• Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • Log ind
ANNONCE

Persondatapolitik (privacy policy)

Read the english version further below

Retningslinjer for behandling af personoplysninger

Når du klikker dig ind på watchmedier.dk, ejendomswatch.dk, energiwatch.dk, finanswatch.dk, fodevarewatch.dk, mediawatch.dk, medwatch.dk og shippingwatch.dk indsamler Watch Medier oplysninger om dig som person. Nedenfor kan du læse om de oplysninger, vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores retningslinjer.


Vi indsamler ikke oplysninger, der ikke er beskrevet i vores persondatapolitik, ligesom vi ikke indsamler oplysninger, der kan henføres til dig, uden at vi også fortæller dig om, hvordan du kan undgå det.


Du skal være opmærksom på, at du accepterer vores retningslinjer, når du besøger watchmedier.dk, ejendomswatch.dk, energiwatch.dk, finanswatch.dk, fodevarewatch.dk, mediawatch.dk, medwatch.dk og shippingwatch.dk.


Generelt skal du være opmærksom på, at du som internetbruger efterlader dig elektroniske spor, og at det giver andre mulighed for at følge din færden på nettet.

Hvilken information indsamler vi om dig?

Den information vi indsamler om dig, kan deles i to kategorier:

1. Oplysninger, vi kan henføre til dig som person

2. Ikke-personlige oplysninger

1. Personhenførbare oplysninger

Vi indsamler aldrig personhenførbare oplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger, fx ved at registrere dig, købe en vare eller deltage i en undersøgelse.


Alle er velkomne til at besøge vores websites, men for at få det fulde udbytte af alle funktioner og tilbud er det i en række situationer nødvendigt, at du identificerer dig.

1.1 Login

For at vi kan give dig adgang til de låste artikler på vores site det nødvendigt, at du identificerer dig ved hjælp af brugernavn og password. Ellers kan du ikke logge ind på vores sites. Abonnementsdata på tidligere abonnementer gemmes til eventuel senere brug. De kan slettes, hvis det ønskes. Alle oplysninger behandles fortroligt.

1.2 Nyhedsbreve

For at kunne modtage nyhedsbreve fra os er det nødvendigt, at du oplyser din e-mail-adresse – ellers kan vi ikke sende dem til dig.

1.3 Spørgeskemaer

For at vide mere om vores brugere gennemfører vi indimellem spørgeskemaundersøgelser. Det er forskelligt, hvad der bliver spurgt om i disse undersøgelser, men du kan altid vælge at deltage uden at oplyse, hvem du er – ligesom det er helt frivilligt, om du vil svare på spørgsmålene. Dit besøg på vores sites eller dine muligheder på vores sites afhænger ikke af, om du deltager i undersøgelserne eller ej, men da vi gennemfører undersøgelserne for at forbedre brugeroplevelsen eller blive bedre, sætter vi pris på din deltagelse.


Du bør aldrig svare på undersøgelser, der ikke har en tydelig og kendt afsender.

1.4 Konkurrencer og særlige tilbud

Fra tid til anden har vi konkurrencer eller særlige tilbud på medierne under Watch Medier, og vi indsamler i denne forbindelse typisk navn og e-mail-adresse. Hvis denne information deles med andre virksomheder, vil det klart fremgå af konkurrencen/tilbuddet. Det kan være en forudsætning for deltagelse, at du accepterer, at Watch Medier eller andre må kontakte dig efterfølgende. Det vil tydeligt fremgå af konkurrencen/tilbuddet. Deltagelse i konkurrencer og særlige tilbud er altid frivillig.

2. Ikke-personlige oplysninger

På forskellig vis indsamler vi digitale oplysninger om dit besøg på watchmedier.dk, ejendomswatch.dk, energiwatch.dk, finanswatch.dk, fodevarewatch.dk, mediawatch.dk, medwatch.dk og shippingwatch.dk. Ingen af disse oplysninger er det muligt at spore til dig som person, men alene til den computer, hvorfra du har opnået adgang.

2.1 Cookies

På watchmedier.dk, ejendomswatch.dk, energiwatch.dk, finanswatch.dk, fodevarewatch.dk, mediawatch.dk, medwatch.dk og shippingwatch.dk benytter vi cookies til at gøre din oplevelse bedre.

En cookie er en lille stump data, der gemmes i din browser, og som kan læses af enten watchmedier.dk, ejendomswatch.dk, energiwatch.dk, finanswatch.dk, fodevarewatch.dk, mediawatch.dk, medwatch.dk og shippingwatch.dk eller en af vores partnere.


En cookie indeholder information såsom fx dine indstillinger på computeren, indhold af en indkøbskurv, interne serverdata eller andre data brugt af vores server. Cookies er ikke programmer, der kører på din maskine, men små stumper tekstdata, der sendes frem og tilbage til og fra din computer. Cookies er hverken spyware eller virus.


Vi skelner mellem, om cookien forsvinder, når du lukker din browser (sessions-cookies), eller om de bliver gemt på din computer (blivende cookies).


Ligeledes skelner vi mellem, om cookien har watchmedier.dk, ejendomswatch.dk, energiwatch.dk, finanswatch.dk, fodevarewatch.dk, mediawatch.dk, medwatch.dk og shippingwatch.dk som afsender (førsteparts-cookies) eller en af vores partnere – typisk annoncører - som afsender (tredjeparts-cookies).


Du kan i de fleste browsere ændre på indstillingerne for, hvilke cookies der bliver sat på din computer.


Vi sætter kun blivende cookies for at kunne gøre dit besøg på vores sites så godt som muligt. Vi bruger de indsamlede oplysninger til viden om adfærd på vores sites, visning af annoncer, levering af varer og servicer og i forbindelse med brugergenereret indhold.


Sessions-cookies forsvinder, når du forlader vores domæne.

Din accept

Du accepterer ovenstående retningslinjer, når du besøger watchmedier.dk, ejendomswatch.dk, energiwatch.dk, finanswatch.dk, fodevarewatch.dk, mediawatch.dk, medwatch.dk og shippingwatch.dk.

Kontakt

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med ovenstående retningslinjer, er du velkommen til at kontakte os på ah@watchmedier.dk

Privacy policy

Guidelines for processing of personal data

When you log on to watchmedier.dk, ejendomswatch.dk, energiwatch.dk, finanswatch.dk, fodevarewatch.dk, mediawatch.dk, medwatch.dk, shippingwatch.dk and shippingwatch.com, Watch Medier collects your personal data. Below you can read which data we collect, how we process the data, and whom to contact if you have questions or comments regarding our guidelines.


We do not collect any data not listed in our privacy policy. Furthermore, we do not collect any data which can be traced back to you without letting you know how to avoid this.


Be aware that you accept our guidelines once you visit watchmedier.dk, ejendomswatch.dk, energiwatch.dk, finanswatch.dk, fodevarewatch.dk, mediawatch.dk, medwatch.dk, shippingwatch.dk and shippingwatch.com


Generally, you should be aware that your activity as a web user leaves electronic traces, and that these allow others to track your internet usage.


What information do we collect on you?

The information we gather on you can be divided into two categories:
1. Personal data that can be traced back to you.
2. Non-personal data.


1. Personal data

We never collect personal data unless you have provided said data, by registering, purchasing a product or participating in a survey.


Everyone is welcome to visit our websites, but in order to derive maximum advantage from all the functions and offers, you must identify yourself at various stages.


1.1 Log in

In order for us to provide access to the locked articles on our site, you must identify yourself by means of user name and password. If you cannot provide user name and/or password, you cannot access our sites. The subscription data of previous subscribers are stored for potential later use. They may be deleted if requested. All data is processed confidentially.


1.2 Newsletters

To receive newsletters from ShippingWatch you must provide your e-mail address.


1.3 Surveys

In order to gain more knowledge of our users, we regularly carry out surveys. The questions in these surveys vary, but you can always choose to answer without identifying yourself, and it is entirely up to you whether you wish to answer the questions. Your ability to access and employ our sites does not depend on your participation in the surveys. We carry out surveys to improve the user experience and to improve our product so we appreciate your participation in our surveys.


You should never participate in surveys which do not have a clear and known sender.


1.4 Contests and special offers

Occasionally we hold contests or put on special Watch Medier offers. In this context, we typically collect names and e-mail addresses of participants. If this information is shared with other companies, the contest/offer will state this clearly. In some cases, allowing Watch Medier or others to contact you on later occasions may be a prerequisite for participation. This will be stated clearly on the contest/offer page. Participation in contests and purchases of special offers are always voluntary.


2. Non-personal data.

We collect digital information on your visits to watchmedier.dk, ejendomswatch.dk, energiwatch.dk, finanswatch.dk, fodevarewatch.dk, mediawatch.dk, medwatch.dk, shippingwatch.dk and shippingwatch.com in various ways. None of this data is traceable to you as a person, only to the computer from which you have accessed our sites.


2.1 Cookies

On watchmedier.dk, ejendomswatch.dk, energiwatch.dk, finanswatch.dk, fodevarewatch.dk, mediawatch.dk, medwatch.dk, shippingwatch.dk and shippingwatch.com, we use cookies in order to improve your experience.

A cookie is a piece of data which is stored in your browser, and which can be read by either finanswatch.dk, mediawatch.dk, medwatch.dk or shippingwatch.dk or one of our partners.


A cookie contains information such as the settings on your computer, the content of a shopping bag, internal server data or other data utilized by our server. Cookies are not programs which run on your computer, but tiny pieces of text data that are sent back and forth to and from your computer. Cookies are neither spyware nor viruses.


We distinguish between session cookies (cookies that disappear when your close your browser) and saved cookies (cookies that are saved on your computer).


Similarly, we distinguish between cookies that have watchmedier.dk, ejendomswatch.dk, energiwatch.dk, finanswatch.dk, fodevarewatch.dk, mediawatch.dk, medwatch.dk, shippingwatch.dk and shippingwatch.com as the sender (first party cookies) or one of our partners – typically advertisers – as the sender (third party cookies).


In most browsers, you can change the settings that determine which cookies are on your computer.


We employ saved cookies only to make your visits to our sites as satisfying as possible. We employ the data gathered to provide information on the behavior on our sites, the display of advertisements, the delivery of products and services, and in connection with our user-generated content.


Session cookies disappear once you exit our domain.


Acceptance

You accept the above guidelines when you visit watchmedier.dk, ejendomswatch.dk, energiwatch.dk, finanswatch.dk, fodevarewatch.dk, mediawatch.dk, medwatch.dk, shippingwatch.dk and shippingwatch.com.


Contact

If you have comments or questions regarding the above guidelines, please contact Anders Heering, Editor-In-Chief, at ah@watchmedier.dk.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Redaktør

Jakob Skouboe

js@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8381

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Tlf.: 4021 0166

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Tlf.: 3113 0538

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 7077 7449