En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Per Hansen

Investeringsøkonom i Nordnet

Per Hansen er i dag en kendt kommentator af dansk erhvervsliv. Lige fra aktiemarkedet til at udøse vrede over ledelse og bestyrelse i det krakkede OW Bunker, hvor Per Hansen var en af de allerskarpeste kritikere af selskabet frem mod konkursen. Per Hansen er rundet af Jyske Bank, hvor han har arbejdet i over 23 år. Fra at være investeringsrådgiver, over analytiker, hvor Per Hansen har fulgt stort set alt, hvad der kan krybe og gå af store og mindre danske virksomheder. Han har hjemmevant kommunikeret udadtil med medierne i mange år og har på den måde været med til at opbygge Jyske Bank som en af de banker, der nævnes oftest i medierne i form af analytikervurderinger af dansk erhvervsliv. Siden 2012 har Per Hansen været investeringsrådgiver hos Nordnet, hvor han har skruet yderligere op for kommunikationen – nu i form af flittig deltagelse på Twitter og med kommentarer og klummer.

Disruption rammer ikke Nets, gør den?

KLUMME: Der er næppe gået en dag det seneste år uden at forlydender og forudsigelser om hvordan finansiel disruption ændrer din og ikke mindst den finansielle sektors hverdag. At dømme efter analyserne og partsindlæg kunne man få det indtryk, at verden allerede burde være revolutioneret. Nets nævnes dog ikke i den forstand. Er disruption gået i stå eller har nogen glemt noget?

Det er fin(t) med tech i bankverden

KLUMME: Bankverden er under forandring og opbrud. Nye digitale veje skaber som i matematikkens verden den kortest mulige afstand mellem 2 punkter i form af den rette linie. Det skaber forandringer, men ikke revolutioner på kort sigt.

Nykredit "lykkedes" alligevel med tolagsbelåning

KLUMME: I 2012 forsøgte Nykredit forgæves at introducere ”to-lags” belåning. Efter nogle år blev produktet ”henlagt”, men i februar 2016 har to-lags belåning fået sin revival. Mon ikke det var et comeback som var utilsigtet og uønsket, trods alt?

Finanssektoren: Forventningsstyring er en by i Rusland

KLUMME: Den danske finansielle verden er i opbrud. Kunderne er utilfredse med sektoren og selv om ”kundernes behov” burde være kendt stof for begyndere, synes hverken den eller forventningsstyringens ABC at være pensum i sektoren.

Finansiel disruption og fem danske datacentraler?

KLUMME: Det siges ofte, at alt er i opbrud og i spil. Verden bliver gentænkt på ny og nye spillere kan forandre dagsorden; også finansielt. Gad vide hvordan fem danske datacentraler ser ud i den ligning?

Livet efter formidlingsprovision

KLUMME: Om få uger kommer en længe ventet rapport, der kigger på, om formidlingsprovisionen skal afskaffes. Her er en prognose for, hvad der kommer til at ske.

Jyske Bank/BRF: 20 måneder senere: Indtjeningsforbedring uden aktiekurseffekt

KLUMME: I februar 2014 blev fusionen mellem Jyske Bank/BRF annonceret. Det var dengang Jyske Bank havde tab på kunder på 1,5 mia./år og BRF ikke tjente tilstrækkelig med penge og ikke havde gjort det længe. 20 måneder er gået siden fusionserklæringen. Tabene er væk og BRF har udsigt til at tjene i underkanten af 1 mia. før skat i 2015. Samlet er indtjeningen blevet forbedret som følge af fald i tab og hensættelser og BRFs indtjeningsfremgang på mere end 1,5 mia. Alligevel er aktiekursen målt i hele træskolængder tilbage ved udgangspunktet. Det lyder mærkeligt og er det egentlig også; men der er en god grund hertil.

