FinansWatch

Finanstilsynets debatindlæg: Open insurance har både potentiale og udfordringer

Open insurance: Open insurance kan give muligheder for bedre kundevendte produkter, men vi skal lære af erfaringerne fra det reviderede betalingstjenestedirektiv (PSD2). Måske kan vi opnå samme resultater uden at detailregulere. Men det kræver, at sektoren tager udfordringen op

Foto: Lars Krabbe/IND

Finanstilsynet støtter initiativer, der øger åbenhed og transparens på det finansielle område. Open insurance har f.eks. potentiale til at styrke kundernes bevidsthed om deres forsikringer og øge mobiliteten på forsikringsmarkedet.

Det kan gøre forsikringsdata mere tilgængelige og overskuelige for kunderne, så de eventuelt kan finde bedre forsikringstilbud, finde huller i dækningerne eller identificere dobbeltforsikring.

Generelt har øget datadeling – på det finansielle såvel som andre områder – potentiale til at understøtte bedre og mere kundevendte produkter.

Open insurance gør det lettere for kunderne selv at dele data. Pensionsinfo er et godt eksempel på eksisterende datadeling. Open insurance vil kunne bruges til tilsvarende og måske endnu bedre modeller, også på andre områder inden for forsikring.

Derfor er det også vigtigt ikke at stirre sig blind på specifikke modeller. Den smarteste løsning er måske ikke fundet endnu.

Selvom datadeling giver nye muligheder, bør vi huske level playing field. Skal forsikringsselskaberne dele deres data med tredjeparter, bør man overveje, om der skal være en tilsvarende forpligtelse for andre aktører, der benytter forsikringsdata til at dele deres data, f.eks. de store teknologiselskaber.

Erfaringerne fra PSD2 kan skræmme

Før vi kaster os ud i europæisk og dansk regulering om open insurance, er det værd at inddrage de hidtidige erfaringer med PSD2 og open banking.

PSD2 har været et meget stort og komplekst stykke lovgivning at implementere. Det er stadig for tidligt at vurdere gevinsterne endeligt. Herunder om målsætningen om mere konkurrence på betalingsområdet er opnået. Det er vigtigt, at de forventede gevinster ved open insurance står mål med omkostningerne.

Desuden skal vi være sikre på, at vi løser reelle problemer og opfylder virkelige behov. Vi må ikke gå efter løsninger, bare fordi vi ønsker at pålægge nogen at udvikle, hvad der fra skrivebordet ligner smarte tjenesteydelser, men som forbrugerne ikke nødvendigvis er interesserede i. I så fald vil det kun øge omkostningerne. Og dem er der kun én til at betale: Forbrugerne.

Det er i det hele taget meget svært at regulere sig til innovation. PSD2 har illustreret, at selv med et omfattende regelsæt om open banking er der usikkerhed om PSD2-reglerne.

Det skyldes blandt andet, at det er vanskeligt at lovgive præcist om kravene til specifikke it-løsninger. Det vil også gøre sig gældende for løsninger, der gør det muligt for tredjeparter at anvende informationer fra forsikringsselskaberne.

Frivillighed kan være vejen til bedre produkter

Det er væsentligt at overveje, om vi kan opnå samme resultater på en mindre indgribende måde, f.eks. gennem en overordnet rammeregulering, der forpligter selskaberne til at skabe løsninger sammen, men ikke dikterer det konkrete indhold.

Frivillige branchesamarbejder med stor tilslutning kan være lige så effektive som detaljerede lovkrav. Omvendt kan lovgiverne detailregulere, hvis branchen ikke selv kan blive indbyrdes enig.

Det er således afgørende, at branchen selv er proaktiv, innovativ og åben i sin tilgang til datadeling. Ellers kan regulering være nødvendig. Man kan jo spørge sig selv, om open banking var blevet til noget, hvis ikke PSD2 var blevet indført.

Finanstilsynet vil gerne opfordre forsikringsbranchen til at overveje nye områder for samarbejder om datadeling. Det kunne være en farbar vej og lettere at gennemføre, hvis eventuelle kommende regler forpligter forsikringsselskaberne til at løse et bestemt problem på brancheniveau uden at detailregulere løsningen.

På samme måde kunne en open insurance-regulering forpligte forsikringsselskaberne til at indgå i en række nationale eller internationale samarbejder om at løse specifikke problemer. Måske kan vi komme længere ved at opfordre til frivillige samarbejder, som f.eks. PensionsInfo, frem for at opstille detaljerede lovkrav.

Skal open insurance blive en succes, er det afgørende, at forsikringssektoren har en åben dialog om samarbejdet med datadeling og bidrager med input til, hvordan data kan deles på en god og etisk måde.

Fintechselskaberne bør inddrages i dialogen, da de netop har erfaring med at udvikle kundevendte produkter på baggrund af data.

Risici ved deling af data

Endelig er et højt niveau af forbruger- og databeskyttelse essentielt for, at open insurance bliver positivt og til gavn for alle parter.

For en borger har det stor betydning at tillade en tredjepart adgang til oplysninger fra banken. Kontobevægelser viser forbrugsmønstre og kan som sådan sige meget om en person.

Er man medlem af et parti? Abonnerer man på aviser og tidsskrifter? Har man et forbrug hos den lokale vinhandler?

Det kan dog være endnu mere følsomt at tillade adgang til data i forsikringsselskaberne, der kan omfatte skadesbehandlinger og ikke mindst helbredsoplysninger. Det bør derfor overvejes nøje, hvad disse data skal kunne bruges til, og hvor bred adgangen bør være.

Et forsikringsselskab skal kun kunne give tredjepart adgang til forsikringsoplysninger med kundens udtrykkelige samtykke. Men kravene til et samtykke skal nøje overvejes.

Hvordan sikrer vi, at både kunden og tredjeparten forstår rækkevidden af samtykket? Samtykket må hverken blive et bevidstløst klik for blot at komme videre i processen eller være baseret på lange og uoverskuelige udredninger, som kunden opgiver at læse.

Konklusion

Samlet set er de potentielle gevinster for virksomheder og borgere ved open insurance store.

Selvom PSD2 har haft sine udfordringer, begynder vi nu at se den innovation, der var målet med reguleringen. Men det giver mening at drage læring fra PSD2-processen og overveje, om innovationen understøttes bedre ved rammeregulering end ved detaljerede krav.

Frivillighedens vej kan ofte skabe de produkter, der er efterspørgsel efter. Det er ikke nødvendigvis dem, vi som tilsynsmyndighed kan forestille os. Og hensynet til forbrugerne – og beskyttelse af deres data – skal altid være i centrum.

Læs de andre debatindlæg i FinansWatchs serie om Open Insurance her:

Debat: Forsikringsbranchen skal omfavne åbenheden  

Debat: Open Insurance – et argument mere for dem, som forventer disruption af forsikring 

Debat: Lad os få gang i ansvarlig datadeling – til glæde for pensionsopsparerne 

Debat: Open Insurance giver store muligheder – men også forpligtigelser

Debat: Bedre adgang til data skal styrke forbrugerne og øge innovationen i forsikrings- og pensionsbranchen

Europæisk forsikringsvagthund lægger op til fælles retningslinjer for deling af data – men Tryg vil hellere konkurrere frit

Mere fra FinansWatch

Læs også

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs