En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Regnskab: Jyske Bank øgede indtægter med 19 pct. i fjerde kvartal

Jyske Bank øgede de samlede indtægter med knap 19 pct. i fjerde kvartal, samtidig med at minus blev til plus. Banken vil give aktionærerne 750 mio. kr. i udbytte og aktietilbagekøb (Opdateret)

Foto: Simon Fals

Jyske Bank formåede at øge sine nettorenteindtægter med 11 pct. i fjerde kvartal, til 1,6 mia. kr., mens nettogebyrindtægterne faldt med knap en femtedel til 495 mio. kr. Til gengæld blev et minus på kursreguleringer på 150 mio. kr. i de sidste tre måneder af 2014 vendt til et plus på 81 mio. kr., og samlet set steg bankens indtægter med 18,7 pct. til 2.258 mio. kr., viser bankens årsregnskab.

Basisomkostningerne steg med beskedne 2,1 pct. til knap 1,4 mia. kr. Til gengæld blev de ret betydelige nedskrivninger på udlån på 717 mio. kr. i slutningen af 2014 vendt til en netto tilbageførsel på 34 mio. kr. i de sidste tre måneder af 2015. Sammen med et beholdningsresultat på 152 mio. kr., der var 37 mio. kr. mindre end i fjerde kvartal af 2014, betød det samlet set en bundlinje på 837 mio. kr., mod et minus på 221 mio. kr. i samme periode i 2014.

Selve bundlinjeresultatet var dog allerede offentliggjort af Jyske Bank 25. januar, og resulterede i et mærkbar kursstigning, da det var bedre end analytikerne på forhånd havde forventet.

"Jyske Bank kom godt ud af 2015"

Ikke overraskende er bankens ordførende direktør gennem snart 20 år, Anders Dam, særdeles godt tilfreds med resultaterne.

"Jyske Bank kom godt ud af 2015 med et samlet resultat før skat på 3,2 mia. kr. heraf 1,1 mia. kr. i 4. kvartal 2015. Forrentningen før skat af primo egenkapitalen blev således 11,6 pct. Alle tre forretningsområder, bank, realkredit, og leasing, leverer tilfredsstillende resultater i 2015," siger Anders Dam i regnskabsmeddelelsen.

Især hæfter han sig ved en klar fremgang for bankens udbud af boliglån.

"Jyske Bank har igennem 2015 kunnet udnytte boligudlånssatsningen i et i øvrigt presset bankmarked med lav efterspørgsel. Således er der ydet nye boliglån for 57,5 mia. kr. ved udgangen af 2015; en stigning på 25,5 mia. kr. i 2015. Pr. dags dato er der ydet nye boliglån for 60 mia. kr.," lyder det fra Anders Dam.

Omkostningssynergier kommer hurtigere

Jyske Bank meddelte i februar 2014 at man ville købe den fondsejede BRFkredit. Og det går fortsat godt med integrationen af BRFkredit, herunder at udnytte omkostningssynergier, er meldingen fra Anders Dam.

"Indtjenings- og omkostningssynergierne efter fusionen med BRFkredit har nået et niveau på ca. 550 mio. kr. ved udgangen af 2015. Den fulde årseffekt af målsætningen om mindst 600 mio. kr. i synergier forventes, alt andet lige, nu at blive opnået i 2017, et år før oprindelig planlagt og seks måneder tidligere end den seneste udmelding," siger Anders Dam i årsmeddelelsen.

For hele 2015 endte nedskrivningerne på udlån på 347 mio. kr., hvilket er et fald på 82 pct. i forhold til de næsten 2 mia. kr. der blev nedskrevet for i 2014.

"Kvaliteten af koncernens udlån er i bedring, og nedskrivningerne er kun negativt påvirkede af de fortsat svære betingelser i dansk landbrug. Jyske Bank har på den baggrund foretaget yderligere ledelsesmæssige reservationer til landbrug i fjerde kvartal 2015, og saldoen ultimo 2015 er 285 mio. kr. Den samlede saldo ultimo 2015 for ledelsesmæssige skøn er 462 mio. kr.," lyder det fra Anders Dam.

Aktietilbagekøbsprogram øges med 250 mio. kr.

Jyske Bank havde ved udgangen af 2015 en solvens på 17 pct., mod 16,4 pct. ved udgangen af 2014. Langt hovedparten af solvensen består af egenkapital, og derfor er bankens egentlige kernekapitalprocent på 16,1 pct., mod et beregnet solvensbehov på 10,5 pct., hvilket er 0,4 procentpoint lavere end ved udgangen af 2014.

"Jyske Bank har styrket kapitalgrundlaget i 2015, og bestyrelsen har, fortsat ud fra en konservativ kapitalpolitik, valgt at forhøje aktietilbagekøbsprogrammet med 250 mio. kr. til 750 mio. kr. med virkning fra 1. marts 2016. Bestyrelsen indstiller samtidig til generalforsamlingen et udbytte på 5,25 kr. pr. aktie svarende til ca. 500 mio. kr.," fremgår det af årsregnskabet.

Anders Dam venter også, at den gode udvikling for banken vil fortsætte i indeværende år.

"Jyske Bank har gode markedsbetingelser for fortsat vækst inden for ejendomsområdet til både privat- og erhvervskunder i 2016, om end rammevilkårene med lave renter og lav kreditefterspørgsel forventes at fortsætte”, slutter Anders Dams udtalelse.

Mål om at tjene mindst 3 mia. kr. i 2016

For 2016 har banken som målsætning at levere en forretningen af egenkapitalen, målt ved årets begyndelse, på mindst 10 pct. før skat. Da bankens egenkapital ved udgangen af 2015, og dermed også ved indgangen til 2016, var på lige godt 30 mia. kr., svarer det til en målsætning om et resultat før skat for hele 2016 på ca. 3 mia. kr., mod 3,2 mia. kr. for 2015.

"Det lave rente- og aktivitetsniveau forventes at påvirke koncernens indtjeningskraft, og der vil i 2016 således fortsat være fokus på organisk vækst efter fusionen af Jyske Bank og BRF Kredit og realisering af det fulde salgspotentiale i koncernen. Det forventes, at den organiske vækst primært vil komme fra nye boligudlånsprodukter og realkreditprodukter," skriver banken i regnskabet, og fortsætter:

"Koncernen vil i 2016 fortsat have fokus på forretningsenheder i kerneforretningen gennem optimering af processer og forretningsgange samt optimering af kapitalstrukturen."

Jyske Bank koncernens samlede udlån steg i 2015 med 10 pct. til 396,2 mia. kr., men det egentlige bankudlån faldt med 13 pct. til 105,2 mia. kr. Til gengæld steg realkreditudlånet med 14 pct. til lige knap 250 mia. kr. og, i modsætning til de fleste andre større banker, så øgede banken sit repoudlån med 84 pct. til 41,5 mia. kr.

Bankens samlede indlån faldt med 5 pct. til 144,9 mia. kr., men korrigeret for et større fald i repoindlånet var faldet dog på 3 pct.

 

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Seneste Jyske Bank
Forsiden lige nu

Tilsynet banker bunden ud af bundlinjen i andelskasse

Merkur Andelskasse får et alvorligt slag af Finanstilsynet, der sender resultatet i første halvår langt ned i minus, mens kapitalprocenten kommer under pres. Vi skal stramme op på en række af vores procedurer, lyder det fra direktøren.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Ejerlederrådgiver til center Hillerød - Nykredit
Legal Advisor til Vækstfondens juridiske afdeling
Vurderingsspecialist til Nordea Kredit i Aarhus eller Kolding
Fund Manager / Fondsspecialist - BankInvest
Product Owner til Privat og Private Banking - Bolig og Kredit
Stærk kompetence til Asset Allocation og balancerede fonde - Sparinvest
Afdelingsleder for privat til Sydbank i Haderslev
Organisations- og Projektkoordinator, Den Jyske Sparekasse
Alsidig investeringsspecialist med pionerånd - Norliv
Senior Analyst with quantitative capabilities, Nordea Digital Markets
Formuespecialist til Private Banking Center Sjælland Syd i Næstved - Nykredit
Afdelingsdirektør, Storkunde Salg - Spar Nord
Bankrådgiver Erhverv, Lyngby - Nordea
Private Banker til Sydbank i Aarhus
Privatrådgiver søges til Holstebro - Sparekassen Thy
Senior / Service Operations Officers to Asset Services DK, Taastrup - Nordea
Bankrådgivere til Jyske Bank i Roskilde
Controller – Sygeforsikringen ”danmark”
Senior Compliance Officer, Asset Management, Copenhagen - Nordea
Souschef - Østjydsk Bank
Investeringsrådgiver til Roskilde - Middelfart Sparekasse
Senior Project Manager, Settlement and Services IT - Nordea
Administrationsansvarlig til ATRIUM Kapitalforvaltning
Direktør, Spar Nord Lillebælt
Bankrådgiver Erhverv, København - Nordea
Privatrådgivere til Merkur København
Senior Business Controller to Capital Markets IT, Copenhagen - Nordea
HR Business Partnere til Nykredit
Kundemedarbejder til Lyngby - Sparekassen Kronjylland
Jurist til PenSam
Økonomer/Analytikere til finansiel stabilitet - Danmarks Nationalbank
Leder til Lolland Falster Erhverv - Jyske Bank
Seniorrådgiver til Public Affairs - Finans Danmark
Manager, Finance Processes - Fritz Hansen
Afdelingsleder for Privat til Sydbank i Store Torv, Aarhus C
Erhvervsmedarbejder til Sydbank i Næstved
Erhvervsrådgiver til ErhvervsCenter Frederikshavn - Nordjyske Bank
Nordjyske Bank søger investeringsspecialist/-trainee
Landbrugsrådgiver til Djurslands Bank i Grenaa
Skjern Bank i Hellerup søger erhvervsrådgiver
Privatrådgiver søges til Holstebro - Sparekassen Thy
Portfolio Manager – Wealth Management, Carnegie Investment Bank
Erhvervsrådgiver til center Roskilde - Nykredit
Privatrådgiver til center Kolding - Nykredit
Direktør for Investering og opsparing i Finans Danmark
Spar Nord søger finansøkonomer til praktik i januar 2018
Privatrådgiver søges til Hanstholm - Sparekassen Thy
Kunderådgiver til Skadeafdeling - Nordea
Souschef til Erhvervscenter Nord/Vest (Holbæk) - Sparekassen Sjælland
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383