En del af
 • Forside
 • Pengeinstitutter
 • Forsikring
 • Pension
 • Realkredit
 • FW Insight
 • AMWatch
 • Log ind
ANNONCE

Bankkrak med tilbagevirkende kraft – hvad siger Højesteret?

Det første store, principielle retsopgør efter den finansielle krises mange bankkrak er netop endt med Højesterets frifindelse af Finansiel Stabilitet. Michael Camphausen, partner, ph.d. i CamphausenWalldén, ser kritisk nærmere på den nye bankpakkedom.

Camphausen.jpg

For få dage siden sagde Højesteret i en ny, principiel afgørelse god for, at Fjordbank Mors og Finansiel Stabilitet kunne lade banken gå ned efter Bankpakke 3 med tilbagevirkende kraft til skade for en kunde (storindskyder), som et par dage inden krakket havde trukket en større sum penge ud af banken. Finansiel Stabilitet, staten og systemet vandt. Kunden, indskyderen, og borgeren tabte.

Hvis højesteretsdommen måske ikke er overraskende (for flere), er den i hvert fald kontroversiel (for nogen). Og hvis afgørelsen måske ikke er forkert (juridisk teknisk), er den i hvert fald stødende (for retsbevidstheden).

Juraen i sagen er kompliceret, selv om problemstillingen faktisk er simpel. Begge dele blev for første gang behandlet – eller ”opfundet”, om man vil – i min uddybende blog på Business.dk om ”Finansiel Stabilitet på kant med loven? – og indskydere i klemme”. Bloggen førte til en artikel i Berlingske Business, som førte til en artikel i Jyllands-Posten, der så førte til sagen, som altså nu har fundet sin endelige afslutning i Højesteret.

For at forstå både sagen, dommen og bevæggrunden for denne klumme med min kommentar bør man således lige starte med at læse bloggen med tillægsblog. Den ganske korte version følger her:

Helt overordnet handler det hele nemlig om, hvorvidt Bankpakke 3 lovgivningen giver hjemmel til, at en bank kan krakke med tilbagevirkende kraft i forhold til bl.a. indskyderne og opgørelsen af disses indskud i banken, eksemplificeret med Fjordbank Mors kollaps om søndagen, hvor banken indgik aftale med Finansiel Stabilitet om at overdrage den nødlidende bank til en ny bank i Finansiel Stabilitets regi med virkning fra og med den forudgående fredag (tilbagerykket skæringstidspunkt reelt besluttet af Finansiel Stabilitet).

Det ramte på denne vis de kunder (storindskydere), der i løbet af fredagen i god tro havde nedbragt deres store indskud og således foretaget hævninger, som ikke ville være dækket af indskydergarantien som følge af det maksimale garantiloft på ca. 750.000 kr. pr. indskud. I den konkrete sag havde den pågældende indskyder hævet ca. 10 mio. kr. om fredagen og dermed nedbragt sit indskud til ca. 5 mio. kr. Kunden fik dermed et milliontab svarende til den del, der hverken blev dækket af garantifonden eller af dividenden i konkursboet efter den krakkede bank.

Denne væsentlige problemstilling og situation er der ikke taget højde for, endsige tænkt nærmere over, i den komplicerede Bankpakke 3 lovgivning (eller i den almindelige indskydergarantilovgivning), hvorfor Højesteret i grunden skulle afgøre, hvorvidt den manglende lovgivning på området – og dermed den manglende klare og udtrykkelige lovhjemmel til at lade bankkrakket få virkning med tilbagevirkende kraft – skulle komme systemet til skade (dvs. Finansiel Stabilitet som statens afviklingsselskab) eller indskyderen til skade (dvs. kunden som borger). Med andre ord: hvem skulle bære risikoen for den betydelige forglemmelse i lovgivningen – hvem skulle komme i klemme.

En bekvem begrundelse

Højesteret udtaler i dommen, at ”Finansiel Stabilitet og Fjordbank Mors – ud fra saglige hensyn – har kunnet indgå aftale om et overtagelsestidspunkt, som ligger før aftaletidspunktet, og at der ikke er grundlag for at fastslå, at det var usagligt at fastsætte overtagelsestidspunktet [dvs. skæringstidspunktet for opgørelse af indskud] som sket”, hvorefter Finansiel Stabilitet bliver frifundet.

Afgørelsens retlige forankring – sagt lidt forsimplet – består altså af disse ”saglige hensyn”, der ikke fremgår af lovgivningen noget steds, men som ”opfindes” til lejligheden, så at sige, som et bekvemt juridisk alibi for at nå frem til dommens resultat. Det er i hvert faldt umuligt at spille på lovgrundlaget, som det mangelfuldt fremstår, og vanskeligt at argumentere imod sådanne ”saglige hensyn”, når retten pludselig hiver dette juridiske trumfkort frem.

Måske afgørelsen er bedst for alle, men dommen er bestemt ikke rimelig for den enkelte. Det havde været klædeligt, om Finansiel Stabilitet (staten) havde taget forglemmelsen i lovgivningen på sin egen kappe i stedet for at lade den pågældende indskyder (borger) bære byrden forbundet med den lovmæssige uklarhed og usikkerhed.

Man må blot håbe, at den mere end uheldige situation ikke opstår igen, og at der således fremadrettet vil bliver taget tilstrækkelig regulatorisk hånd om problemstillingen i forbindelse med den igangværende implementering af EU's fælles regelsæt for krisehåndtering og afvikling af nødlidende banker, der som bekendt snart skal afløse vores hjemlige Bankpakke 3.

Og hvis lovgiver (staten) vitterlig mener, at de i forvejen gældende omstødelsesregler (ligebehandling af bankens kreditorer, herunder indskydere) ikke er tilstrækkelige til at håndtere hævninger foretaget i ond tro forud for et bankkrak, og at der for at afværge et run mod den nødlidende bank bør gælde supplerende regler, som også kan håndtere hævninger foretaget i god tro inden bankens kollaps, så må lovgiver indføre disse supplerende regler på en entydig, klar og forudsigelig måde, i stedet for at give Finansiel Stabilitet (staten) mulighed for at fastsætte vilkårlige skæringstidspunkter og lade banker krakke med tilbagevirkende kraft.

Michael Camphausen, partner, ph.d. i CamphausenWalldén Advokatfirma

E-mail: mca@camphausenwallden.dk

 

Følg Camphausen's Column her.

 

Bankbestyrelsen – på skolebænken (igen)?

Repræsentantskabet – hvilken rolle fremover?

Finansiel Stabilitet – er Version 2.0 på vej?

Bankers opsigelse af erhvervskunder – stramning på vej?

Bankerne og corporate governance – en hjælp eller byrde?

Al den finansielle regulering – orden eller kaos?

SIFI – at være eller ikke at være?

Finansiel regulering - hvor svært kan det være?

Whistleblowerordninger – noget for alle banker?

Adgang til finansiering – skal staten involveres?

 

Fakta

Camphausen's Column

 • Michael Camphausen er anerkendt som en af landets førende og mest erfarne advokater inden for finansiel regulering
 • Han er partner, advokat i CamphausenWalldén og yder højt specialiseret rådgivning til banker og øvrige finansielle virksomheder om alle aspekter af den finansielle regulering, herunder især pengeinstitutternes regulatoriske forhold
 • Han er desuden PhD i bankjura og har i en årrække forsket i finansiel regulering og finansiel governance sideløbende med advokatgerningen.
Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Camphausen's Column

Bankernes kæreste eje – skal nu deles med andre?

KLUMME: En regulatorisk revolution er på vej med det nye EU-direktiv om betalingstjenester, benævnt PSD2, som tvinger bankerne til at give innovative tredjeparter adgang til de eftertragtede betalingskonti. Michael Camphausen, partner i Camphausen|Co Advokatfirma og ph.d. i finansiel regulering ser nærmere herpå.

Forsiden lige nu

Tilsynet løfter pegefinger over for Nykredit Bank

Finanstilsynet har været på inspektion i Nykredit Bank, hvor man finder eksempler på, at banken har ydet lån med forhøjet risiko til kunder med spinkle indtjenings- og kapitalforhold eller spinkel likviditet.

OW Bunker-boet taber retssag om prisaftaler

Konkursboet efter OW Bunker har lidt et nederlag ved Retten i Aalborg i en sag mod tre udenlandske shippingselskaber, der drejer sig om prisaftaler på bunkerolie. Kuratorerne har anket dommen.

ANNONCE
ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Finansiel Stabilitet søger kreditspecialist
Vi søger en IT-ansvarlig til hovedkontoret i Hvidbjerg - Hvidbjerg Bank
Intern revisor - Skandia
Group Leader - Origination Infrastructure, Transportation & Telecom Sector - NIB
Legal Counsel, Group Data Management Office - Nordea
Filialdirektør til Slagelse afdeling - Sparekassen Sjælland
Konsulent til regulatorisk forretningsimplementering - Nykredit
Økonom til tilsynet med SIFI-banker
Intern revisor til bankens hovedkontor i Nørresundby - Nordjyske Bank
Motivated Sales Executive to join a leading Nordic investment bank - Pareto Securities
Key Account Manager, Vendor Finance, Nordea Finans Danmark
Erfaren jurist med interesse for finansielle forhold - Erhvervsministeriet
QA ansvarlig til It-afdelingen i Sydbank
Intern Revisor til Thisted - Sparekassen Thy
Watch Medier søger redaktør
Afdelingsdirektør til Private Banking i København - Sparekassen Kronjylland
Nyt hold til Sparekassen Thy Viborg
Privatrådgiver til Sydbank i Lyngby
Erhvervscenter Fyn søger erhvervsrådgiver til Svendborg - Andelskassen
Jurist til Finansiel Stabilitet
Erhvervsrådgiver til center Herning - Nykredit
Erhvervsrådgivere - Sparekassen Thy
Erhvervskundechef, Viborg - Spar Nord
Kreditporteføljemanager til Investeringsafdelingen i SEB
Systemudvikler til team Rating Data - BEC
Privatrådgivere - Sparekassen Thy
Blev en del af vores Robotics Team - PensionDanmark
Spar Nord søger persondatarådgiver
Senior manager/Manager for the Banking, Insurance and Capital Markets - KPMG
Landbrugsrådgiver til Landbrugscenter Grindsted - Den Jyske Sparekasse
Finansiel controller med godt overblik - PenSam
Client Manager – CSD Services - VP Securities
Visionær og fagligt stærk vicedirektør til Forsikring & Pension
Privatrådgiver til Frøstrup - Sparekassen Thy
Kreditchef til Møns Bank
Handelsbanken i Esbjerg søger ny direktør
Er du vores nye erhvervsrådgiver - GrønlandsBANKEN
Afdelingsdirektør for Private Banking, Pension og Lokal Erhverv - Sydbank
AML officer til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering - AML afdelingen - Arbejdernes Landsbank
Souschef til København afdeling - Nordjyske Bank
Landbrugskundechef til spændende opgaver i organisation i vækst - Vækstfonden
Risk manager/Analytiker til Sparinvest Property Investors
Revisor til Intern revision - Sparekassen Kronjylland
Seniorspecialist til Regulatorisk Forretningsimplementering - Nykredit
Bankrådgiver til Amager afdeling - Jyske Bank
Afdelingsdirektør, Herning - Vestjysk Bank
Bankrådgivere til Jyske Bank i Roskilde
Business Analytiker - Fynske Bank
Senioranalytiker til IT Koncernstyring i København - Nykredit
Private Banking direktør - Vestjysk Bank
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383