BRF: Fra afviklingsforretning til jysk trumfkort

KLUMME: For et par år siden var BRF den grimme realkreditælling. Manglen på distributionskraft og –venner var tydelig; indtjeningen var skræmmende lav og selskabet var bag efter konkurrenterne. Samtidig var omkostningsniveauet godt og vel for højt. Men Jyske Bank så muligheden og udnyttede klogt sine optioner. Efter at konkurrenterne nu af mange årsager strækker F1-våben og er ved at udfase den optimale boligfinansieringsmulighed, som er gået fra ”den eneste ene” til mulighed non grata, er BRF godt på vej til at blive Jyske Banks trumfkort.

Aktiv vs passiv forvaltning – mere end et spørgsmål om temperament

Det bliver løbende debatteret, men flytter ikke for alvor rundt på pengene. Debatter kommer og går, men de aktive forvaltere består; endda i bedste velgående. Men er det et spørgsmål om investeringsreligion mere end om økonomi? Er det distributionsstyrken og ”ejerskab” over kunden, som gør udslaget og hvad er de generelle forhold som investorerne skal forholde sig til? Det og mere forsøger jeg at give bud på.

Dagens aktietilbud: Aktier i rigelige mængder til overkurs

Fra den 9.-22. juni vil Nordjyske Bank hente aktiemæssig opbakning til købet af Nørresundby Bank. Det drejer sig kort fortalt om 6.121.505 ejerandele; 704 mio. i samlet bruttoproven og kursen er sat til 115. En større kapitaludvidelse til en kursmæssig overpris er set før og mulig. Positioneringskampen kan begynde.

Pension: Garanti vs. markedsrente – hvor bliver det frie valg af?

Klumme: Så er vi der igen. Debatten om hvorvidt pensionskunderne mod at opgive deres rentegaranti kan få tilskrevet deres andel af de frie reserver og træffe deres eget og fremtidige ugaranterede investeringsvalg. Det handler ikke kun om hvorvidt det er det rigtige for alle eller flertallet, men i høj grad hvorfor ikke alle får tilbuddet og om pensionsselskaberne tilbyder kunderne optimal transparens?

Finansiel forventningsstyring halter

Klumme: Kunderne forstår det ikke og realkreditten undrer sig officielt over den manglende forståelse. Altså bevæggrundene for at bidragssatserne på boliglån skal stige i det omfang som der har været tilfældet. Forskellen i forståelsen mellem dem som hæver prisen og dem som ender med at skulle betale regningen er, helt sædvanen tro, den dårlige eller manglende forventningsstyring.

Er du skabspassiv?

Denne uges ”afsløring” af at varedeklarationen på op til 30 % af de danske investeringsforeninger ikke stemmer overens med den reelle vare, er ikke en opløftende information.

Hvor mange fejlslagne renteprognoser går der på en rentebund?

Stik imod analyserne og ikke mindst de anbefalinger som analytikerne fra realkreditinstitutterne sender ud, bliver renten ved med at falde. På et tidspunkt rammes rentebunden, og det tidspunkt er trods alt ikke så langt væk. En rentebund er dog ikke per automatik ensbetydende med at renterne igen vil stige hurtigt igen. Hvor bliver den analytiske selvransagelse af, spørger de kunder som er blevet rådgivet ind i den ”faste renteforbindelse”?

”Jamen, man lukker da ikke flere banker”

Om det er sket en officiel ændring i tilsynspraksis er et åbent spørgsmål. At 2014 ikke har budt på større pengeinstitutlukninger, er derimod et faktum. Det skyldes dog ikke mangel på et solvensmæssigt alibi. Flere pengeinstitutter; herunder også større, har været i solvensunderskud uden at det har medført en tilsynsarrestation. Bedre vækstudsigter, et mindre presset landbrug og udsigten til at tiden efter krisen fylder og vægter mere er nogen men ikke nødvendigvis alle årsagerne.

Jyske Bank: Man kan have ret uden at få det

Jyske Banks markedsneutrale obligationsafdeling er ved at udvikle sig til 'the never ending story'. Uanset juraen, så bør banken sluge kamelen, lægge sagen bag sig og komme videre - for aktionærernes skyld.

”To gin tonic og to regninger, tak”

Den økonomiske romance som var forløberen for handlen mellem Totalkredit og Nykredit er blevet kølnet betragteligt. Uenigheden er ikke ny. Det nye er at der nu bliver taget hånd om den uoverensstemmelse, som er blevet stedse tydeligere de seneste år. Af de oprindelige ”arkitekter” bag ved handlen er kun Anders Dam tilbage. Det er én men ikke hele historien og årsagen bag ved og til at Jyske Bank og Nykredit nu også officielt er i skilsmisse”f orhandlinger”.

Vil Nets exit betyde guldregn over bankerne?

Jo højere prisen ender med at blive, jo større er sandsynligheden og risikoen for at private kunder skal være med til at finansiere netop den høje(re) pris. I den modsatte ende af skalaen kan de nuværende ejere glæde sig over udsigterne til en høj pris.

Undskyld

Der blev sagt utrolig meget undskyld i 2013. Men her er fire fra den finansielle sektor, der vist ikke fik sagt ordentligt undskyld sidste år.

Stakkels Sydbank

Det er ikke så længe siden jeg i et klummeindlæg her på finanswatch udtrykte min sympati og medfølelse for Sydbank i relation til overtagelsen af Spar Trelleborg. Nu er Sydbank igen i søgelyset, men denne gang i et andet og dårligere spotlight. Sydbank indgår i denne alt andet end juleagtige historie som rensdyret Rudolf, som desværre ikke viser den rette vej.

ECBs rentesænkning smerter hos de danske banker

I en tid hvor der kæmpes fra ”hus til hus” om udlån, og indlån i stigende omfang ”brænder” i de danske bankers lommer, kan fortsat pres på renten i nedadgående retning gøre de kortsigtede udsigter for indtjeningen mere blege for danske pengeinstitutter.

Jyske Bank giver andre banker afkastbaghjul

Hvis man spørger investorerne, har de ikke været i tvivl det seneste år. Jyske Bank flyver afkastmæssigt forbi de 3 andre større banker i Danmark med et afkast på mere end 85 pct det seneste år.

Udfordringerne består for Thomas Borgen og Danske Bank

Thomas Borgen fik en god start på at være Danske Banks nye øverste chef. I den første uge under hans ledelse steg aktien med 7 %. Selv om det skete i en uge, hvor markederne generelt og danske bankaktier i særdeleshed havde en god udvikling, glæder investorerne sig. Spørgsmålet er, om Borgen er den redningsmand som investorerne sukker efter?

Det er synd for Sydbank

Det er slagsmål mellem Sydbank og bankTrelleborgs aktionærer. Det er svært at se argumenterne for, hvorfor Sydbank i sin tid skulle have betalt en højere pris for aktierne.

Den danske stat er en dygtig Carry-trader

I sidste uge kunne man læse, at staten på grund af faldende aktiekurser og en værdiregulering havde tabt 136 mio. i de 16 måneder, hvor det offentlige har haft aktionærstatus i Vestjysk Bank. Det er ikke forkert. Det er dog kun et lille hjørne i det regnestykke, som samlet fortæller historien om at staten har været meget succesfuld med deres kapitalpolstring af de danske pengeinstitutter. Det bliver en fed forretning.

Hvem er det som skal investere i Østjysk Bank?

Østjysk Banks (ØB) redningsaktion ligner i investeringsmæssig henseende en noget nær ”mission impossible”. ØB kan måske overleve. Men at forsøge at forsvare en marginal markedsværdi igennem en massiv udvanding (ny aktiekapital på mere end 2 x nuværende), kan næppe siges at være med fokus på de nuværende investorer.

Hvorfor laver Spar Sjælland ikke en Spar LOL?

KLUMME: Nogle jubler mens andre forundres. Denne uges fremsatte tilbud om at Spar Sjælland vil overtage Spar Faaborg deler vandende. Det er ikke så mærkeligt. Objektivt set må budpræmien bero på Faaborgs forhandlingsevne, Sjællands købsiver eller at kursen afspejlede en ”non-going-concern” som trods alt var mindre sandsynlig.

Kender aktionærerne i Vestjysk Bank deres odds?

Vestjysk Banks økonomiske problemer er åbenlyse for de fleste: En solvensmæssig overdækning på tykkelse med et stykke A4 papir og en hovedaktionær som ikke har tid eller ”lyst”til at vente på en konjunkturel forbedring som måske/måske ikke kommer rettidigt, hvis ikke udfordringerne er for store. En eventuel overtagelse er ikke nødvendigvis nogen guldgrube for aktieinvestorerne. Er de klar over det?

Flekslån vil langsigtet være billigst

Hvorfor markedsfører realkreditselskaberne de fastforrentede låns lyksaligheder? Fordi det er det bedste for boligejerne? Eller fordi det gavner selskabernes solvens?

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Lønmedarbejder til Nykredit
Vi søger en kreditansvarlig til Langå Sparekasse
Spar Nord søger dataanalytiker til modeludvikling
Souschef til AL Servicetelefon - Arbejdernes Landsbank
Head of Finance til Danmarks Skibskredit
Kunderådgiver Assens - Fynske Bank
Specialist til Fondsadministration - med talent for dataanalyse og programmering - Sampension
Private Banker, Ringsted - Nordea
Jurist til Juridisk Kontor i Finanstilsynet
Erhvervsrådgiver til Skive - Sparekassen Balling
Erhvervsrådgivere Hellerup - Saxo Privatbank
Souschef til filialen i Hvidovre - Arbejdernes Landsbank
Økonom (gerne ph.d.) til Finansiel Stabilitet - Danmarks Nationalbank
Private Banker til Sydbank i Sønderjylland
Porteføljeforvalter - til alternative aktiver - Sampension
Handelsbanken i Esbjerg søger ny direktør
It-arkitekt - Sampension
Erfaren HR-konsulent - DLR Kredit
Senior-/Chefanalytiker med matematisk flair til udvikling af markedsrisikomodeller - Nykredit
Vi søger en kunderådgiver til vores privatkundeafdeling i Langå
Senior specialist til Fondsadministration - Sampension
Controller / Business Manager - Pareto Business Management
Asset Manager med store ambitioner til Alternative Investments - PFA
Filialdirektør til Sorø Afdeling
Stærk erhvervspartner med STOR interesse for ejendomme - Jyske Bank
Analytiker til Vækstfondens analyseafdeling
Chief Risk and Compliance Advisor for Technology Operations & Support
Investment Controller - Assure Wealth
Landbrugskundemedarbejder til stærkt landbrugsteam i Vojens eller Randers - Vækstfonden
Bankrådgiver Erhverv, Lyngby - Nordea
Kreditrådgiver til landbrugsafdelingen – DLR Kredit A/S
Producent / Sagsbehandler til Herning – Ringkjøbing Landbobank
Engageret stagiaire søges til Finans Danmarks afdeling i Bruxelles
Kvalitetsbevidst supporter til vores globale kundeteam - C Worldwide Asset Management
Erhvervsrådgiver til Vestjysk Bank i Esbjerg
Private Banking direktør - Vestjysk Bank
Leder til Vurdering København - Nykredit
Specialist med middleoffice kompetencer til Fondsadministrationen i SEB Pension
Landbrugsrådgiver til Landbrugscenter Grindsted - Den Jyske Sparekasse
Erhvervsrådgiver til Sydbank i Slagelse
Senior Private Banker til markedsområde Sjælland - Spar Nord
Senior Compliance Officer til afdelingen for Compliance & Operationel Risiko - EKF
Jurist med appetit på aftaleret (barselsvikariat) - Finans Danmark
Forretningsorienteret økonomichef med højt drive - Nærpension
Afdelingsdirektør, Herning - Vestjysk Bank
EKF søger en engageret seniorunderwriter
Newly graduated Business Analyst, NIMS Support in Asset Management, Copenhagen - Nordea
Økonom med styr på risikostyring - Sparekassen Kronjylland
Senior Operations Officer - PFA
Seniorprojektleder til Finans – Realkreditprodukter - Nykredit
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383