde aldrig af sig selv opmærksom på den tidligere fejl.

"Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, tilpligtes at anerkende at have handlet i strid med redelig forretningsskik og god praksis, jf. § 43, stk. l, i lov om finansiel virksomhed, ved at have anvendt en grundlagsrente på 2,5 pct. frem for den af Finanstilsynet fastsatte maksimale grundlagsrente for livsforsikringer som grundlag," lyder det endvidere i dommen.

Kompensation på kvart million

Hos Forbrugerombudsmanden, der har ført sagen på vegne af kunden, mødes dommen med tilfredshed.

"Kort fortalt handler sagen om, at et livsforsikringsselskab, Danica Pension, skriver i dækningsoversigten til en kunde, at ydelsen og præmien på en erhvervsevnetabsdækning bliver beregnet på en bestemt måde. Men i virkeligheden foretager Danica beregningen på en anden måde, som betyder at kunden får udbetalt en lavere ydelse," siger Mai Robrahn Hansen, chefkonsulent hos Forbrugerombudsmanden, til FinansWatch og fortsætter:

"Sø- og Handelsretten siger i dommen, at Danica havde pligt til at beregne erhvervsevnetabsdækningen som beskrevet i dækningsoversigten til forbrugeren, og at det var i strid med god skik for finansiel virksomhed, at Danica så ikke gjorde det."

Derfor skal Danica nu betale penge tilbage til forbrugeren. Mai Robrahn Hansen vurderer, at der er tale om en kompensation på omkring 200.000 kr.

Det fremgår desuden af domsafsigelsen, at kunden først fik besked om, at det ikke var Finanstilsynets fastsatte maksimale grundlagsrente, som lå til grund for præmien, da hun selv rettede henvendelse til Danica vedrørende et andet spørgsmål.

"Hvis det er en fejl, at man er kommet til at skrive noget forkert i kontrakten, så skal man berigtige det. Det har de ikke gjort, og det er i strid med god skik for finansiel virksomhed,” siger Mai Robahn Hansen.

Over 3000 kan stå i samme situation

Over 3000 andre Danica-kunder har modtaget den samme fejlbehæftede dækningsoversigt, som er central i denne sag. Derfor kan dommen vise sig at få yderligere konsekvenser for Danica.

Vi har endnu ikke besluttet, om vi vil anke afgørelsen

Ole Krogh, vicedirektør i Danica Pension
”Der kan meget vel være nogle kunder derimellem, som også har krav på kompensation, fordi Danica ikke har beregnet præmien på erhvervsevnetabsdækningen på den måde, Danica har lovet i dækningsoversigten,” siger Mai Robahn Hansen og forklarer:

”De kunder kan rette henvendelse til Danica. Men hvis ikke Danica vil gøre noget af sig selv, bør kunderne gå til Ankenævnet for Forsikring og få prøvet deres sag i lyset af den her dom. Det er billigere end at gå til domstolene. Ellers vil det kræve nye søgsmål mod Danica. Nu har vi fået dom for, at den måde, Danica har beregnet erhvervsevnetabsdækningen på, er i strid med god skik. Så i nye sager skal kunderne bevise, at de har lidt et tab som følge af Danica’s handlemåde.”

Sagen har tidligere været indbragt for Ankenævnet for Forsikring to gange. Første gang fik Danica medhold, mens ankenævnet anden gang ikke kunne afgøre sagen på grund af manglende erfaring eller ekspertise i at afgøre en så kompliceret sag.

"Det, vi synes er vigtigt at få statueret med den her sag, er, at det, man lover i dækningsoversigten, er bindende. Så kan man ikke henvise til, at man i virkeligheden havde en anden aftale med arbejdsgiveren," siger Mai Robahn Hansen.

Danica overvejer at anke

Danica har ikke ønsket at stille op til interview om dommen, men Ole Krogh, vicedirektør i Danica Pension, skriver en i mail til FinansWatch:

"Vi har noteret dommen, som vi har modtaget fra Sø- og Handelsretten. Vi er i gang med at nærlæse afgørelsen, og det er endnu for tidligt at sige, hvilken betydning dommen får. Vi har endnu ikke besluttet, om vi vil anke afgørelsen."

FinansWatch ville ellers gerne have spurgt Danica, om selskabet er enig med Forbrugerombudsmanden i, at de over 3000 kunder, der har modtaget samme dækningsoversigt, står i samme situation som kunden i sagen.

Danica har fra onsdag d. 31. maj 14 dage til at anke sagen.

Totalkredit taber markedsføringsag i byretten

Udenlandsk forsikringsspiller tabte flest klagesager sidste år

Forsiden lige nu

Mangeårig Alka-topchef smutter til rival: Undrer sig over Tryg-salg

Fagbevægelsens salg af Alka til Tryg får tidligere topchef til at skifte arbejdsplads efter knap 30 år. De gamle ejere sprang pludselig af toget, og det undrer mig, siger han i et interview med FinansWatch om det nye job og karrieren, der strækker sig fra et lille advokatkontor i København til en uendelig horisont i Grønland.

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere