FinansWatch

Finanstilsynet langer påbud ud til 25 forsikrings- og pensionsselskaber

25 forsikrings- og pensionsselskaber, der er underlagt Solvens II-reguleringen, har ikke fundet den rette metode til at opgøre solvens på, efter at reglerne er blevet ændret i december 2017. Det udløser nu påbud fra Finanstilsynet.

Foto: Lars Krabbe/IND

Da Finanstilsynet i december 2018 udsendte julebrev til forsikring- og pensionsbranchen, var fokus rettet mod de regelændringer, der er lavet for værdiansættelse af forsikringshensættelserne til solvens.

Selskaberne blev i julebrevet bedt om at tage stillinge til ændringerne, der i følge en netop udsendte meddelelse fra Finanstilsynet, ville "medføre behov for store justeringer i virksomhedernes metoder til beregning af hensættelser til solvensformål, og at det vil tage flere år for virksomhederne at implementere de ændrede krav."

Den første juli 2019 modtog Finantilsynet svar fra de 28 modtagere af julebrevet. Det er med afsæt i de besvarelser, at Finanstilsynet i dag har langet påbud ud til 25 forsikrings- og pensionsselskaber.

På baggrund af besvarelserne konkluderer Finanstilsynet, at "kvaliteten af virksomhedernes besvarelser af julebrevet varierer."

"Finanstilsynet vurderer overordnet, at størstedelen af virksomhederne har indledt en proces med at sikre overgang til de ændrede metoder for opgørelse af hensættelserne. Virksomhederne befinder sig dog fortsat på et meget indledende stadie," skriver Finanstilsynet.

Tilsynet konkluderer, at "besvarelserne viser, at 25 af de 28 omfattede virksomheder ikke opgør deres hensættelser til solvensformål i overensstemmelse med de gældende krav i bl.a. værdiansættelsesbekendtgørelsen".

På den baggrund modtager selskaberne et påbud om at opgøre hensættelserne til solvens korrekt. Virksomhederne har en frist til ultimo 2022 til at komme på plads.

Her er de 25 selskaber, der har modtaget påbud:

Alm. Brand Liv og Pension

AP Pension

MP Pension

Lægernes Pension

Norli Pension

Arkitekternes Pensionskasse

Lærernes Pension

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensam Liv

Pensionskassen Pensam

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale

Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører

Pensiondanmark

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Sampension

P+ (tidligere JØP og DIP)

PBU

PFA Pension

PKA+

Topdanmark Livsforsikring

Skandia Link

Pensionskassen for Farmakonomer

Industriens Pension

Danica Pension

Se påbudene her

Læs Finanstilsynets opfølgning på julebrev her

Norsk vagthund kritiserer kapitalforvaltere for brud på Mifid-reglerne

Finanstilsynet indskærper regler om udlån og vurdering af kreditværdighed

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere