FinansWatch

Forsikringskonkurser suger milliarder ud af garantifond: "Kunderne skal betale for det i mange år"

To forsikringskrak drænede kassen i Garantifonden for Skadesforsikringer i 2019, og regningerne for konkurserne er langt fra at være betalt. Derfor kommer de danske skadesforsikringsselskaber og deres kunder til at dække for tabene i mange år frem, lyder det fra direktør i garantifonden.

Foto: PR/Forsikring & Pension

Det har langt fra været en gratis omgang, at forsikringsvirksomhederne Alpha Insurance og Qudos Insurance gik konkurs i 2018.

Et nyt regnskab fra Garantifonden for Skadesforsikringer afslører et underskud på 838 mio. kr., ligesom egenkapitalen er negativ med knap 1,6 mia. kr. Dertil kommer hensættelser estimeret til knap 3,5 mia. kr.

Egentlig skal garantifonden ifølge loven have en formue på mindst 300 mio. kr. I marts 2019 indgik fonden dog en kreditaftale i Danske Bank garanteret af den danske stat om at måtte trække op til 1 mia. kr.

For de danske skadesselskaber betyder det, at der også i 2020 skal afleveres 40 kr. pr. police til garantifonden. Samme beløb afleverede selskaberne i 2019, og ifølge regnskabet vil praksissen fortsætte i årene fremover for at kunne reetablere formuen.

"Jeg fornemmer en bitterhed over situationen i forsikringsbranchen. Først har de konkursramte selskaberne dumpet priserne og hugget kunder, og derefter skal de andre selskaber rydde op og kunderne betale i mange år for at dække tabene. Det er ikke superpopulært," fortæller adm. direktør i garantifonden, Torben Garne, til FinansWatch.  

Ekstremt dyre konkurser

I alt er det ca. 8 mio. policer, der hver skal aflevere 40 kr. til garantifonden de kommende år. Små policer som eksempelvis teknik- og rejseforsikringer er undtaget, men ellers er det de danske forsikringskunder og selskaber, der betaler for konkurserne.

Garantifonden havde i 2019 indtægter for 333 mio. kr. Heraf stammer 307 mio. kr. fra policebidraget, mens 26 mio. kr. stammer fra udenlandske selskabers indmeldelse i garantifonden.

Garantifonden er kreditor for over 90 pct. i Qudos konkursbo, der med Torben Garnes ord især har vist sig at blive ekstrem dyr for garantifonden.

"Realiteten er jo, at kunderne skal betale for det i mange år. Forhåbentlig kommer der en større indtægt igen i form af dividende, når boerne er gjort op, men indtil da skal fonden bare betale næsten alle udgifterne," siger Torben Garne og henviser samtidig til, at der formentlig sagtens kan gå ti år, før der vil være en endelig dividende at hente på den front. 

Hang ikke sammen

For Qudos Insurance løb erstatningsomkostningerne i 2019 op i 740 mio. kr. I alt er der for Garantifonden estimeret et tab for 1,4 mia. kr.

"Deres forretningsmodel har slet ikke hængt sammen,” lyder det fra Torben Garne.

Qudos Insurance solgte forsikringer både i Danmark og i udlandet. Ved udgangen af 2019 var der ca. 13.000 åbne skader, der fortsat håndteres. Konkursboet varetages af Kammeradvokaten, mens Topdanmark på vegne af Garantifonden varetager kontrol med udbetalinger.

Ved udgangen af 2018 forventede Garantifonden, at det var en andel på 75 pct., der skulle dækkes i Qudos konkursbo, men ved udgangen af 2019 var forventningen skruet op til 95 pct.

Alpha Insurance solgte specialiserede forsikringer i 11 lande og havde kun få danske kunder. Ved udgangen af 2019 var der ca. 15.000 åbne skader, der fortsat behandles, ligesom der også håndteres en række retssager vedrørende byggeskader. Samlet løb erstatningsomkostningerne for Alpha Insurance op i 422 mio. kr. i 2019.

Samlet forventer Garantifonden et tab på 725 mio. kr. som følge af konkursen. I alt er der hensat 1200 mio. kr. mere for Alpha.

Den tidligere adm. direktør i Alpha Insurance, Tonny Anker-Svendsen, er i dag adm. direktør i Gefion Insurance, der længe har været økonomisk presset, og som 24. marts blev påbudt ikke at måtte tegne nye forretninger. Selskabet for tiden kæmper med at få en genopretningsplan på plads, som kan tilfredsstille Finanstilsynet.  Garantifonden har tidligere meldt ud, at man følger situationen med Gefion Insurance tæt.

Ikke gratis

Garantifonden stævnede i oktober 2018 bestyrelsen og direktionen i det tidligere Husejernes Forsikrings Agentur, der blev erklæret konkurs 8. december 2016, for et tab på 96 mio. kr. Desuden har Garantifonden stillet økonomisk garanti for, at eventuelle andre sager kan føres.

Ifølge Torben Garne handler retssagerne også om at sende et vigtigt signal:

"Fonden er – hvis der er et ansvarsgrundlag - nødt til at signalere, at det ikke er gratis at sende en milliardregning videre til Garantifonden og dermed forsikringskunderne," siger Torben Garne.

Siden Alpha og Qudos gik konkurs, er der kommet nye regler for, hvordan selskaber med grænseoverskridende aktiviteter håndteres. Nu er det kun den del af forretningen, der i det pågældende land, som en instans a'la garantifonden skal håndtere, mens det i tilfældet med både Alpha og Qudos er den danske garantifond, der er nødt til at dække krav i udlandet. Læs mere om det nedenfor:

Efter to mareridtskonkurser: Nye regler hjælper på garantifonds oprydningsarbejde i irsk kraksag 

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Trial banner

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs