FinansWatch

Ny strategi i Nem Forsikring skaber overskud men koster på toplinjen

Der var ingen vækst på Nem Forsikrings toplinje i 2019. Til gengæld vendte forsikringsselskabet et minus på bundlinjen til et plus.

Foto: PR/Nem Forsikring

Mens de seneste år har skabt solid vækst på toplinjen for Nem Forsikring, kommer det delvist kundeejede forsikringsselskab ud af 2019 med noget, der tenderer en flad udvikling.

Nem Forsikring, der udover kunderne blandt andet er ejet af Middelfart Sparekasse og Sparekassen Kronjylland, har således realiseret en negativ vækst i bruttopræmierne på minus 0,8 pct., så de i 2019 lød på 272,8 mio. kr.

Skiftet fra relativt høje vækstrater til en mere flad udvikling er dog helt i tråd med forsikringsselskabets strategi.

"Vækst er dyrt i forsikringsbranchen, og Nem Forsikring har derfor igennem vækstfasen realiseret underskud af forsikringsforretningen. Ligesom kritisk størrelse er lønsomhed dog en forudsætning for at kunne drive forsikringsselskab i dag og i fremtiden. Derfor flyttede vi i 2018 vores fokus," skriver adm. direktør Carsten Møller Pedersen i sin ledelsesberetning i årsregnskabet.

Underskud vent til plus

Det nye fokus har da også haft en positiv effekt. For det forsikringstekniske resultat er hævet til et plus på 2,9 mio. kr. i 2019 mod et underskud på -2,5 mio. kr. året forinden.

Overskuddet er især skabt af en forbedret bruttoerstatningsprocent, der i 2019 lyder på 69,8 pct. mod 73,1 pct. i 2018. Omvendt er bruttoomkostningsprocenten steget et procentpoint til 23,2 pct.

Combined ratio, der måler udgifter til erstatninger og drift op mod præmieindtægterne, lander på 98,9 pct. mod 100,9 pct. året før. Carsten Møller Pedersen kalder indtjeningsmargenen "spinkel", men relaterer det til engangsomkostninger, herunder nedskrivning på immaterielle anlægsaktiver. Korrigeret for sidstnævnte udgør selskabets combined ratio 96,7 pct.

"Vi har derfor også en begrundet forventning om, at vi i 2020 kan nedbringe Nem Forsikrings omkostningsprocent for dermed at øge indtjeningsmargenen yderligere," skriver det fra Carsten Møller Pedersen i regnskabet

Forventer højere erstatningsomkostninger

Udover et forbedret kerneresultat har Nem Forsikring også haft mere medvind på investeringscykelstien. Investeringsresultatet løber således op i 3,0 mio. kr. mod et underskud på -6,7 mio. kr. året forinden. Det løfter det samlede resultat op til 7,2 mio. kr.

Ledelsen indstiller til, at der ikke udloddes udbytter for 2019, men at overskuddet i stedet sættes ind på egenkapitalen.

For 2020 forventer man i Nem Forsikring at kunne opretholde det nuværende omkostningsniveau korrigeret for engangsomkostninger, men tror til gengæld ikke, at man kan holde erstatningsniveauet ligeså lavt. Derfor forventes der en combined ratio i niveauet 98 pct.

Forsikringsagentur med sparekasser i ryggen lander underskud og dalende omsætning

Bankejet forsikringsselskab mister chef for skadeafdeling

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere