En del af
 • Forside
 • Pengeinstitutter
 • Forsikring
 • Pension
 • Realkredit
 • FW Insight
 • AMWatch
 • Log ind
ANNONCE

Måling: Omkostninger forhindrer boligejere i at skifte realkreditselskab

De senere års markante prisforhøjelser på bidrag og gebyrer har fået næsten hver tredje danske boligejer til at overveje at skifte realkreditselskab. Men kun hver tiende har rent faktisk skiftet långiver. Det skyldes primært omkostningerne ved at flytte, viser en befolkningsundersøgelse foretaget for FinansWatch.

Prisforhøjelser har fået 30 procent af landets boligejere til at overveje at skifte realkreditinstitut. Heraf har 57 pct. fundet det for dyrt at skifte, efter at de undersøgte mulighederne. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Bidragsforhøjelser og gebyrstigninger betyder, at næsten hver tredje af Danmarks knap 2,2 mio. boligejere har overvejet at skifte realkreditselskab. Men blot 11 pct. af boligejerne oplyser, at de har skiftet realkredit-långiver inden for de seneste fem år.

Af de boligejere, der har overvejet at skifte realkreditselskab oplyser 58 pct., at de har afholdt sig fra at skifte på grund af omkostningerne ved at flytte deres lån. Det viser en befolkningsundersøgelse blandt et repræsentativt udvalg af voksne danskere foretaget af analyseinstituttet Wilke for FinansWatch.

Kæmpe økonomiske barrierer

"Dette her viser, at der er et problem med nogle kæmpe økonomiske barrierer for at skifte realkreditinstitut, når priserne bliver sat op. Det reducerer mobiliteten, der er en forudsætning for konkurrence på realkreditmarkedet," siger Morten Bruun Pedersen, seniorøkonom hos Forbrugerrådet Tænk.

"Derfor kan jeg godt forstå, at finanssektoren er hunderæd for, at konkurrencen bliver effektiv, og kunderne træder i karakter og går ud og skifter realkreditinstitut," tilføjer han.

Undersøgelsen viser også, at godt hver femte danske boligejer inden for det seneste år aktivt har undersøgt mulighederne for at skifte realkreditinstitut. Men af dem oplyser 57 pct., at omkostningerne har afholdt dem fra at flytte deres lån til et andet realkreditinstitut.

(artiklen fortsætter under grafikken)

I september anbefalede en ekspertgruppe om øget mobilitet på realkreditmarkedet, at det skulle være gebyrfrit for boligejerne at skifte lån i en fire-måneders periode efter et varsel om bidragsforhøjelser. Men den anbefaling blev blankt afvist af finanssektoren. Dermed er det op til politikerne at afgøre, om boligejerne skal have mulighed for at skifte realkreditlångiver uden at betale gebyrer, på samme måde som det typisk ikke indebærer gebyrer at skifte bank.

Svært at forholde sig til resultater

Men i Realkreditforeningen, der repræsenterer Realkredit Danmark og Nordea Kredit, gør det ikke indtryk at seks ud af ti boligejere, der ønsker at flytte, afholder sig fra at gøre det på grund af omkostningerne ved at gå til en anden långiver.

”Det synes jeg er svært at forholde sig til blandt andet fordi, der sikkert er kunder, som også indregner et eventuelt kurstab som en omkostning,” siger Karsten Beltoft, der er direktør for Realkreditforeningen.

Ifølge ekspertgruppen, der blev nedsat af erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) efter massiv offentlig kritik af store bidragsforhøjelser fra Totalkredit tidligere på året, koster det typisk mellem 12.000 og 18.000 kr. pr. lånt million at omlægge eller flytte et realkreditlån. Heraf udgør gebyrer til realkreditinstituttet ca. 12.000 kr. pr. lånt million. Derfor har et flertal i ekspertgruppen anbefalet, at boligejere skal kunne skifte realkreditinstitut uden at betale gebyrer i en fire-måneders periode efter varslingen af en bidragsforhøjelse. Men det har finanssektoren afvist.

"For så vidt angår spørgsmålet om kursskæring/kurtage inden for varslingsperioden finder Finansrådet, Realkreditforeningen og Realkreditrådet ikke, at udvalgets analyser afdækker forhold, der kan berettige et så principielt vidtgående skridt som et forbud mod opkrævning i varslingsperioden," skrev finanssektoren i sin mindretalsudtalelse i ekspertrapporten.

Mange boligejere klar til at skifte udlåner

"Set med finanssektorens øjne kan jeg godt forstå, hvorfor man ikke vil have sænket flyttebarriererne. Denne undersøgelse viser jo, at der er temmelig mange, der står klar i startblokken til at skifte realkreditinstitut, hvis flyttebarriererne bliver sænket," siger Morten Bruun Pedersen.

FinansWatch har tidligere afdækket, hvordan bidragssatserne er steget massivt for både privat- og erhvervskunder siden 2007. Heraf er en betydelig del af bidragsforhøjelserne sendt videre til de banker, der formidler hovedparten af realkreditlån i Danmark.

Ifølge Wilkes befolkningsundersøgelse, der er foretaget fra 21. til 30. oktober blandt 1.154 repræsentativt udvalgte danskere, har 30 pct. af alle danske boligejere overvejet at skifte realkreditinstitut på grund af de seneste års prisforhøjelser.

Hos Realkreditrådet er underdirektør Peter Jayaswal ikke så overrasket over, at 30 pct. af boligejerne svarer ja til, at prisforhøjelser inden for de seneste år har fået dem til at overveje at skifte realkreditinstitut.

"Det er vel egentlig naturligt med de prisændringer, vi har haft, og den debat, der er omkring det, at låntagerne er opmærksomme herpå og gør sig overvejelser om at flytte," siger Peter Jayaswal.

(artiklen fortsætter under grafikken)

Det er dog kun 11,4 pct. af boligejerne der oplyser til Wilke, at de har skiftet realkreditselskab inden for de seneste fem år. Det svarer stort set til en befolkningsundersøgelse foretaget af Realkreditrådet i 2013.

Til sammenligning viser tal fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, at op imod hver tredje dansker årligt skifter teleabonnement.

En anden undersøgelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i 2012 viser, at 10 pct. af danskerne havde skiftet bank inden for de foregående to år. Yderligere 20 pct. oplyste, at de har overvejet at skifte bank.

Men selv om der halvanden gang så mange, der i dag angiver, at de overvejer at skifte realkredit-långiver, så har det ikke påvirket andelen af dem, der faktisk skifter til et andet realkreditinstitut. Det selv om tal fra Nationalbanken viser, at 80 pct. af de danske husholdningers samlede gæld består af lån ydet af realkreditselskaberne.

"Det er virkelig en interessant undersøgelse, og det er et bevis på, at det spiller en stor rolle, at omkostningerne ved at skifte er så store," siger direktør John Norden fra prisportalen Mybanker.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har allerede afholdt de første politiske forhandlinger om ekspertudvalgets anbefalinger, og har tidligere over for FinansWatch oplyst, at sagen er den vigtigste sag på det finansielle område.

Han har dog indtil videre afvist at støtte ekspertgruppens anbefaling om at fjerne flyttegebyrer ved fremtidige bidragsforhøjelser. Et forbud støttes af Dansk Folkeparti, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet, mens Socialdemokratiets erhvervsordfører, Thomas Jensen, mener at et forbud mod flyttegebyrer vil være usolidarisk over for de kunder i et realkreditselskab, der ikke flytter deres lån.

Solidarisk argument holder ikke vand

Forbrugerrådets Morten Bruun Pedersen mener dog ikke, at argumentet om, at fjerne flyttegebyrerne vil være usolidarisk over for de tilbageblevne kunder, holder vand.

"Tværtimod synes jeg, at det er meget solidarisk at lade konkurrence råde, så de, der skifter lægger pres på konkurrencen, så vi får nogle priser, der afspejler, de reelle omkostninger," siger Morten Bruun Pedersen.

Han opfordrer politikerne til at finde en løsning, inden sektoren om nogle år ventes at blive mødt med øgede kapitalkrav, der er på vej via Basel-komitéen, som siden vil blive implementeret via EU.

"Det er vigtigt, at vi får konkurrencen til at fungere, så Basel-kravene ikke rammer et marked, der ikke er velfungerende konkurrencemæssigt, for så får vi jo nogle alt for høje omkostninger for forbrugerne. Det er jo også omkostninger for samfundet," siger Morten Bruun Pedersen.

Kun gebyrrabat hvis man bliver hos långiveren

En væsentlig forskel på at skifte bank og realkreditinstitut er, at der typisk ikke er gebyrer forbundet med at skifte bank. Dog har realkreditselskaberne i betydeligt omfang i forbindelse med bidragsforhøjelser tilbudt kunderne væsentlige rabatter på omkostningerne, hvis de valgte at skifte lån med afdragsfrihed og kort rentebinding ud med lån med afdrag og længere rentebinding.

Rabattilbuddene har dog kun været gældende, såfremt kunderne valgte at omlægge til et andet lån i samme realkreditselskab. Hvis kunderne i stedet ønskede at flytte til en anden udlåner, så er der blevet opkrævet et fast flyttegebyr, samt flere gebyrer som er afhængige af lånets størrelse.

Finanssektoren har tilbudt at sløjfe det faste flyttegebyr på 750 kr., men afviser at fjerne de øvrige gebyrer ved flytning af et realkreditlån. Det ønskede et flertal bestående af de uafhængige eksperter og forbrugerrepræsentanter i regeringens ekspertudvalg om mobilitet på realkreditmarkedet. Det faste flyttegebyr på 750 kr. svarer til mellem 3 og 4 pct. af omkostningerne ved at flytte et typisk realkreditlån på 1,4 mio. kr.

Det fremgår også af Wilke-undersøgelsen, at det specifikt er priserne som boligejerne er utilfredse med. Generelt er flertallet af danske boligejere nemlig tilfredse eller meget tilfredse med deres realkreditinstitut.

 

Banker var parate til at droppe flyttegebyr for realkreditkunder

Troels Lund inddrager rapport om kursskæring i politiske forhandlinger

Hemmelig tilsynsrapport: Realkreditten informerer alt for dårligt om kursskæring

Socialdemokratiet freder gebyr for at skifte realkreditinstitut

Læs alt om realkredittens bidragsforhøjelser

 

Sagen kort

 • Siden 2009 har realkreditinstitutterne hævet bidragssatserne over for private boligejere i alt 18 gange. Det er blevet begrundet med stigende tab, højere omkostninger, behovet for at få mere kapital og ønsket om at reducere mængden af lån med afdragsfrihed og kort rentetilpasning.
 • Realkreditselskaberne har aldrig begrundet bidragsforhøjelserne med, at de banker der formidler realkreditlån skal have øget betaling. Men FinansWatch’ beregninger viser, at bankernes indtægter på formidling af realkreditlån sidste år var på mindst 5,6 mia. kr., eller 83 pct. mere end i 2007, mens udlånet i samme periode var steget 33 pct.
 • Til FinansWatch siger Finansrådet og Realkreditforeningen at der intet unaturligt i, at bankerne har fået del i realkredittens bidragsstigninger. Realkreditrådet oplyser, at man ikke ønsker at forholde sig til medlemmernes forretningsmodeller.

Fakta om realkredit

Kilder: Nationalbanken, Realkreditrådet, Rapport fra ekspertudvalget om gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet.

 • Ved udgangen af september var der udstedt realkreditlån for 2.615,2 mia. kr. Heraf var 1.496,3 mia. kr. udstedt med sikkerhed i ejerboliger og fritidshuse.
 • Realkreditten står for 80 pct. af alt udlån til danske husholdninger, og 70 pct. af udlånet til virksomheder.
 • Der er i dag syv realkreditinstitutter. Heraf tilbyder fire lån til private boligejere: Jyske Bank-ejede BRF Kredit, Nordea Kredit, Danske Bank-ejede Realkredit Danmark og Nykredit-ejede Totalkredit.
 • Den første danske realkreditlov blev vedtaget i 1850.
 • Frem til 1989 måtte kun foreninger udstede realkreditlån til boligejere. Foreningernes medlemmer delte overskuddet, men hæftede også for eventuelle tab. I dag er kun Nykredit foreningsejet, og her planlægges en børsnotering.
 • Ifølge tal fra Realkreditrådet koster det mellem 4.767 og 11.689 kr. om året efter skat i bidragssats at låne 1 mio. kr., afhængig af lånetype. I 2007 var bidragssatsen på 3.205 kr., uanset lånetype.
 • Ifølge tal fra en ekspertgruppe nedsat af regeringen koster en lånekonvertering af et lån på 1 mio. kr. typisk mellem 12.336 og 18.067 kr.
Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Realkredit

BRF Kredit går i klinch med Realkredit Danmark om "nyskabende" lån

BRF Kredit og Jyske Bank, der i de seneste år har storsolgt bankboliglån til danskerne, ryster ikke på hånden over Realkredit Danmarks nye udspil, der tilbyder kunderne større fleksibilitet. "Man kan sådan set få det samme hos os", lyder det fra direktør i BRF Kredit, Lars Sandberg.

Tre uger til nye kreditregler men ingen vejledning

Der er kun tre uger til en opstramning af realkreditlånene træder i kraft, men der foreligger endnu ikke en færdig vejledning om, hvordan realkreditselskaberne skal vælge og vrage mellem kunderne, skriver Berlingske Business.

Forsiden lige nu

Tilsynet løfter pegefinger over for Nykredit Bank

Finanstilsynet har været på inspektion i Nykredit Bank, hvor man finder eksempler på, at banken har ydet lån med forhøjet risiko til kunder med spinkle indtjenings- og kapitalforhold eller spinkel likviditet.

OW Bunker-boet taber retssag om prisaftaler

Konkursboet efter OW Bunker har lidt et nederlag ved Retten i Aalborg i en sag mod tre udenlandske shippingselskaber, der drejer sig om prisaftaler på bunkerolie. Kuratorerne har anket dommen.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Erhvervskundechef, Viborg - Spar Nord
Key Account Manager, Vendor Finance, Nordea Finans Danmark
Motivated Sales Executive to join a leading Nordic investment bank - Pareto Securities
Afdelingsdirektør til Private Banking i København - Sparekassen Kronjylland
Business Analytiker - Fynske Bank
Bankrådgivere til Jyske Bank i Roskilde
Afdelingsdirektør, Herning - Vestjysk Bank
AML officer til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering - AML afdelingen - Arbejdernes Landsbank
Blev en del af vores Robotics Team - PensionDanmark
Kreditporteføljemanager til Investeringsafdelingen i SEB
Privatrådgivere - Sparekassen Thy
Senior Erhvervsrådgiver til Center Aalborg - Nykredit
Afdelingsdirektør for Private Banking, Pension og Lokal Erhverv - Sydbank
Senioranalytiker til IT Koncernstyring i København - Nykredit
Erhvervscenter Fyn søger erhvervsrådgiver til Svendborg - Andelskassen
Landbrugsrådgiver til Landbrugscenter Grindsted - Den Jyske Sparekasse
Finansiel controller med godt overblik - PenSam
Filialdirektør til Slagelse afdeling - Sparekassen Sjælland
Landbrugskundechef til spændende opgaver i organisation i vækst - Vækstfonden
Souschef til København afdeling - Nordjyske Bank
Nyt hold til Sparekassen Thy Viborg
Erfaren jurist med interesse for finansielle forhold - Erhvervsministeriet
Landbrugsrådgiver til Aarhus Landbrugsteam - Nykredit
Private Banking direktør - Vestjysk Bank
Proceskonsulent til Procesoptimering - Sydbank
Systemudvikler til team Rating Data - BEC
Intern Revisor til Thisted - Sparekassen Thy
Revisor til Intern revision - Sparekassen Kronjylland
Visionær og fagligt stærk vicedirektør til Forsikring & Pension
Spar Nord søger persondatarådgiver
Finansiel Stabilitet søger kreditspecialist
Handelsbanken i Esbjerg søger ny direktør
Group Leader - Origination Infrastructure, Transportation & Telecom Sector - NIB
Jurist og økonom til tilsyn med mindre pengeinstitutter - Finanstilsynet
Erhvervsrådgivere - Sparekassen Thy
Vi søger en IT-ansvarlig til hovedkontoret i Hvidbjerg - Hvidbjerg Bank
Erhvervsrådgiver/seniorerhvervsrådgiver til center Hillerød - Nykredit
Er du vores nye erhvervsrådgiver - GrønlandsBANKEN
Finansanalytiker til Sydbanks Merchant Bank i Aabenraa
Senior manager/Manager for the Banking, Insurance and Capital Markets - KPMG
Controller / Business Manager - Pareto Business Management
Privatrådgiver til Frøstrup - Sparekassen Thy
Client Manager – CSD Services - VP Securities
Jurist til Finansiel Stabilitet
Bankrådgiver til Amager afdeling - Jyske Bank
Project manager i Transaction Banking & Infrastructure, Sydbank Erhverv
Økonom til tilsynet med SIFI-banker
Intern revisor - Skandia
Intern revisor til bankens hovedkontor i Nørresundby - Nordjyske Bank
Privatrådgiver - stedfortræder til Sydbank i Sønderborg
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383