FinansWatch

Forsikringsbranchen ser stort potentiale i open insurance

Flere forsikringsaktører ser gode muligheder for innovation i open insurance. Kundernes privatliv og lige konkurrencevilkår bliver dog fremhævet som potentielle problemområder i FinansWatchs debatserie om emnet.

Allerede i dag er forsikringsselskaber i gang med at eksperimentere med brug af store datamængder. For eksempel kan man nogen steder få registreret sin kørsel via en app på telefonen og få rabat, hvis man kører pænt. | Foto: Jens Dresling

Der er delte holdninger til, hvor vidt det er en god idé at dele forsikringsselskabernes data frit.

FinansWatch har netop afsluttet en debatrunde om emnet open insurance, efter den europæiske forsikringsvagthund EIOPA har sendt en høring ud til en række aktører i markedet.

Open insurance har endnu ikke nogen fasttømret definition, men bredt set er der tale om, at forsikringsselskaber deler kundernes data med hinanden og med eksterne aktører.

Ifølge EIOPA er nogle af fordelene ved at have en form for open insurance, at det kan hjælpe forbrugerne med at sammenligne produkter fra forskellige udbydere. Desuden kan det hjælpe til at fremme innovation, lyder det.

I branchen er der da også bred enighed om, at mere delbare data vil føre til større innovation.

"Der vil også være lavere adgangsbarrierer til markedet, og vi vil se en acceleration af nye markedsdeltagere, herunder insuretech og big tech, som vil få øget konkurrencekraft gennem open insurance," skriver Jan Auerbach, der er partner i Deloitte, i sit debatindlæg.

Omfavn åbenheden

Kristian Hjort-Madsen, der er koncerndirektør for forretningsudvikling og digitalisering i Alm. Brand, har i sit debatindlæg opfordret forsikringsbranchen til at "omfavne åbenheden".

"Vi kan og skal blive langt mere transparente. Det er afgørende, hvis branchen fortsat vil have gode og sunde forretninger, der udfylder en betydningsfuld rolle for vores kunder," skriver han.

Hos Pension Danmark har man allerede nu benyttet sig af data til innovation, og det har man planer om at blive ved med.

"Hos os er data en hjørnesten i den vedvarende innovation af vores produkter og administration. Gennem systematisk og organiseret dataudveksling med myndigheder og registre bruger vi data til at give medlemmerne bedre produkter, services og rådgivning," skriver Flemming Tovdal Schmidt, der er direktør for kunder, kundeservice og it i Pensiondanmark.

Netop derfor ser han også stort potentiale i open insurance, hvor man kan dele data i højere grad, end man gør i dag.

"Et tilsvarende potentiale ser vi i open insurance. Øget åbenhed om data i pensions- og forsikringsbranchen vil kunne styrke konkurrencen, give bedre rådgivningsmuligheder og ikke mindst forbedre adgangen til at sammenligne forsikrings- og pensionsordninger på tværs af selskaber," skriver han.

Er allerede i gang

Lars Albert Ahnfeldt Beck Thomsen, der er managing partner i it-selskabet Trustworks, mener allerede, at selskaberne er i gang med open insurance, og at de bør gå endnu længere for at fastholde deres konkurrencedygtighed.

"I open insurance, vil vi se fintechs, insurtechs og pensiontechs komme buldrende med kunden i fokus, ekstrem entusiasme og en entreprenørånd, der giver fordele i understøttelsen af kunderejser – især i kundesegmenter der er ”digital natives”," skriver han i sit debatindlæg og fortsætter:

"Men, allerede nu, har den gamle garde af forsikringsselskaber noget, der er mindst lige så vigtigt – nemlig inerti. Inerti kan de siddende forsikringsselskaber benytte til at stå stærkt i open insurance. Det kræver dog både investering, styring og et mindset, der omfavner åbenheden."

Hos LB Forsikring ser Jacob Tovborg-Jensen, koncerndirektør for Data, Teknologi og Forretningsløsninger, både muligheder og potentielle risici.

"Det er en potentiel mulighed for en renæssance af forsikringstanken; en for alle og alle for en, hvilket vi som medlemsejet forsikringsselskab støtter op om," skriver han i sit debatindlæg og fortsætter:

"Datadeling har imidlertid også en potentiel slagside, hvor den forbruger med de dårligste risici får svært ved at forsikre sig, hvis ikke der etableres en eller anden form for spilleregler, der understøtter det solidariske element. Uden det bliver gevinsten for forbrugerne meget ujævn og ville ikke give dem incitament til at dele data."

Mangel på tillid

Men hvis det skal lykkes, skal selskaberne være bedre til at vinde kundernes tillid, lyder det fra Pernille Brock Fors, der er managing director i Accenture Forsikring.

Ifølge en rundspørge, som Accenture har lavet, er seks ud af 10 danskere villige til at dele deres data med forsikringsselskaberne.

"Til gengæld er tilliden til selskabernes datahåndtering i bund – under halvdelen (45 pct.) af de adspurgte i undersøgelsen stoler på forsikringsselskabernes datahåndtering," skriver hun.

Derfor mener hun, at selskaberne bør henvende sig til kunderne og "fortælle om sikkerheden og de etiske retningslinjer i håndteringen," skriver hun.

Det er dog ikke alle, som byder konceptet ubetinget velkomment. Anders Hestbech, som er adm. direktør i Købstædernes Forsikring, er skeptisk over for, om kunderne vil have deres data sat til salg.

"Er vi klar til, at datadeling potentielt opdeler vores samfund i a- og b-hold, fordi data fra én virksomhed kan bruges af en anden til på forhånd at sætte kunden i en 'kasse', skræddersy markedsføring, påvirke købsvaner eller måske endda give ringere vilkår?," spørger han i sit debatindlæg.

Ny regulering på vej

Det er dog ikke kun spørgsmålet om retten til privatliv, der kommer til at have indflydelse på, hvordan open insurance bliver modtaget i forsikringsbranchen.

Netop nu står det også åbent, hvorvidt open insurance skal reguleres, og hvis det skal, hvordan reguleringen så skal gribes an.

Hos Tryg opfordrer koncerndirektør Lars Bonde til, at lovgiverne - i første omgang i EU-regi - sikrer, at der er lige konkurrencevilkår mellem alle dem, som potentielt skal dele data.

"Det vil for eksempel ikke være rimeligt, hvis forsikringsbranchen bliver underlagt ét sæt regler, og at der så til gengæld er andre spilleregler for techgiganterne. Lykkes man til gengæld med at lave nogle ensartede rammer, vil det kunne skabe værdi og sikre en bedre service for branchens kunder," skriver han.

Den pointe fremhæver også vicekontorchef Rikke Louise Ørum og kontorchef Tobias Thygesen fra Finanstilsynet.

"Selvom datadeling giver nye muligheder, bør vi huske level playing field. Skal forsikringsselskaberne dele deres data med tredjeparter, bør man overveje, om der skal være en tilsvarende forpligtelse for andre aktører, der benytter forsikringsdata til at dele deres data, f.eks. de store teknologiselskaber," skriver de.

Finanstilsynets to repræsentanter mener også, at man skal passe på med at detailregulere, hvilket også var et ønske fra Trygs side.

"Det er væsentligt at overveje, om vi kan opnå samme resultater på en mindre indgribende måde, f.eks. gennem en overordnet rammeregulering, der forpligter selskaberne til at skabe løsninger sammen, men ikke dikterer det konkrete indhold," står der i deres debatindlæg.

EIOPA's høring løber frem til den 28. april.

Læs alle debatindlæg i FinansWatchs serie om Open Insurance her:

Debat: Open insurance-revolutionen er allerede godt i gang 

Debat: Tilliden skal op hos forsikringskunderne, hvis selskaberne vil udnytte dataguldet 

Debat: Vis mig den kunde, der kan overskue konsekvenserne af datadeling 

Finanstilsynets debatindlæg: Open insurance har både potentiale og udfordringer 

Debat: Forsikringsbranchen skal omfavne åbenheden  

Debat: Open Insurance – et argument mere for dem, som forventer disruption af forsikring 

Debat: Lad os få gang i ansvarlig datadeling – til glæde for pensionsopsparerne 

Debat: Open Insurance giver store muligheder – men også forpligtigelser

Debat: Bedre adgang til data skal styrke forbrugerne og øge innovationen i forsikrings- og pensionsbranchen

Europæisk forsikringsvagthund lægger op til fælles retningslinjer for deling af data – men Tryg vil hellere konkurrere frit

Mere fra FinansWatch

Læs også

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs